Slikken van aspirine

drs. J. de Jongh-van Hoof / geen reacties

03-12-2011, 09:21

Vraag

Ik las in de afgelopen week in een tijdschrift dat het slikken van aspirine (dagelijks 65 mg) gedurende vijf jaar, de kans op kanker vermindert en het nemen van een halve kinderaspirine per dag hartaanvallen en beroertes kan voorkomen. Aspirine zou een soort hormoon zijn, die we net zo nodig hebben als vitamine D en testosteron. Omdat genoemde ziektes in mijn familie (geweest) zijn, zou ik geneigd zijn aspirine te gaan slikken. Zijn er ook nadelen aan verbonden? Afgezien van het feit dat Zondag 9 en 10 van de HC altijd bovenaan staan, mag je of moet je aan je gezondheid meewerken door een gezonde leefstijl?

Antwoord

Ik geloof dat God ons hersenen heeft gegeven die we moeten gebruiken. Ik geloof dat we de verantwoordelijkheid hebben om zowel ons geestelijk welzijn, als ons lichamelijke welzijn te bevorderen. God zorgt namelijk ook voor onze lichamelijke noden! Daar zijn tal van voorbeelden van in de Bijbel.

Ik geloof dat de Bijbel ons leert dat wij geroepen zijn om een godvruchtig volk te zijn, dat denkt, voelt en handelt in overeenstemming met de hemelse beginselen. Diverse Bijbelgedeelten kun je daarvoor aanhalen (zie hieronder). Omdat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, vind ik dat wij er op een verstandige manier mee om moeten gaan (zie 1 Kor 6:19). Dit houdt in dat we naast voldoende lichaamsbeweging en rust, ons zo gezond mogelijk dienen te voeden. Het is mijn mening dat alcoholische dranken, tabak en het onverantwoordelijk gebruik van medicijnen en verdovende middelen schadelijk zijn voor onze gezondheid en dat wij ons daarvan dienen te onthouden: Rom. 12:1, 2; 1 Joh. 2:6; Ef. 5:1-21; Fil. 4:8; 2 Kor. 10:5; 6:14-7:1; 1 Petr. 3:1-4; 1 Kor. 6:19, 20; 10:31; Lev. 11:1-47; 3 Joh. 2.

Aspirine (80-100 mg) wordt gegeven aan alle patiënten die een bloedvatvernauwingen hebben in hart of hersenen om de kans op een hart- en /of herseninfarct te verkleinen. Het middel profylactisch (uit voorzorg) te geven, is weleens geopperd. Af en toe steken dergelijke geluiden weer eens de kop op. Het is zeker mogelijk om dit te bespreken met je huisarts. Ik begrijp dat er veel hartvaatziekten en kanker voorkomt in je familie. Hij kan nagaan welke andere risicofactoren een rol spelen in je leven en of deze wel of niet beïnvloedbaar zijn. Hij kan je hierin adviseren. Tevens kan hij nagaan hoe jouw risicoprofiel eruitziet en of de voordelen van behandelen wel of niet opwegen tegen de nadelen daarvan.

N.b. Met aspirine bedoelen we overigens niet paracetamol, maar acetylsalicylzuur.

José de Jongh-van Hoof

drs. J. de Jongh-van Hoof

drs. J. de Jongh-van Hoof

 • Geboortedatum:
  30-11-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  Zevende-dags Adventist
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Huisarts

Tags in dit artikel:

gezondheid
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe denkt u over het computergebruik binnen het huwelijk als beide partners elk een eigen account hebben op bijvoorbeeld...
geen reacties
03-12-2013
De laatste tijd ben ik vooral tot de ontdekking gekomen dat ik veel bevestiging van anderen nodig heb. Vooral in nieuwe ...
geen reacties
03-12-2007
Hoe vaak moest men in de oudtestamentische tijd persoonlijk (dus naast het offer voor het hele volk op de Grote Verzoend...
geen reacties
03-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering