Twijfel aan geloof

Redactie Refoweb / 9 reacties

04-01-2012, 12:34

Vraag

Ik ben christelijk opgevoed, maar twijfel nu aan mijn geloof. Hoe kan ik zeker worden van mijn geloof en Zijn bestaan? Hoe wordt mijn geloof sterker?

Antwoord

Zie voor het antwoord deze url.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

9 reacties
waldboy
05-01-2012 / 09:48
Geloven is toch echt niet het gevolg van een christelijke opvoeding.
Geloven doe je op een bepaald moment in je leven.
Je geeft je leven aan God en gelooft dat, dat alleen mogelijk is door tussenkomst van Jezus.
Dat kun je ook doen als je niet-zelfanti- christelijk bent opgevoed.
Een christelijke opvoeding is een zzak van je verstand, geloven een zaak van het hart.
plderoos
06-01-2012 / 10:44
Je mag best twijfelen aan je geloof, als je maar niet aan God twijfelt. Toen ze precies die vraag (geef ons meer geloof) aan Jezus stelden was zijn antwoord: "Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen". Dus, als je geloof zwak is, gewoon doen wat God ons bevolen heeft. Of, zoals prediker het zegt: "Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen". Gewoon, je met al je twijfels aan Gods geboden houden en dan zal Hij het goed met je maken.
solide
17-01-2012 / 00:12
als de Heere je dat geloof geeft, dan heb je het.
Amazinggrace
17-01-2012 / 01:08
plderoos: hoe zie je dit: Gewoon, je met al je twijfels aan Gods geboden houden en dan zal Hij het goed met je maken. einde citaat.
Ik ellendig mens, ik kan geen van Zijn geboden houden! Zeker niet om daarmee in de gunst van God te komen.
God was mij genadig, toen ik het niet meer wist of ik ooit nog zalig kon worden, kwam Hij!
Maar dagelijks val ik in de zonden. Ik weet van mijn verlossig, al mijn schuld was weg het was vrede. Het is steeds weer vrede, maar ik ben een zondig mens, vleselijk, 100% onheilig. Maar in Christus ben ik heilig. Als de Vader naar mij kijkt ziet Hij geen zonden, Hij ziet Zijn Zoon!
Ik wil geen zonden meer doen, ze doen zo veel pijn, zonden tegen Christus' bloed.
Maar ook Petrus, Paulus, ea, voelden zich zondig, ellendig in zichzelf. Daarom hieven zij de ogen op naar de hemel en keken niet naar zichzelf of naar de wet, maar wisten dat de Grote Wetsvervuller hen verlostte van de vloek der wet en hen bracht onder het lieflijk evangelie. Paulus schrijft ook in Galaten 5: ' Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.'
Geloven is vertrouwen, alles uit handen geven in Zijn Handen en een vast vertrouwen dat al je zonden om Christus wil vergeven zijn. Je bent geen heilige en je wordt het ook nooit! Dat is straks als Hij terug komt en je opneemt in Zijn heerlijkheid!
plderoos
17-01-2012 / 19:06
@ Amazing Grace, In de bijbel staat voor iedereen wel wat, voor de treurenden, voor de eenzamen enzovoort. Ook staan er dingen in die voor iedereen gelden. Soms weet je dat, soms staat het er zelfs bij. Nu weet je dat je gelooft (en dat was de vraag) doordat je de vrucht ervan herkent. Dus als je je er zelf toe zet vrucht te dragen is dat tegelijkertijd voor jezelf een bevestiging van je geloof. En die vrucht is simpelweg, dingen doen, voor God en voor je naaste. Ook al weet je, zoals prediker, dat het allemaal nergens toe dient, dan nog is de slotsom: dient God en onderhoudt Zijn geboden, want, staat erbij, dat geldt voor alle mensen.
Amazinggrace
18-01-2012 / 14:40
plderoos,
Mee eens!
Misschien heb ik je bericht verkeerd opgevat. Ik las het zo van 'gewoon de geboden houden en vervolgens krijg je de zekerheid.' Dus meer als een verdienste vanuit je 'goede werken'.
Maar het is zeker waar, je wilt en kunt niets anders dat Zijn wil doen en leven tot Gods eer!
plderoos
19-01-2012 / 19:57
@ Amazing Grace, beter twee keer nagevraagd dan een keer onvolledig geweest :-)
stefanie
03-02-2012 / 19:36
Hoi vragensteller,

Je zegt dat je twijfeld aan je geloof. Ik kan je best begrijpen dat geloven niet altijd makkelijk is. Zelf heb ik die strijd gekend ( heb het af en toe nog steeds), maar misschien kunnen een paar feiten van het bestaan van God je wel helpen. Mij gaf het veel kracht en bewondering.
Een aanrader is om het boek Moderne Bijbelse wetenschappen te lezen. Dit boek laat heel veel feiten van het bestaan van God zien.
Denk aan de bouw van de ark van Noach (Je kunt er in lezen hoe wijs God de bouw van de ark heeft bedoeld.) De ark bestaat nu.
Denk aan het volk Israel. Het volk bestaat nog steeds. De Joden worden zoveel gehaat. Hoe denk je dat dit komt? Door de duivel, die wilt dat de mensen Jezus niet leren kennen.
Denk aan voedsel
Denk hoe de Bijbel naar ons is gebracht.
Er is zoveel
louis2
04-02-2012 / 20:10
Geloven is ontdekken, niet klakkeloos dingen overnemen van anderen of teksten van buiten leren.
lees bijvoorbeeld plato of augustinus.

Terug in de tijd

Sommige mensen zeggen dat als je wedergeboren bent, je steeds minder gaat zondigen. De oude natuur wordt steeds meer ged...
geen reacties
04-01-2008
Hoe vertel ik onze dreumes dat er nooit een broertje of zusje kan komen als hij ook zo verlangt naar een zusje, zoals ...
1 reactie
05-01-2017
Wat kan ik leren van Bijbelboeken als Leviticus en Deuteronomium, behalve dat duidelijk is dat God wil dat Zijn dienst o...
geen reacties
04-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering