Uitkomst onzeker

Ds. B. de Romph / 2 reacties

12-10-2011, 16:00

Vraag

Aan ds. B. de Romph. U heeft onlangs gereageerd op mijn verhaal over "moeite om God te vertrouwen". Hartelijk dank daarvoor! Ik heb er echter nog een vraag over. Hoe kan ik nu vertrouwen geven aan iemand wanneer de uitkomst onzeker is? Als ik bijvoorbeeld bid om een behouden thuiskomst, maar ik krijg onderweg een ongeluk? Vertrouwen is toch geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid? Geloven dat iemand doet wat hij/zij beloofd heeft te doen? Ik kan dus wel bidden om bewaring en een veilig thuiskomst, maar ik kan er nooit op VERTROUWEN dat ik ook thuis zál komen. Misschien beland ik wel in het ziekenhuis of erger... Momenteel ben ik bijvoorbeeld werkloos. Ik kan bidden of God voor me wil zorgen en dat ik weer een baan mag krijgen, maar het kan in het ergste geval ook zo zijn dat ik nooit meer werk krijg. Ik ben niet beter dan andere mensen die in de goot belanden. Dit geeft mij een onrustig en onveilig gevoel. Ik kan bidden, maar ik kan nooit zeker zijn van iets...

Antwoord

Beste vraagsteller,

Fijn dat je nog een keer terugkomt op je vraag of in dit geval, het op het antwoord op je vraag. Over het algemeen hoor ik niets meer van de vraagsteller, maar zo kunnen we met elkaar in discussie komen.

Je vraagt: hoe je nu vertrouwen kunt geven aan iemand, wanneer de uitkomst onzeker is. Dan noem je het voorbeeld: als je bidt om een behouden thuiskomst, maar je krijgt onderweg een ongeluk. Is God dan tekort geschoten? Heeft de Heere het dan verkeerd gedaan? Heeft Hij je dan beschaamd?

De Heere kan wel eens een andere weg met jou en mij gaan, als wij gedacht en gehoopt hadden. Maar als je in het ziekenhuis terecht komt of nog erger, als je omkomt, zou de Heere dan niet voor je zorgen? Misschien is Zijn zorg dan nog wel veel groter en rijker dan wanneer je 'gewoon' thuisgekomen was. Ook als het anders gaat dan wij gehoopt of gedacht hadden, dan is de Heere nog de Getrouwe. In al de omstandigheden mag je je hoop op de Heere stellen. Dan kunnen Zijn wegen wel eens hoger zijn dan onze wegen en Zijn gedachten dan onze gedachten. "Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood volkomen uitkomst geven". Maar dan moet je wel bereid zijn.
 
Nu je schrijft het zelf: geloven dat iemand doet wat hij of zij beloofd heeft. Het geloven vindt zijn grond in de belofte. Als er geen belofte was, was ons bidden en vertrouwen tevergeefs. Maar Hij heeft het beloofd. Wat heeft de Heere allemaal niet beloofd? Nee, niet dat dat je vanavond weer gezond thuis komt. Niet dat ons niets kan overkomen. Hij heeft geen rustige vaart beloofd, maar wel, dat Hij met je zal zijn. Ps. 121 "Sla d' ogen naar 't gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht." Misschien beland ik wel in het ziekenhuis, schrijf je. Je bent momenteel werkloos. Maar voor het geval je in het ziekenhuis terecht komt, ik hoop het niet, en voor het geval je geen baan meer krijgt, wat ik natuurlijk ook niet hoop, zou de Heere je dan in de steek laten? Houdt Gods barmhartigheid dan op? Nee toch!

De Heere kan er wel eens een bedoeling mee hebben, wanneer we in het ziekenhuis terecht komen of nu je werkloos bent. Ik gun het je niet. Maar zou het de bedoeling van de Heere niet zijn om je op je knieën te brengen? Moeten de omstandigheden, waarin je verkeert, je niet naar de troon der genade uitdrijven? Als je die weg mag vinden, dan ontvang je oneindig veel meer dan gezondheid, dan werk, e.d. Wie God mag vinden, vindt het leven.

Iemand heeft eens gezegd: "God vervult niet altijd onze wensen maar wel Zijn beloften". De beloften zijn toch de grond voor het gebed. Lees het doopformulier nog eens na, waarin je leest alles wat de Heere je in je doop beloofd heeft. Daarop mag je pleiten. Nee, Hij vervult Zijn beloften niet automatisch. Hij wil erom gebeden zijn. Dat kan alleen maar in het geloof, want ongelovig bidden kan God niet behagen. "Maar wie tot Hem komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij een Beloner is van degenen die Hem zoeken." Hij is een God die te vertrouwen is. Hij doet ook, wat Hij beloofd heeft. Hij heeft Zich garant gesteld voor al onze lichamelijke en geestelijke nooddruft (wat we niet missen kunnen). Dan krijgen  we niet altijd wat wij willen of begeren en maar goed ook. Wij vragen soms dingen die helemaal niet goed voor ons zijn. Hij wil ons nog veel meer geven: het allerhoogst en eeuwig goed. Je kunt op God aan. Hij is betrouwbaar. Maar laat het daarom maar aan de Heere over. Bij Hem ligt het in goede handen.
 
Gods zegen bij het overdenken van deze stof en als je er nog niet uitkomt, schrijf gerust opnieuw. Ik wil graag reageren. Hartelijke groeten en Gods zegen.
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

belofte(n)geloofsvertrouwen
2 reacties
peet228
12-10-2011 / 18:47
Wat een duidelijk en mooi antwoord van de dominee. God doet alles 'ten goede'!!

God beloofd ons een behouden Thuis komst! Iets om zeker van te zijn, wanneer je Hem zoekt.
janvanverweg
13-10-2011 / 11:32
in de bergrede heeft Jezus het over de zorgen van de heidenen: eten, drinken, wonen; kortom de zorgen van het leven. we worden opgeroepen om ons hierover geen zorgen te maken en er niet teveel mee bezig te zijn. jezus zegt: "zoek eerst mijn koninkrijk en haar gerechtigheid" (zoeken in de zin van verwezenlijken). Hij geeft ons daarbij de belofte dat we van Hem alles krijgen wat we nodig hebben.

en dat vraagt vertrouwen. Geloven is een bonk vertrouwen. het is de regie uit handen geven, niet langer zelf aan het roer staan. je laten leiden op een (de) weg zonder dat we duidelijk zien waarheen die leidt.
een ding weten we zeker! we weten aan WIE we de regie geven, wie het roer van ons levensbootje in handen heeft en wie ons leidt! Jezus is te vertrouwen. daarom volgen we Hem als schapen een herder volgen; dwars door donkere dalen en angtsaanjagende obstkels.

ook kijken we verder dan dit leven. de dood is geen eindstation. "dood waar is uw prikkel?) Daarom kunnen we in dit leven de verlangens van het vlees aan die van de Geest ondergeschikt maken.

waar vertrouwen we dus op? dat we een gezapig en gemakkelijk leventje krijgen? of dat we door alle omstandigheden heen in Gods vrede mogen leven?

Terug in de tijd

Onze dochter van 14 heeft drie jaar geleden een whiplash opgelopen. Sindsdien heeft ze allerlei klachten, zoals hoofdpij...
3 reacties
12-10-2012
Ik heb conversie en nu ben ik door de huisarts naar de HSK (een landelijke organisatie in de psychische zorg, red.) gest...
2 reacties
14-10-2019
Ik ben een jonge vrouw van tussen de 22 en de 25 jaar. Ik ben altijd al onzeker iemand geweest. Heb daar ook wel gesprek...
geen reacties
12-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering