Gereformeerde Kerk versus Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Ds. K. van den Geest / geen reacties

04-01-2019, 12:25

Vraag

Wat is het verschil tussen Gereformeerde Kerk (GK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv)?

Antwoord

Gereformeerd betekent dat je te maken hebt met een kerkgenootschap in de lijn en traditie van de Reformatie van de 16e eeuw. Deze Reformatie of Hervorming beoogde terugkeer naar Gods Woord, tegenover de verworden en ontspoorde Rooms-Katholieke Kerk van toen. Alle kerken met Gereformeerd of Hervormd in hun naam komen van oorsprong daar vandaan.

Uiteraard is de geschiedenis verder gegaan en ontstonden opnieuw allerlei afscheidingen, scheuringen en breuken. Deze hadden veelal te maken met (delen van) de gereformeerde belijdenissen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels).

In het algemeen kun je zeggen dat er kerken zijn die zich gereformeerd noemen en kerken die het ook werkelijk willen zijn. Dat laatste betekent dat zij trouw willen blijven aan deze belijdenissen en de waarheid ervan ook bewaren en dat afwijking van die leer binnen de kerk op de goede wijze aan de orde gesteld wordt en predikanten hun recht om het Woord te verkondigen kunnen verliezen wanneer ze deze leer niet trouw willen verkondigen en onderwijzen.

In de vorige eeuw waren er binnen de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland fundamentele discussies over deze leer. Toen predikanten door de landelijke synode werden gedwongen om één bepaalde opvatting van die leer te prediken, voelden ze zich in hun geweten gedwongen en zagen ze geen andere weg dan zich van die dwang ‘vrij te maken’ (daar komt dat woord ‘vrijgemaakt’ in de GKV(rijgemaakt) dus vandaan). Sindsdien had je dus de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Die ‘gewone’ Gereformeerde Kerken ontwikkelden zich in de tweede helft van de vorige eeuw in liberale of vrijzinnige richting. Inmiddels zijn deze kerken samengegaan met de Nederlands Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het moet gezegd worden dat die ontwikkeling in vrijzinnige richting wel is bijgebogen en er inmiddels in de PKN ook weer veel terugkeer naar de Bijbelse leer te zien is.

Ook de GKV zijn sterk in beweging. Velen zullen de GKV ervaren als een ‘moderne’ kerk. Dat komt doordat in deze kerken heel sterk gezocht wordt naar hoe je de aloude gereformeerde leer vertaalt naar de tijd van nu. Tegelijk willen deze kerken serieus Gods Woord bewaren en zich houden aan de goede Bijbelse leer. Daarom zijn die gereformeerde belijdenissen in de GKV onverkort van kracht als de richtlijn waaraan predikanten zich houden in de prediking en het onderwijs. Zelf ben ik predikant in de GKV en juist dit aspect (vasthouden aan de Bijbelse leer en deze tegelijk telkens blijven vertalen naar de actualiteit, zonder iets van die leer af te doen) vind ik een sterk punt waar ik blij mee ben en God dankbaar.

In bovenstaande beschrijving heb ik niets gezegd over de andere ‘reformatorische’ kerken, die ook veelal ‘gereformeerd’ in hun naam hebben (Gereformeerde Gemeenten, Oud-Gereformeerde Kerk, etc.). Deze kerken worden door de vraagsteller niet genoemd, en ik laat ze nu buiten beschouwing in dit verband. Behalve dan dat ik wil opmerken dat ook deze reformatorische kerken zich onverkort willen houden aan de gereformeerde leer zoals verwoord in de belijdenissen van de Reformatie.

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

GKv
geen reacties

Terug in de tijd

In de reformatorische kerken begint de dienst met votum en groet. Die groet is genomen uit Openbaring 1:4 en 5: "Genade ...
geen reacties
03-01-2008
Na een verdrietige periode (een verbroken relatie na een aantal jaar) leerde ik een jongen kennen met wie het al snel kl...
geen reacties
03-01-2007
Aan mevrouw Rots. Bedankt voor uw antwoord! Ik zal eerst even een aantal vragen beantwoorden van u: Ik kom niet meer thu...
geen reacties
03-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering