Autisme en vaste relatie

Ds. C.J. Droger / 3 reacties

13-01-2012, 12:27

Vraag

Ik heb een aantal vragen waar ik geen helder antwoord op heb: Kun je als je PDD NOS met ADHD hebt, een vaste relatie met iemand beginnen en onderhouden? In hoeverre kun je met therapie goed leren omgaan met je beperking? En welke handvatten zijn voor je wederhelft, zonder autisme, dan van belang, zodat diegene zich meer zonder moeite in jouw gedachtengang kan verplaatsen en zo ook gaat denken, zodat conflicten zelden voorkomen? En dan doel ik vooral op duidelijkheid en structuur geven. Zijn er adviezen over hoe je als wederhelft met woede-uitbarstingen, met alles wat daarbij tegen je gezegd (zo niet verweten) wordt, om kunt gaan? Want je krijgt dan toch steeds heftige dingen te verwerken. Een ander heeft het altijd gedaan, die is de schuldige... Ik las dat dit erfelijk is. Hoe moet je hiermee omgaan in het licht van de Bijbel? Is het dan verantwoord om aan kinderen te denken? En als laatste de vraag: hoe gaan personen met (een lichte vorm van) autisme om met liefde, hoe zien zij dat en hoe uiten zij dat? Is hun beleving dan hetzelfde of zit er verschil in?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je stelt heel wat vragen in bovenstaand stukje tekst. Ik zal proberen kort erop in te gaan.

Kun je als je PDD NOS met ADHD hebt, een vaste relatie met iemand beginnen en onderhouden? Ik denk dat dat kan, maar dat dat veel inspanningen zal vergen. Van jou en van je wederhelft. Vooral je vriend/vriendin zal veel begrip en geduld moeten opbrengen. Als er liefde is, kan dat, maar vaak zal het ook moeilijk zijn. In een langere verkeringsperiode zal vastgesteld moeten worden of jullie bij elkaar passen en of de ander het volhoudt met jouw beperkingen.

In hoeverre kun je met therapie goed leren omgaan met je beperking? Ik denk dat dat kan. Er zijn momenteel allerlei vormen van begeleiding voor mensen met een ASS. Er is ook veel literatuur voor handen (ook voor volwassenen met een ASS) en op internet is ook heel wat te vinden. Ik denk dat er best dingen aan te leren zijn, waardoor je gedrag, ook richting anderen, verbetert.

En welke handvatten zijn voor je wederhelft, zonder autisme, dan van belang, zodat diegene zich meer zonder moeite in jouw gedachtengang kan verplaatsen en zo ook gaat denken, zodat conflicten zelden voorkomen? Het voert te ver om die handvatten hier allemaal te bespreken. Er is voldoende literatuur over die je je vriend/vriendin zou kunnen laten lezen als jullie relatie serieus wordt. Ik denk dat het nodig is dat als je verkering krijgt, je vrij snel vertelt wat je hebt en wat dat kan betekenen. De ander moet echt weten "wat voor vlees hij in de kuip heeft". Door je erin te oefenen kun je het leren om je te verplaatsen in de gedachtegang van een ander, ook met een ASS. Dat zal veel dingen duidelijk maken.

Zijn er adviezen over hoe je als wederhelft met woede-uitbarstingen, met alles wat daarbij tegen je gezegd (zo niet verweten) wordt, om kunt gaan? Die adviezen zijn er in de boeken over ASS zeker. In de praktijk zal bekeken moeten worden welke het beste werken. Misschien is weglopen de beste optie. Of om een time-out vragen. Wellicht helpt bij jou iets anders beter. Aan de hand van literatuur en samen erover pratend, kan bekeken worden wat het beste werkt.

Ik las dat dit erfelijk is. Hoe moet je hiermee omgaan in het licht van de Bijbel? Is het dan verantwoord om aan kinderen te denken? Autisme is inderdaad vaak erfelijk via de mannelijke lijn. De kans is dus zeker aanwezig dat uit een huwelijk van jou met je partner autistische kinderen geboren zullen worden. Deze gedachte en de waarschijnlijk vele spanningen die er in de relatie zullen optreden, moeten je biddend doen bezinnen of een relatie wel mogelijk is in jouw situatie. Heel vaak zie je dergelijke relaties, ondanks alle goede bedoelingen en inspanningen, toch stranden. Ik denk dat je zelf het beste kunt vaststellen, of je wel een relatie kunt onderhouden. Hoe ging je met vriendschap om in je jeugd? Heb je op dit moment vrienden?

Hoe gaan personen met (een lichte vorm van) autisme om met liefde, hoe zien zij dat en hoe uiten zij dat? Is hun beleving dan hetzelfde of zit er verschil in? Wat ik ervan gehoord en gelezen heb, is dat voor autistische mensen het beleven van liefde vaak moeilijk is. Je praat meestal moeilijk over je gevoelens of kunt ze moeilijk uiten. Omdat liefde ook met je gevoel te maken heeft, is liefhebben niet zo gemakkelijk voor iemand met een ASS. Je inleven in een ander is ook zo’n moeilijk punt. Ook dat is voor het beleven van liefde belangrijk. Ik denk dat er zeker verschil zit in de beleving van liefde door iemand met een ASS en zonder een ASS. Daar zal ook bij de niet autistische partner weer begrip voor moeten zijn. Een trouwdag of een verjaardag kan zomaar vergeten worden. Niet bewust, maar toch…

Kortom, ook hier geldt: bezint er ge begint (vgl. Luk. 14:28-30). Ik denk dat een relatie mogelijk is, maar met veel geven en nemen en met veel liefdevol begrip en geduld bij de wederhelft. Als je zo iemand zou mogen vinden, zouden jullie heel gelukkig kunnen worden onder Gods zegen.

Hartelijke groeten!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

ADHDautisme
3 reacties
imvi
17-01-2012 / 14:00
@ vraagsteller, je schrijft:

"En welke handvatten zijn voor je wederhelft, zonder autisme, dan van belang, zodat diegene zich meer zonder moeite in jouw gedachtengang kan verplaatsen en zo ook gaat denken, zodat conflicten zelden voorkomen?"

Ik schrok hier nogal van. Ik denk dat je beeld van een vaste relatie met iemand met autisme behoorlijk bij moet stellen. Voor een autist is het zeer moeilijk om zich in andermans gedachtegang te verplaatsen. Bijna onmogelijk. Hij/zij kan dit simpelweg niet. Je zult je gedachten en gevoelens heel duidelijk uit moeten spreken, en zelf kenbaar maken wat je van je partner verwacht. Er kan dus nooit sprake zijn van een relatie waarin de partner met autisme zich moeiteloos in jouw gedachtegang kan verplaatsen, en al helemaal niet dat deze ook zo gaat denken. Als je vanuit jou standpunt dat dit WEL moet kunnen in zo'n relatie zullen er waarschijnlijk des te meer conflicten zijn.

Als iemand zijn beeld en wensen tov een relatie met een autist bijstelt is er veel mogelijk, zelf een goed huwelijk met trouw en liefde als basis. Maar niet als je er vanuit gaat dat de ander moet veranderen. Natuurlijk is er veel te leren, wat de beantwoorder ook zegt, maar de autist blijft autist en kan niet anders gaan denken, je komt het telkens weer tegen.
louis2
17-01-2012 / 16:37
Wat een stereotype redeneringen lees ik hier. Ik heb zelf ASS, asperger, en ik wil nou niet opscheppen maar ik beschik over de eigenschap om mensen heel goed te doorzien. De psychiater zegt dat dit komt omdat wij heel goed op details letten.
Ik doe het zelf niet bewust, moet ik zeggen, ik voel het eigenlijk gewoon aan.
Relaties vind ik echter ook moeilijk, en ik begrijp de vraag van deze man.
Verder ben ik het niet eens hoe in deze samenleving autisme als een ziekte wordt gezien.
Ik zou eigenlijk gaar met deze jongen in contact willen komen.
dus als hij zijn mailadres wil achterlaten...
imvi
17-01-2012 / 21:39
@louis2:

Jij kan een uitzondering zijn. Over het algemeen beschikken mensen met Asperger daar niet over. Heb tussen haakjes zelf ook een diagnose, alleen in andere hoek.

Op details kunnen letten is nog iets anders dan attent zijn en soms met een leuk cadeau, bos bloemen, whatever bij bijvoorbeeld je vrouw aankomen. Of op een goede manier reageren op haar emoties, enz. En er is nog veel meer. Ik dit sowieso een vreemde gedachtegang: "zodat diegene zich meer zonder moeite in jouw gedachtengang kan verplaatsen en zo ook gaat denken, zodat conflicten zelden voorkomen". in welke relatie dan ook.
Ik heb het inderdaad over mensen met autisme in het algemeen, heb heel veel met hen te maken, familie/vrienden, en over het algemeen gaat dat prima, maar ik heb bovenstaande (mijn antwoord) wel gemerkt, ook op huiskamerbijeenkomsten voor mensen met partner met autisme blijkt dat dit heel erg speelt. O.a. zelf familielid van iemand met zo'n relatie. Misschien is het inderdaad iets te overdreven neergezet. Maar ik blijf erbij dat mensen hun verwachtingen/wensen gewoon bij moeten stellen --> niet omlaag, maar gewoon anders.
Hoe je autisme ook noemt, ziekte/andere manier van denken, wat dan ook, het blijft iets dat een relatie anders dan anders maakt.

p.s. je hebt het over "deze jongen", ben even nieuwsgierig, maar hoe denk je te weten dat er hier de vraagsteller een man is?

Terug in de tijd

Wat is het verschil tussen trouwen in gemeenschap van goederen en trouwen onder huwelijkse voorwaarden? Mag je als chris...
9 reacties
13-01-2011
Vandaag is me iets overkomen wat nogal veel indruk op me heeft gemaakt. Ik stond op en ineens hoorde of kwam er iets hee...
1 reactie
13-01-2017
Beste Refoweb. Ik heb er al sinds een paar weken last van dat ik mezelf niet meer voel. Ik heb het idee alsof de wereld ...
5 reacties
13-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering