Consequenties van hemel en hel

Ds. R.H. Kieskamp / 6 reacties

18-01-2012, 08:35

Vraag

Geloven christenen echt in een hemel en hel, of misschien alleen in een hemel, of geloven ze alleen dogmatisch in een hemel en hel? (het staat in de Bijbel dus...). Als christenen echt in een hemel en hel zouden geloven dan zou dat toch veel meer consequenties moeten hebben dan in de praktijk het geval is? Dan ga je kinderen toch niet bijvoorbeeld opvoeden voor een (arbeids)plaats in een seculiere omgeving (onder het motto "je moet je talenten gebruiken")? En niet te vergeten alle kerkelijke verschillen /eenkennigheden: ieder met z'n eigen ideeen en opvattingen... De leefstijl van de Amish en Ultra Orthodoxe Joden is dan toch veel beter te begrijpen? Of misbruiken deze mensen misschien hun talenten? Als christenen echt zouden geloven dat het leven een voorbereiding is op het hiernamaals, dan zou dit toch veel meer consequenties voor het leven moeten hebben? Er zijn veel dooddoeners natuurlijk als: christenen zijn niet volmaakt enz. Als christenen bovenstaande wel zouden geloven dan zouden ze toch als monniken en nonnen gaan leven? Een klein beetje werken (voldoende voor je eigen levensonderhoud), veel mediteren, goede werken doen en evangeliseren? Ik woon zelf op de "bible belt" maar ik heb nog nooit een reformatorische evangelist(e) gezien en ook nog nooit een kerk(eraads)lid gezien die bijvoorbeeld z'n onkerkelijke buren mee naar de kerk nam. Mensen geven liever geld aan de zending ver weg... Voor mij lijken het allemaal maar gewoonten. Geloven christenen (incl. dominees) wel wat ze zelf zeggen, zo ja waar blijkt dat uit? Of heeft iedereen z'n eigen 'comfortzone' en is het referentiekader -voor wat wel of niet kan- de omgeving waarin men opgegroeid is?

Antwoord

Of allen die zich christen noemen ook echt in hemel en/of hel geloven, kan ik niet beoordelen. Wel is het mijn overtuiging dat allen die oprecht christen zijn het zullen geloven. Christus heeft immers door zijn volbrachte werk de deur naar de hel toegesloten en die naar de hemel geopend. Jezus is Zelf ter helle neergedaald om ons er van te verlossen. Zij die werkelijk geloven zullen dan ook weten dat ze verlost zijn uit de rampzaligheid die ze door hun zonde verdienen. Ze kennen eveneens het beginsel van de eeuwige hemelse vreugde in hun hart.

Een ander punt is of dat ook altijd aan die christenen voldoende te merken is. Daar zal ieder christen  veel in tekort schieten en als het goed is zal hij daar ook veel verdriet over hebben. Nochtans kan het niet anders of alle ware geloof draagt vrucht. Is dat echter ook altijd goed te zien? In elk geval zal elke gelovige het van zichzelf niet zo goed kunnen ontdekken. Een ander zal het eerder zien. Bovendien dienen we er oog voor te krijgen. Wie zelf niet gelooft en enkel nog oude mens is, heeft niet of nauwelijks zicht op vruchten van het geestelijk leven. Temeer daar die vruchten vaak een sterk verborgen zijde hebben en uit kleine dingen bestaan.

Helemaal fout is natuurlijk een grote meetlat te hanteren, waardoor mensen met een klein beginnend geloof -doch geheel oprecht- onder de maat bevonden worden omdat ze niet aan de meetlat voldoen. Op deze wijze wordt de Heilige Geest bedroefd. En dat is grote zonde. Bovendien worden zo kleinen in het geloof  onder de domper geplaatst. De engelen in de hemel zijn er op uit om alle klein oprechte geloof, ook de kleinste vonk, hoog te waarderen en aan te blazen. Hoe erg dan als wij, meestal omdat we zelf niet geloven en er dus geen verstand van hebben, het kleine geloof dreigen te vertrappen.

Wat geloofsvruchten betreft is het te vergelijken met gezaaid zaad. Eerst zie je niets. Ondertussen vindt er wel wortelschieten plaats. Daarna is er iets van een heel klein plantje, dat o zo teer is. Gaandeweg gaat het echter groeien. Pas daarna is de vrucht te zien.

Dan de vraag hoe het zit met getuigen naar de buren toe en naar anderen. Dat is zeker een goede zaak en dat zou veel meer moeten gebeuren. Toch is daar nog wel wat omheen te zeggen. Fout is in elk geval dat we zo aan het inpraten zijn op anderen dat we onze aardse taak van werken voor onze boterham verwaarlozen. Zoals ik eens hoorde van iemand die lui was en zijn collega het werk liet opknappen, terwijl hij zelf zijn tijd verbruikte om iedereen aan te klampen voor een geloofsgesprek. Ons dagelijks werk goed doen is immers ook een geloofsgetuigenis van de eerste orde. Christen-zijn betekent ook dat we midden in de wereld staan hoewel we niet van de wereld zijn. Onze beroepskeuze hangt hier ook mee samen. Hierbij zullen we niet willen meedoen aan een kloostermentaliteit met een boekje in een hoekje, want we worden geroepen deze aarde te bewonen en te bebouwen.

Naar mijn gevoelen is het gebed in dit alles zeer belangrijk. Laten we beginnen voor onze buurman te bidden en God ook vragen ons vrijmoedigheid en gelegenheid te geven tot het aangaan van een gesprek. Er is in dit alles ook iets van de juiste tijd en plaats. Jezus Zelf klampte ook niet iedereen lukraak aan. Van groot belang is wel dat we er naar uit zien dat de Heilige Geest vandaag zo gaat werken dat de nood van onze medemens en de eer van God ons op het hart gebonden wordt. Ook is van groot belang dat de Geest ons vrijmoedigheid geeft zodat onze woorden "aangenaam zijn en met zout besprengd." Het mooiste is als we "heet van de naald", wanneer de  liefde van God in Christus ons nog doorgloeit, een goed woord van Jezus spreken. Hierbij zulllen we niet zozeer van ons geloof getuigen, als wel van Christus de inhoud van ons geloof. Daarom hebben we vandaag meer dan ooit nodig een hernieuwde krachtige doorwaaiing van de Geest, opdat die Geest als Noordenwind en als Zuidenwind de hof van de kerk in Nederland zal doorwaaien, "opdat de specerijen zullen uitvloeien."

Ds. R. H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

christenenhelhemel
6 reacties
Jaleco
18-01-2012 / 11:11
Beste Vraagsteller,

Geloven rokers echt wat er op het sigarettenpake staat, nl dat roken dodelijk is?
Ze geloven het wel, maar toch ook niet (anders waren ze allang gestopt).

Geloven terminale patiënten echt dat ze nog maar even te leven hebben?
Geloof jij echt dat je elk moment kan sterven?
Geloven christenen echt dat er een hemel en hel is?

Onder christenen noemen we dat 'dood geloof'.
Zo zie ik dat ook bij de christenen die jij noemt, en dat zijn er erg veel.
Er zijn ook anderen: maar weinig.

Wanneer je door God duidelijk gemaakt wordt dat het allemaal wel echt is, ga je wel anders doen.
Dan vraag je je buren mee, dan maakt het je niet uit wat de mensen over je zeggen of denken, je gelooft het echt en daarom probeer je zoveel mogelijk mensen van de afgrond te redden, wat er ook gebeurt.

Dan denk je niet 'God moet het doen', maar je valt er letterlijk mensen mee lastig.

Ik hoop dat het je wat duidelijker is geworden.
Sterkte ermee.
Hanna
18-01-2012 / 14:10
Verbeter de wereld: begin bij jezelf!
Daniel
18-01-2012 / 16:05
Als kind hoorde ik in de kerk de dominee preken over de hemel.

Na onze dood zouden we zitten naast God op een gouden troon.
Als jongetje kreeg ik dan visioenen over de hemel, ik zag me zitten naast die trut van een buurvrouw samen met God en de eeuwigheid duurt lang preekte de domine. Als je een ijzeren bal voor je denkt en elk jaar komt er een duif langs vliegen en die raakt met zijn vleugel de ijzeren bal aan en als die bal helemaal is afgesleten is dat 1 seconde van de eeuwigheid.

Een eeuwigheid lang psalmen zingen, ik kon me het niet voorstellen. De hel kon toch niet veel erger zijn?

Nu heb ik geen idee hoe de hemel er uitziet, maar ik hoop wel dat er een hemel is, mijn hoop is sterker dan mijn geloof.
En ik heb nog steeds de hoop dat ik mijn geliefden weer zie in de hemel, maar dat is maar de vraag.

Eigenlijk ben ik bang voor de dood.
bhpm
18-01-2012 / 21:21
Beste vraagsteller,

Over de vraag die je stelde kan ik maar een bijbels antwoord geven:
GELOOF door het GELOOF alleen kan je deze Goddelijke dingen begrijpen,
ik geloof zeker dat er een hemel en een hel is, en als je in je bijbel gaat zoeken,
dan kom je van zelf teksten tegen die een kleine voorbeeld geven van wat deze twee,
plaatsen zijn bijvoorbeeld: openbaring 21 waar er veel over de hel en hemel gesproken word,
GELOOF daar komt het op aan daar door alleen kunnen wij zalig worden, uit genade, door het werk van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus!

Daniel
Als je bang bent voor de dood bid dan of je de Heere Jezus mag kennnen, ik verzeker je dat
je dan nooit meer bang zal zijn voor de dood, dan zeg je dood waar is je prikkel en hel waar is je overwinning? Dan alleen zul je voor eeuwig gelukkig zijn.
solide
21-01-2012 / 19:51
vragensteller, ik kan je zo goed begrijpen, en dacht ,,zo zie je maar weer hoe dood een mens is gevallen door de zondeval. dood! in zonden en misdaden. Als er geen levendmaking aan te pas komt, voelt niemand iets.je kan het hooguit eng vinden of griezelig als het over de hel gaat.een echt geloof, werkt wat uit. dat kan toch niet anders. en..het geloof is een gave van God.
Amazinggrace
24-01-2012 / 18:34
De hemel of hel behoren mijns inziens, niet te worden gebruikt in de preek als 'doempraatje' of als lokkertje. Heel typerend wat Daniel zegt dat hij als kind een heel verkeerd beeld had van de hemel (wat vreselijk)
Het gaat om de eer van God! Wat heeft het voor zin om als predikant te vertellen hoe lang de eeuwigheid duurt, wat de hel zal zijn, wat de hemel is, etc.
Uiteraard is het noodzakelijk om wet en evangelie te preken. De wet om de mens te doorwonden en het Evangelie om de doorwonde zondaar te vestigen op het enige fundament nl. Christus!
Ik bedoel maar te zeggen dat we beter de mensen de weg ter zaligheid kunnen voorstellen dan de mensen bang te maken voor de eeuwigheid!
Het is erg verdrietig te lezen dat er zovelen in onzekerheid lopen, duisternis alom. Het Woord is zo rijk, zo eenvoudig! Zet allemaal je 'kerkgenootschap/oudvader/predikanten bril af en lees eenvoudig Gods Woord!
Jesaja 66: 22 Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.
Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen.
Openb 21:1 EN ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 Petr 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Terug in de tijd

Ik wil graag iets voorleggen aan dr. C. A. van der Sluijs. Van jongs af aan ga ik naar dezelfde Hervormde gemeente, als ...
5 reacties
18-01-2013
Is het bijbels om op zondag met de gemeente je huwelijk te bevestigen?
2 reacties
19-01-2018
Tijdens de leerdienst gisteravond in mijn gemeente ging onze predikant in op de uitverkiezing aan de hand van art. 16 va...
geen reacties
18-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering