Niet meer bekeerd kunnen worden

ir. Raymond H. Warnaar / 3 reacties

09-02-2012, 17:57

Vraag

Sinds kort ga ik weer naar de kerk en ben ik gaan lezen uit de Bijbel. Ik wil graag bekeerd worden, maar ik ben bang dat ik niet meer bekeerd kan worden. Dat de HEERE het opgegeven heeft bij mij omdat ik Hem nooit serieus nam. Moet ik het zien als een roeping van God dat ik nu wel in Hem geloof of kan ik niet meer bekeerd worden? Ik verlang niet meer naar de wereld terug. Betekent dit dat ik niet meer bekeerd kan worden omdat de aantrekkingskracht van de wereld weg is?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je bent sinds kort weer terug in de kerk en je bent aan het lezen in de Bijbel. Ik weet niet wat je daartoe gebracht heeft. Misschien een ziekte of sterfbed van iemand die je lief is. Misschien een (bijna) verkeersongeluk of iets anders wat je aan het schrikken bracht en tot inkeer deed komen. Misschien een waarschuwing vanuit een evangelisatiefolder of via een digitaal berichtje via Facebook, RefoWeb of een andere site. Misschien was je geld op waarmee de genietingen van de wereld te koop zijn. Misschien werd je betrapt op een zondige daad, of net niet. Maar misschien was het ook wel een liefdevolle stem van iemand dichtbij je. Maar het kan ook zijn dat het de stille trekking van Gods Geest is, zonder dat daarbij mensen ingeschakeld werden. Ik weet het niet.

Maar weet je wat ik wel weet? Dat God op duizenden verschillende manieren mensen naar Hem toe trekt, ons nodigt, via kerkdiensten, vrienden, folders, en ga zo maar door. Hij lokt en nodigt ons om het echte leven en het echte hoogste geluk bij Hem te vinden. Hoe ik dat weet? Uit Zijn eigen betrouwbare Woord waar jij, zoals je schreef, weer in aan het lezen bent.

Kijk eens met welke belofte (genezing en vergeving) het volk van Israël, dat talloze keren zich van de HEERE hun God had afgekeerd, opgeroepen werd: "Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal u van uw afdwalingen genezen" (Jeremia 3:22). Ook de psalmist roept het uit: "Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat u verlangt. Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen" (Psalm 37:4,5). De HEERE nodigt en lokt ons door middel van Jesaja (bijvoorbeeld in hoofdstuk 55) op vele manieren: "O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk" (vers 1). "Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig" (vers 7). Heel vaak dus!

Wat valt je op? De HEERE wordt niet moe om mensen terug te roepen naar Hem! Hij roept geen nette bekeerde mensen, maar afdwalende schapen en zondaren.

Wat valt nog meer op? Hij ontfermt Zich over hen! Hij bestraft ze niet, maar Hij wil ze een nieuw vlezen hart geven, dat de zonde leert haten en verlaten en dat zich voortaan mag verblijden in de HEERE, in Zijn geboden en in Zijn dienst! Kijk eens in het nieuwe testament, hoe de Heere Jezus zondaren nodigt, hun zonde wegneemt en hen Zijn vrede schenkt. De zondares die Hem Zijn voeten wast (Lukas 7), de Gadareense bezetene (Lukas 8), de Samaritaanse vrouw (Johannes 4), de vrome Farizeeër Nicodemus (Johannes 3), de overspelige vrouw (Johannes 8), de discipel Petrus die Hem drie maal verloochende (Johannes 21), de verloren zoon (een gelijkenis in Lukas 15).

De Heere Jezus zegt het zo overduidelijk: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars" (Lukas 5:32). Wat een onvoorstelbare liefde en uitnodiging: zondaars zijn bij Hem welkom! Doelmissers, ontrouwe kerkverlaters, huichelaars, goddelozen zijn bij Hem welkom! En hij roept hen, Hij roept ons toe: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Mattheüs 11:28-30).

Zoek jij nu de Heere, verlang jij nu niet meer naar de wereld? Dat kan over een week of over een maand weer afgelopen zijn. Verwacht daarom niet te veel van jezelf. Maar verwacht alles van God en weet dat God jou zoekt, jou nodigt en jouw leven blijvend en volledig wil vernieuwen. Houd je daaraan vast, buiten jezelf. Wie op Hem vertrouwt zal niet beschaamd worden! Hij is alleen de ware Rotssteen. En dat is God in Zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die Zichzelf tot in de dood aan het vervloekte kruis overgegeven heeft om de straf te dragen in plaats van dwaze afdwalende zondaars en kerkverlaters.

Onbegrijpelijk vol liefde en genadig!

Met hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

bekering
3 reacties
Race406
10-02-2012 / 11:22
Fijn en Bijbels antwoord!
Wie God zoekt ZAL hem vinden!
Huibert
10-02-2012 / 12:32
Herkenbare vraag; machtig mooi Bijbels andwoord!

Aan de vraagsteller: Uit je vraag proef ik een verlangen naar God, een zoeken naar God. Hij heeft daar in zijn woord een aantal hele krachtige beloften voor gegeven (lees hierboven).
Over de vragen/twijfels die je hebt: ik heb moeten leren dat aan God over te laten. Ook ik heb God radicaal de rug toe gekeerd, en toen Hij mij weer terug riep heb ik veel twijfels gehad. Die heb is soms nog steeds, als ik me niet vastklamp aan Hem en Zijn Woord.

Leef voor Hem en blijf dicht bij Hem, en weet dat Hij een almachtige God is die zijn leven gegeven heeft voor (zondige) mensen. En leg je twijfels aan Zijn voeten, en laat ze daar.
Voor mij zijn de vragen die jij verwoordt daardoor minder belangrijk geworden. (En als ik soms nog tijfel zorgt dat ervoor dat ik naar Hem vlucht en al mijn heil van Hem verwacht)

"Zoek eerst het koninkrijk van God, en de rest zal U toegeworpen worden"
plderoos
10-02-2012 / 20:41
Laat ik eens met een citaat beginnen : er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; (Rom 3:11)

Uit je vraag blijkt dat je God zoekt. Zou nu het bijbelvers niet kloppen, of is jouw bevinding misschien gekleurd door je omgeving? Zit je misschien op een moment van bekering te wachten terwijl God zich allang heel erg druk om jou aan het maken is?

Als niemand God zoekt en jij doet dat wel, dan is er maar Één die dat veroorzaakt en dat is God. Paulus zegt daarover: wakker de gave aan die in je is. Nou is geloven exact hetzelfde als vertrouwen. Vertrouw er dus maar op dat God af zal maken wat Hij begonnen is maar ga ook niet achterover zitten leunen. Wakker je gave aan! En dan zul je na verloop van tijd geheid vruchten van je geloof gaan opmerken, 30, 60 en 100 voudig.

Terug in de tijd

Mensen hebben glashard tegen mij staan liegen. Als ik boos word en er met ze over praat, dan ontkennen ze alles. Daardoo...
geen reacties
09-02-2013
Wat zijn de preciese bijwerkingen van castratie? Kan iedereen chemische castratie aanvragen?
1 reactie
09-02-2015
Word je gered omdat je gelooft of alleen door het geloof. Is er een verschil? Wat moet ik doen om zalig te worden?
2 reacties
09-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering