Twee kerkordes

Ds. R. van de Kamp / 2 reacties

20-12-2011, 13:36

Vraag

In de Hersteld Hervormde Kerk is op dit moment discussie over de Hervormde kerkorde/Dordtse kerkorde. Kunt u mij uitleggen wat de verschillen zijn tussen deze twee kerkordes en waarom de Hersteld Hervormde Kerk kiest voor een aangepaste Hervormde Kerkorde en niet voor de Dordtse Kerkorde? Ik begrijp dat de meningen ook binnen de Hersteld Hervormde Kerk hierover verdeeld zijn. Gezien het feit dat ik over hoop te gaan van de Ger. Gem. naar de HHK i.v.m. met huwelijk, vind ik het belangrijk om dat te weten, zodat ik mijn mening kan vormen.

Antwoord

Beste vraagsteller,

In de eerste plaats moet ik zeggen dat de discussie binnen de Hersteld Hervormde Kerk niet gaat over welke kerkorde wordt gehanteerd. De discussie gaat niet over of de Dordtse Kerkorde (DKO) of de Hervormde Kerkorde (HKO) moet worden gebruikt. Door het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 zijn de Hersteld Hervormde achtergebleven. Zij konden niet mee de PKN in, omdat dit principieel een nieuwe kerk is, niet alleen wat belijdenis betreft, maar ook wat kerkorde aangaat. Daarom is het voor de Hersteld Hervormde Kerk een principiële keuze om voor de HKO te kiezen.

De Hersteld Hervormde Kerk is op dit moment bezig met het aanpassen van de HKO, omdat er hier en daar flinke knelpunten in zitten, en zij bewandelen daarvoor de kerk(ord)elijke weg. Dit is een belangrijk gegeven, want hierdoor blijft het nog steeds de HKO. Waarom heeft de Nederlandse Hervormde Kerk niet de DKO gehanteerd? De DKO is een gevolg van de Dordtse Synode (1618/1619). De overheid, die de synode had samengeroepen, heeft deze kerkorde nooit geapprobeerd (goedgekeurd), waardoor hij ook niet algemeen aanvaard is. Bovendien is er sinds 1619 geen nationale synode meer geweest, zodat de DKO ook niet kon worden aangepast. En daar zit ook gelijk het probleem! Kort na de Reformatie ging het voornamelijk over de strijd tegen allerlei Roomse dwalingen en tegen de overheid, die zich met kerkelijke zaken bemoeide. De kerk staat in de wereld en de kerkorde is bedoeld om de kerk te besturen in de omgeving waarin zij is geplaatst. In onze tijd staat de kerk in een wereld, die zich kenmerkt door een verdergaande secularisatie en terugkeer naar een modern heidendom. Ook een steeds complexere maatschappelijke regelgeving, vraagt om een adequate sturing in de kerk. De HEERE heeft de ambten gegeven om Zijn kerk te besturen, maar dat sluit de aanwezigheid van een kerkorde niet uit, maar juist in.

De DKO kan niet zonder aanpassingen worden gebruikt in de huidige tijd. Ook de wereldlijke rechter waar, helaas ook in de kerk, steeds vaker een beroep op wordt gedaan zal kijken of er volgens de kerkorde is gehandeld. Dat moet dan wel mogelijk zijn en kunnen we niet aanrommelen. Dat is een tweede reden waarom de HHK blijft bij de HKO.

Gode en Zijn genade in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

HHKkerkorde
2 reacties
Wiepie
20-12-2011 / 16:54
Ik denk dat maar heel weinig kerkgangers weten welke kerkorde hun kerk precies hanteert, wat de inhoud daarvan is en hoe deze verschilt t.o.v. andere kerken. Ik ben zelf Hervormd opgegroeid. In 2004 ging bijna de hele gemeente incl. de predikant mee naar de HHK en ging zelf 'ook maar' mee onder het motto: 't zal allemaal wel. Klinkt heel naïef, maar ik weet voor 99% zeker dat heel veel kerkgangers hun keuze lieten afhangen van hun gevoel i.p.v. allerlei kerkordes naast elkaar te leggen...
MUS
25-12-2011 / 14:07
Wat een kerkpolitieke vraag...
- Jezus vraagt straks niet van welke kerk je lid bent geweest en al helemaal niet welke kerkorde ze daar hanteerden.
- Hoe hebben al die gemeenten voor 1619 toch overleefd ...?
- Lees de kerkelijke orde uit de eerste Korinthebrief.
- In elke gemeente vind je wat / mis je wat... Ben je al lid van de gemeente van Jezus Christus?

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Jesaja 53:10 (SV) en dan gaat het mij vooral om deze woorden: "Doch het behaagde den HEERE Hem te ...
3 reacties
20-12-2013
Moeten christenen hun christelijke vrijheid altijd maar opofferen, omdat men zich beroept op het feit dat je degenen die...
14 reacties
20-12-2010
Als moeder van een groot gezin krijg ik steeds meer een hekel aan de zondagen. Eerst zag ik er tegenop, maar nu zijn d...
20 reacties
20-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering