Vlees van verstikte dieren

Ds. A. van Wijk / geen reacties

30-01-2012, 14:17

Vraag

Laatst las ik ergens dat sommige dieren die voor het vlees geslacht worden, gedood worden door middel van verstikking met koolstofdioxide. In Handelingen 15:19-20 staat "Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere; Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed." Nu is mijn vraag, kunnen we dan wel zomaar dit vlees eten, of moeten we nagaan of het van verstikte dieren is als Handelingen stelt dat wij ons van het verstikte moeten onthouden?

Antwoord

Beste vraagsteller of vraagstelster,

Sommigen gebruikten bloed in hun dienen van de afgoden. Wie at van het verstikte, gebruikte ook bloed. Handelingen 15 ligt in de lijn van wat het Leviticus 17:10-16 hierover meldt. (Over bloed ook in Genesis 9:4-5). Als dieren nu door verstikking zijn gedood zal het wel zo zijn dat door de directe verwerking van het vlees het bloed wel wegloopt. Zulk vlees eten is anders dan het eten van verstikt aas. Het lijkt me daarom niet dat voor de door kooloxide gedode dieren dezelfde verbod geldt als in Handelingen 15 bedoeld is. Ik besluit met een algemene opmerking: De bedoeling is dat we biddend, met dankbaarheid en tot eer van God gebruik maken van Zijn gaven, ziend op Hem Die Zijn bloed gaf!

Ds. A. van Wijk

Ds. A. van Wijk

 • Geboortedatum:
  10-02-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Herkingen
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Als gezin hebben we een aantal jaren goed contact gehad met een ander gezin, voortkomend uit een vakantie. Onze vriendsc...
4 reacties
31-01-2017
We zijn aangesloten bij een vrije gemeente. De laatste tien jaar hebben we steeds meer moeite met de prediking, wat betr...
3 reacties
30-01-2013
Er zijn veel goede boeken geschreven over het christelijke huwelijk en de plaats van de seksualiteit daarin. Mijn vraag ...
2 reacties
31-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering