De weg van geloof en bekering

Ds. A. Kot / 1 reactie

09-02-2012, 11:35

Vraag

Aan ds. A. Kot. Geachte dominee, ik wil even ingaan op het antwoord dat u gaf op de vraag ''vragen om een nieuw hart''. U zegt dat het belangrijk is om de weg te gaan die God heeft aangewezen en dat dat de weg van geloof en bekering is. In de prediking in de gemeente hoor ik dat wel eens vaker. Ik word daardoor altijd erg in verwarring gebracht. Jezus is toch de Weg en de Waarheid? Er is toch geen geloof nodig om tot Jezus te gaan? Het bidden/gaan tot Jezus is toch de weg? Het komt op mij over alsof Jezus soms vervangen wordt door theologie. Jezus vervangen door geloof en bekering. Als universitair student heb ik altijd de neiging om eerst alles rationeel te willen onderbouwen en daarna pas te geloven. Dit is een grote zwakte van mij. Maar ik zou Jezus zo graag écht willen ontmoeten. Wanneer ik bid, ook als ik me vergeven en geaccepteerd voel door God, heb ik nog het gevoel dat er een grote afstand is tussen God en mij. Dat ik God nog niet écht heb ontmoet. Ik geloof wel, maar de directe ontmoeting met God of Jezus is er niet. Ik weet dat wij God pas kunnen zien wanneer we een onsterfelijk lichaam hebben aangenomen, maar Jezus is toch mens geworden?


Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Bedankt voor je reactie. Allereerst is het goed om ook je verstand te onderwerpen aan het Woord van God. Anselmus van Canterbury zei niet voor niets: credo ut intelligam d.i. ik geloof opdat ik moge begrijpen. Dat moet onze altijd grondhouding zijn. En wij moeten er steeds voor waken God en Zijn Woord niet te dagen voor de rechtbank van ons verstand. Dat was de fout van de Verlichting. Hoewel ik er van uitga dat dit jouw bedoeling niet is (je schrijft juist dat het je grote zwakte is) kan het toch geen kwaad deze waarschuwing mee te geven.

De Schrift leert ons op vele plaatsen duidelijk dat het zaligmakende gaan tot Jezus een gaan in geloof is. De rijke jongeling kwam wel tot Jezus maar niet in een waar geloof en ook wilde hij zich niet bekeren. Zo kwamen er ook vele scharen tot Jezus evenals Zijn vijanden, de Farizeeën, maar zij kwamen doorgaans niet in het geloof. Zo zien wij dat komen tot Jezus op zichzelf niet zalig maakt. Het is de vraag hoe wij komen. Welnu, het moet dus een komen in geloof zijn (Joh. 3:15,16,18,36, Hand. 16:31 enz.). Dit geloven wordt in de Bijbel ons voorgesteld onder verschillende woorden en begrippen om duidelijk te maken wat de inhoud van dit geloven is. Zo is het b.v. een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid (Matth. 5:6), het is een herwaarts komen (Matth. 11:28), het is een komen, kopen en eten (Jes. 55:1), een verkopen en kopen (Matth. 13:44,46). Enz.

Wij ontmoeten God in Zijn geliefde Zoon Jezus Christus. Maar wij ontmoeten Hem ook in het Woord. Meer bijzonder in het Evangelie. En nog meer toegespitst in de beloften daarvan. Het ware geloof richt zich dan ook op de beloften van genade die in Christus Jezus ja en amen zijn. Welnu, wij ontmoeten God in Zijn geliefde Zoon (daarbuiten om kan God ons nooit ontmoeten) als wij door het geloof rusten op Zijn beloften. Wanneer wij ons voeden met Zijn Woord om ons geheel en al aan Hem te onderwerpen.

De Heere wil soms door Zijn Geest, Zijn Woord op een bijzondere wijze toepassen in onze ziel zodat wij op een bijzondere wijze Zijn nabijheid, tegenwoordigheid, vriendelijkheid en genade voor ons mogen proeven en smaken. Maar daarin is Hij vrij. Het mag ons verlangen zijn dat Hij dat doet (Hoogl. 4:16b). Maar ook als Hij op deze bijzondere wijze niet tot ons spreekt blijft Hij de Getrouwe Getuige die doet wat Hij beloofd heeft. En aan Zijn Woord hebben wij genoeg.

Dit geloof gun ik je van heler harte.

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

bekeringgeloof
1 reactie
Klavart
09-02-2012 / 12:45
Zie ook Hebreeën 11, en vooral vers 6: Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

Terug in de tijd

Ik heb doordat ik in het verleden bijna gestikt ben in een snoepje, een slikfobie ontwikkeld. Dit voorval is gebeurd in ...
geen reacties
09-02-2015
Waarom doen we niet enkel belijdenis omdat je gelooft? Waarom moet je belijdenis doen en instemmen met een bepaalde leer...
geen reacties
09-02-2018
Mogen adoptiekinderen zelf hun verjaardag kiezen?
geen reacties
10-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering