God slaat wel eens een geslacht over

Ds. A.A. Egas / geen reacties

09-02-2017, 09:34

Vraag

Pas werd in een preek gezegd dat “God werkt in de lijn der geslachten”, maar dat “Hij ook wel eens een geslacht overslaat.” Waar komt die laatste uitdrukking vandaan? Is die ook Bijbels? Ik heb het eens een vader horen zeggen die een godvrezende moeder had, en van wie later een (klein)kind tot ruimte kwam.

Antwoord

Waarde vriend(in),

Het is inderdaad een groot wonder wanneer de Heere wil werken in de lijn der geslachten. Die opmerking ziet allereerst op het verbond. Heel bekend is natuurlijk in dit opzicht Psalm 105 vers 4, dat we vaak ook zingen bij de Doop.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

God bevestigt Zijn verbond van kind tot kind. Dat wil dus zeggen dat Hij de vergeving der zonden aanbiedt en belooft aan elk gedoopt kind. Noodzakelijk is dat het kind deze belofte door het geloof aanneemt.

Daarom is in de tweede plaats zo heel belangrijk dat het kind godvrezend wordt opgevoed. De Heere wil die opvoeding zegenen en zo werkt de Heere van geslacht tot geslacht.

Maar we moeten opletten dat dit geen automatisme is. In de Bijbel zien we daar verschillende voorbeelden van. Je hoeft alleen maar te denken aan Abraham en Ismaël, Izak en Ezau, David en Absalom. Genade is dan ook geen erfgoed, dat je eigendom wordt door geboorte. Tenzij wij wederomgeboren worden kunnen we het Koninkrijk Gods niet zien. Daarom is het dus ook waar, dat het kan gebeuren dat een volgend geslacht helaas de Heere niet vreest.

Tenslotte moeten we ook zien dat als iemand godvrezend wordt opgevoed en hij die opvoeding in de wind slaat, dit dan niet betekent dat zijn kinderen dat ook zullen doen. Ook daar laat de Heere heerlijke voorbeelden van zien. De zoon van de zeer goddeloze koning Achaz is de godvrezende Hizkia.

Ik hoop dat dit antwoord een goede reactie is op je vraag met het gebed dat jezelf ook tot dat geslacht mag horen, dat de Heere vreest.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen, 
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Welke kinderbijbels worden aanbevolen door de Chr. Ger. Kerk -midden en rechterflank- als het gaat om vertellingen op de...
10 reacties
09-02-2010
Sinds kort ga ik weer naar de kerk en ben ik gaan lezen uit de Bijbel. Ik wil graag bekeerd worden, maar ik ben bang dat...
3 reacties
09-02-2012
In november is geconstateerd, na bloedonderzoek, dat ik de ziekte van Pfeiffer heb. Nu heb ik al vanaf die tijd vooral m...
geen reacties
09-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering