Vragen om een nieuw hart

Ds. A. Kot / 8 reacties

02-02-2012, 15:40

Vraag

Ik zit met een vraag omtrent het vragen in het gebed om een nieuw hart. Je hoort het heel vaak dat er om een nieuw hart wordt gevraagd. Moet je dat iedere keer vragen, want daar zit iets in van dat je het haast niet kunt krijgen. Terwijl God het ons juist wil geven vanuit genade. Hoe zit dit? Kun je er teveel om bidden? Hoe moet je daarvoor bidden?

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Het is allereerst goed om te begrijpen wat er met dit gebed bedoeld wordt. Het heeft te maken met wat we lezen bij de profeet Ezechiël (11:19 en 26:36). Wij hebben van nature een "stenen hart" d.w.z. een hart dat ongevoelig, ongelovig, onbekeerlijk, geestelijk dood is. Nu hebben wij een "vlesen hart" nodig d.w.z. een hart dat geestelijk leeft, gevoelig en ontvankelijk is voor de Heere, een hart dat Hem liefheeft en in Zijn wegen wil wandelen. Wie een vlesen hart heeft die heeft ook een nieuwe geest, is door genade een nieuwe mens, een nieuw schepsel, geworden.

Je zult wel aanvoelen dat wij dat vlesen hart nodig hebben willen we welgetroost kunnen leven en sterven. Vandaar dat aan de kinderen wel geleerd wordt om te bidden om een nieuw hart. Men leert dan eigenlijk vragen: Heere, wilt u dat stenen hart wegnemen en mij een vlesen hart geven! Ik hoop dat je begrijpt dat de zaak waarom gebeden wordt heel hard nodig is in een mensenleven. En het kan geen kwaad dit de kinderen (en ouderen) bij te brengen. Wij moeten tot God bekeerd worden, deel krijgen aan Christus, en een nieuw, godzalig, leven deelachtig worden!

De grote vraag is echter of de door God aangewezen weg om een "vlesen hart" te krijgen is: bidden om een nieuw hart? En dan zou ik toch willen zeggen: het is niet erg als je erom vraagt, bid maar! Maar het kan toch de weg niet vervangen, die de Heere in Zijn Woord ons Zelf aanwijst. Welke weg? Wel, dat is de bijbelse weg om vergeving van zonden en het eeuwige leven te ontvangen? Dat is de weg van geloof en bekering. De Heere leert ons in Zijn Woord dat de goddeloze door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Wij worden dus zalig in een weg van oprecht geloof en waarachtige bekering. Als de stokbewaarder aan Paulus vraagt: wat moet ik doen om zalig te worden? Dan zegt de apostel: gelooft in de Heere Jezus en gij zult zalig worden.

En deze weg is nu ook voor ons en onze kinderen de enige weg tot het behoud. En dit kan niet vervangen worden door welk gebed dan ook. God is volstrekt rechtvaardig. Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Maar Hij heeft in Christus een weg geopend waardoor de grootste der zondaren kan zalig worden. maar dan in een weg van geloof en bekering.

Bid dus maar om dat nieuwe leven. Maar laat het voor alle dingen onze zorg zijn om met ons verzondigde, verloren, goddeloze, leven door het geloof tot Christus te gaan en ons geheel aan Hem toe te betrouwen en om van harte het spoor van Gods Woord te gaan. Dat is wat God uitwerkt in de wedergeboorte als Hij de zondaar met Christus verenigt. En dan geldt: wie in Christus is die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dan heb je een vlesen hart.

Van harte toegewenst,
Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

bidden
8 reacties
MUS
02-02-2012 / 18:27
Rom 10,13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
Mt 7: 7-11 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?
Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

Vragen (en geloven) = ontvangen
boulanger
02-02-2012 / 20:01
Er staat 1 keer in de bijbel dat we een nieuw (vlesen) hart nodig hebben. Er staat meer dan 130 keer in de bijbel een oproep tot bekering en geloof. Wat zei de Heere Jezus tegen Nicodemus? Bid maar veel om een nieuw hart, het is je zo gegund? Vraag maar veel om jaloersmakende genade, wie weet, God mocht zich wenden? NEE! Een ieder die in Hem geloofd! zal niet verloren gaan. Hoeveel mensen zijn er niet die op hun tachtigste nog steeds om een nieuw hart bidden, want blijkbaar hebben ze het nog steeds niet gekregen? Wil God het ze niet geven? Bidden ze verkeerd? Menen ze het niet echt? Heerst er misschien een zeer onbijbelse sfeer in onze gezindte wat deze dingen betreft? Laten we teruggaan naar het Woord, naar de taal van de Bijbel, en alleen daar aan vasthouden! Heden, indien gij Zijn stem hoort! Bekeert u, en leef! Dat is de taal van de Bijbel!
Swimmie
02-02-2012 / 20:36
Mooi antwoord van ds. Kot. Blijf niet hangen in dat vragen! Ik hoorde eens een spreker zeggen: Stel je voor dat je kind je telkens blijft vragen "papa, krijg ik een snoepje?" En je zou hem een snoepje aanreiken, maar dat kind blijft zich maar afvragen "zou dat snoepje nou wel voor mij zijn? Heb ik het wel goed gevraagd?" En hij blijft maar vragen om dat snoepje. Als natuurlijke vader zou je op een gegeven moment zeggen "nou, als je het niet wilt, moet je het zelf maar weten. Ik heb het je lang genoeg aangeboden!".
Maar God is genadig en oneindig geduldig met ons. Blijf niet steken in dat vragen, maar geloof ook dat Jezus voor jou gestorven, begraven en opgestaan is! Neem Zijn offer aan en begin met leven! Met vallen en opstaan, want zo gaat het in een kinderleven ook.
plderoos
02-02-2012 / 20:40
Nou, dat doet me wel een keertje goed zeg, dit antwoord en deze reacties te lezen!
mina
02-02-2012 / 20:52
@ swimmie bedankt voor je reactie. Simpel , begrijpelijk en 100% waar.
1a2b3c
02-02-2012 / 21:15
Er staat niet alleen dat God een nieuw hart zal geven maar ook: Ezch.18: 31 Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?
Daniel
03-02-2012 / 09:44
@boulanger.... helemaal met je eens, als kind las ik Nico de mus. ik wist niet beter, alhoewel ik nu ook al bijbel lezend steeds weer verdwaal. God is zo moeilijk te volgen...., fijn dat er refoforum is.
Daniel
03-02-2012 / 14:04
@boer.....

je hebt gelijk, ik bedoelde inderdaad refoweb.
Soms ga ik te snel, mijn gedachten zijn sneller dan ik kan typen.
Met een refoforum is overigens niets mis mee. warme groet @ boer.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag betreffende uitschrijving. Als ik me uitschrijf bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, houdt dat dan oo...
geen reacties
03-02-2016
Mijn nagels (bijna allemaal) laten los van de huid onder mijn nagel. Dit gebeurt vanaf de bovenkant van mijn vingers. Al...
geen reacties
02-02-2010
Wanneer ik iets koop en later verkoop met winst, is dat dan slecht? Bijvoorbeeld ik koop een product voor 75 euro en lat...
geen reacties
02-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering