Vertellingen bij de Bijbel

Ds. C.J. Meeuse / geen reacties

09-02-2011, 10:45

Vraag

Ik heb een vraag aan Ds. C .J. Meeuse. Ik lees met mijn kinderen momenteel delen van de door u geschreven "Vertellingen bij de Bijbel". Het is duidelijk en uitgebreid geschreven, dus wat dat betreft fijn om te lezen. Toch kom ik bepaalde dingen tegen waarvan ik me afvraag waarom u dit er in gezet heeft. Van de jongeling te Naïn en het dochtertje van Jaïrus schrijft u dat ze in de hemel geweest zijn, bekeerd dus. Maar ik kan hier geen aanleiding voor vinden in de Bijbel. Wat betreft het dochtertje van Jairus, deze geschiedenis heb ik in de drie Evangeliën nagelezen. Jezus spreekt wel: "zij zal behouden worden", maar daar wordt volgens de kanttekeningen mee bedoeld dat ze behouden zal worden van de slaap des doods (dus neem ik aan: de tijdelijke dood?). Van Lazarus weten we het zeker dat Hij Jezus als zijn Verlosser kende, maar van deze twee is het toch niet zeker? En... waaraan weten we dan dat ze daadwerkelijk in de hemel/hel zijn geweest? Hoe kan God ze dan terug laten gaan? Of denkt u dat, als ze in de hemelse heerlijkheid zijn geweest, God die herinneringen liet vervagen zodat het aardse leven draaglijk zou zijn o.i.d.? En nog een laatste vraag over de bruiloft te Kana. Het is inderdaad goed om er met de kinderen bij stil te staan dat Jezus dit feest met Zijn zegen wilde bijwonen, ook door het wonder dat Hij deed. Maar dat het een bruiloft was waar psalmen/geestelijke liederen werden gezongen, dat weten we toch niet? En dat Jezus er anders niet bij had willen zijn? Ik begrijp dat u kinderen duidelijk wilt maken dat de Heere Zijn goedkeuring verleent als een feest zo mag zijn. Maar gelukkig zou het de Heere ook niet in de weg staan om op een werelds feest iemand uit de duisternis te trekken tot Zijn wonderbaar licht. Al is dit niet de doorsnee weg, dat weet ik wel. Maar wat ik moeilijk vind, is dat in deze boekjes 'aannames' lijken te zijn gedaan die wellicht geen werkelijkheid waren. Ik hoop dat u me wat uit kunt leggen. Alvast hartelijk dank!

Antwoord

We geloven inderdaad dat iemand die sterft meteen –denk aan de bekeerde moordenaar op Golgotha– naar zijn eeuwige bestemming gaat. Dat kan voor de betreffende kinderen niet de hel geweest zijn, want daaruit komt niemand terug. Het kan wel de hemel geweest zijn, want bij het sterven van Christus zijn er ook veel kinderen Gods uit hun graven gekomen. Ook Paulus spreekt ervan opgetrokken te zijn geweest in de hemel (2 Kor. 12).

Wat een feest betreft, er is een vergelijking gemaakt met onze feesten en van harte hoop ik dat ze zo zijn dat de Heere erbij zal zijn. Op het feest van Herodes was dit beslist niet zo. Ik loochen overigens niet dat God iemand uit een discotheek kan halen, maar ik zal niemand aanzetten om er daarom heen te gaan.

Wat de zogenaamde "aannames" betreft, probeer ik bij het vertellen altijd dicht bij het verhaal te blijven en niets te zeggen wat in strijd kan zijn met de bijbelse gegevens. Je vertelt evenwel altijd wel zo dat je de kinderen als het ware de geschiedenis mee laat beleven – voor zover dat kan.

Met een hartelijke groet,
Ds. C. J. Meeuse

Ds. C.J. Meeuse

Ds. C.J. Meeuse

 • Geboortedatum:
  05-10-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

boeken
geen reacties

Terug in de tijd

Wat zijn de belijdenisgeschriften en wat doen we in de kerk hiermee?
1 reactie
09-02-2013
Mijn vriend en ik hebben een fijne relatie. Helaas zijn we al te ver gegaan en hebben we al gemeenschap gehad, maar goed...
geen reacties
09-02-2009
Waarom doen we niet enkel belijdenis omdat je gelooft? Waarom moet je belijdenis doen en instemmen met een bepaalde leer...
geen reacties
09-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering