Balans tussen dienen en ontvangen

J.M. Strijbis / 4 reacties

09-02-2010, 15:00

Vraag

In de Bijbel worden christenen opgeroepen om onder andere vriendelijk en nederig te zijn, de ander te dienen en gericht te zijn op de naaste. De maatschappij is daarentegen juist gericht op het kiezen voor jezelf. Ik ervaar hierin vaak een spanningsveld. Want het gericht zijn op de ander brengt vaak teleurstelling en pijn met zich mee, heb ik gemerkt. Gelukkig ken ik ook de andere kant waarbij je door te geven ook veel ontvangt. Maar mezelf geven en de ander dienen heeft mij in een relatie veel pijn en teleurstelling bezorgd, omdat het niet wederkerig was. Het advies van anderen was om voor mezelf te kiezen. Dit gaf mij een dubbel gevoel, alsof ik egoïstisch zou zijn, terwijl ik ook besefte dat ik over m'n eigen grenzen heenging. Wat is een juiste balans tussen nederig/dienend zijn en het opkomen voor jezelf? Wanneer ga je over je grenzen heen? In hoeverre mag je voor jezelf kiezen, je eigen belangen veilig stellen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Als ik je vragen probeer samen te vatten, dan ben je op zoek naar de balans tussen geven en ontvangen. Het geven kan inderdaad pijn doen, heel veel pijn. En die pijn voel je en moet je ook voelen. Anders stop je de pijn weg, of ontken je de pijn, terwijl het er toch zit. Als die pijn erkend wordt en dus een plaats krijgt in de verwerking, kun je er ook mee verder. Altijd ziende op Jezus, die als Hij gescholden werd, niet terug schold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt.

In een relatie hoort een balans van geven en ontvangen te zijn. Als die er niet is, dan is er onbalans en komt een mens niet goed tot zijn/haar aardse bestemming. Dat heeft niets met egoïsme te maken of zelfzucht te maken, maar dat ligt in de schepping. Het is een orde van God, die Eva heeft geschapen als een hulp voor Adam. En in die mooie eerste horizontale relatie op aarde, was Eva niet een voetveeg en was Adam niet verheven boven Eva. Wel kreeg Adam als eerste schepsel en als hoofd van de mensheid een speciale verantwoordelijkheid, waardoor hij in orde boven Eva stond. Maar ook in die relatie was een gezonde balans.

Zo gericht zijn op de ander, dat je je eigenheid (persoonlijkheid) verliest is niet Bijbels. God heeft elk mens geschapen met een eigen persoonlijkheid, karakter. En als zodanig is de mens goed uit Gods scheppende Hand voortgekomen. De mens mag er ook zijn, zoals hij is en is waardevol in Gods oog. Als een ander zo'n plaats voor zichzelf opeist, dat jij niet in een relatie niet echt van waarde bent, moet die ander in schulbelijdenis tot de Heere gaan. En wij mogen niet zo gericht zijn op de ander, dat dit uit balans is, want dan krijgt God niet de plaats in ons leven, die Hem toekomt. "Wie vader of moeder leef heeft boven Mij, is Mijns niet waardig".

Neem in het geheel je eigen grenzen serieus. Die grenzen moeten de toets van Gods Woord doorstaan, maar dan zijn het ook grenzen die bij jou horen. Grenzen die een ander heeft te respecteren. Wat voor jou geldt, geldt ook voor die ander: "Een ieder achte de ander uitnemender dan zichzelf". Daar zit volgens mij de kern van het dienen. Dan tel jij zelf echt nog wel mee, maar gaat het ten diepste niet om jou of mij, maar gaat het om de Ander, om de Heere Jezus.

Dus als je voor jezelf kiest, is dat altijd in dit licht. En neem je gevoel serieus. Blijf dicht bij je eigen gevoel, zonder je gevoel te verheffen tot maatstaf. Maatstaf is en blijft het Woord van God.

Ik hoop dat ik je met bovenstaande overwegingen een beetje heb kunnen helpen.
Een boekje dat over dit onderwerp handelt, kan ik je aanbevelen. Misschien ben je het niet met alles eens, maar er staan veel behartigenswaardige dingen in. Het boekje is geschreven door Nico van der Voet, met de titel: "Moet ik altijd helpen?" ISBN: 9789023921882

Hieronder een klein stukje over de inhoud van dit boekje: Mag ik aan mezelf denken of moet ik altijd eerst de ander voor laten gaan? Hoe kan ik voor mezelf op komen zonder egoïstisch te zijn? Hoe kan ik mijn naasten onverdeeld liefhebben? Op deze vragen, die allemaal cirkelen om de polen assertief zijn en jezelf verloochenen, gaat Nico van der Voet in dit boek in. Hij benadert deze problematiek daarbij zowel vanuit de psychologie als de theologie. Deze vragen houden immers nauw verband met wat de Bijbel over menselijke verhoudingen zegt.
Waarom moet ik altijd helpen? is vooral bedoeld voor mensen die zich bekneld voelen tussen de ander en zichzelf. Waar houdt hun verantwoordelijkheid voor hun naaste op en waar begint hun eigen belang? Kortom, de auteur richt zich op mensen die zichzelf vaak afvragen: “Waarom moet ik altijd helpen?”

Met vriendelijke groeten,

J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

4 reacties
EVA
09-02-2010 / 15:52
Mooi antw, wat ik nog tegen je wilde zeggen is kijk idd naar de bijbel en bewaakt je grenzen, in de wereld draait het idd alleen maar om ik, en mezelf, ook binnen een relatie als ik het maar goed heb, als ik maar bevredigd wordt in me behoefte;s en wensen dat is helaas het beeld van de wereld en daarom is daar ook zoveel pijn in relatie;s als we het op die manier gaan doen.

Gods zegen,
toetje
10-02-2010 / 08:38
Een boekje waar ik persoonlijk veel aan gehad heb (en nog steeds weer lees) is: "waarom moet ik altijd helpen?" van Nico van der Voet. Dit boekje gaat over een balans vinden tussen zelfhandhaving, (assertiviteit) en zelfverloochening. Het thema wordt benaderd vanuit een psychologische en theologische hoek. Vragen die besproken worden zijn bv.: Mag ik aan mezelf denken of moet ik altijd eerst een ander voor laten gaan? en Hoe kan ik voor mezelf opkomen zonder egoistisch te zijn? Waar houdt de verantwoordelijkheid voor m'n naaste op en waar begint m'n eigen belang? Hoe kan ik m'n naaste onverdeeld liefhebben? Erg herkenbaar allemaal! Maar het blijft lastig om het voor mezelf in praktijk te brengen.
toetje
10-02-2010 / 08:41
Sorry,

Had het antwoord nog niet volledig gelezen, was zo vol vuur om m'n favoriet boekje aan te bevelen! In ieder geval ben ik het dus absoluut eens met de antwoorder! :)
Alphonsus
10-02-2010 / 10:59
Binnen relaties of het huwelijk heeft God naast het gegeven dat je dienstbaar moet zijn aan elkaar nooit bedoeld te zeggen dat je dan maar slaafs alles moet doen wat er aan/van je gevraagd wordt.

Binnen een relatie of huwelijk is de liefde en de vrede ALTIJD maatgevend.
Wie de liefde en de vrede misbruikt t.b.v. zichzelf gaat tegen Gods ordening in.
Wie zich laat misbruiken onder het argument liefde of om de goede vrede maar te bewaren laat na Gods gewilde orde te verdedigen danwel daar voor op te komen.

I Kor 14, 40
Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.

Zowel de een als de ander hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar.
Deze verantwoordelijkheid moet je ook nemen en, zo nodig, de ander daarop aanspreken.
Gezien het voorgaande is daar dus NIETS egoistisch bij.

Terug in de tijd

Wat wordt er bedoeld als een predikant het heeft over "voor de vierschaar Gods gedaagd worden"?
geen reacties
09-02-2003
Klopt het dat Rachel onbekeerd gestorven is of zou je dat vanuit de Bijbel gezien niet zo mogen zeggen?  Predikanten v...
1 reactie
10-02-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering