Adonai in plaats van HEERE

Ds. A. van Vuuren / Geen reacties

12-10-2022, 09:42

Vraag

Ik heb een vraag omtrent het derde gebod. Ik merk dat het lastig om Gods naam in een zin juist neer te zetten. Soms gebruik ik het onbewust als aanhef of stopwoord. Waarom gebruiken wij als christenen het woord HEERE en niet het woord Adonai? Ik begreep namelijk dat Messiaanse Joden dit vanuit een ontzag voor God en om verwarring te voorkomen wel doen. Is daar wat op tegen om dit als Reformatorisch christen na te volgen? Mogelijk kunt u daar een visie vanuit de grondtekst op geven? Het gaat mij niet om het wettische maar uit het verlangen om heilig voor Hem te leven. Christus is mij alles.


Antwoord

Inderdaad is het helaas zo dat menigeen de naam HEERE in het gebed te overdadig gebruikt. Meestal doet men dat dan niet bewust, maar meer als rustpunt. Eigenlijk op die momenten dat we in gewone gesprekken even “eh” zeggen om even na te kunnen denken over wat we willen gaan zeggen. Beter zou zijn dan even een stilte te laten vallen. “Laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor Gods aangezicht” (Prediker 5:1).

Natuurlijk besef ik dat men dat niet expres de naam HEERE als een soort stopwoord gebruikt. En dat men dat zeker niet doet omdat men denkt daarbij de heilige God te kunnen manipuleren. Men is het zich vaak ook niet bewust. Dikwijls is het een kwestie van gewoonte of van onmacht om te dingen te verwoorden die we bij God willen brengen in het gebed. Toch mogen we er elkaar wel in alle liefde vragen of een overtollige gebruik van de Naam van God wel strookt met het derde gebod. We kunnen leren van de Joden die zoveel eerbied hebben voor de Naam.

Of er dan wat op tegen is als Reformatorisch christen hen daarin ook maar na te volgen en ook  Adonai gaan zeggen in plaats van God aan te spreken als HEERE? Ja zeker. Heel veel zelfs! Dat geldt trouwens voor elke christen. De Heidelberger Catechismus vraagt niet: waarom wordt u een reformatorisch christen genoemd? Maar: waarom wordt u een christen genoemd? Ook van de Godsnaam geldt: Misbruik heft het goede gebruik niet op.

Ik weet niet of je getrouwd bent of verkering hebt, maar zou je het op prijs stellen als diegene je niet meer bij je naam zou noemen? Dat past toch niet in een relatie van liefde? Dat geldt zeker als het gaat on de verhouding tussen God en ons. De Heere wil bij zijn Naam genoemd worden. Je leest al vroeg in het Oude testament: “Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen,” Genesis 4:26. En we lezen zelfs in Joël 2:32: “Een ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen zal zalig worden.” Zouden wij dat dan na laten? Zouden wij die naam die in het Oude testament duizenden keren klinkt niet in de mond nemen?

Wij zeggen HEERE als weergave van het Hebreeuwse woord JHWH, Gods eigennaam. Zo heeft de HEERE zich bekend gemaakt in Exodus 4. Dat is zijn verbondsnaam. In Jesaja 42:8 herhaalt de God dat:” Ik ben de HEERE-dat is mijn Naam.” De betekenis van die naam heeft volgens de grondtaal alles te maken met het werkwoord “zijn”.  Die naam betekent: Ik ben, ik zal er zijn. Op mij kun je aan. Ik ben er altijd voor je. Heerlijk toch? HEERE als aanhef van je gebed is dan zeker niet verkeerd. 

Een tijdje terug leidde ik de begrafenis van een man die God altijd de grote Baas noemde. Dat is zo ongeveer de betekenis van Adonai. Hij die regeert, die het voor het zeggen heeft. Ik begreep dat wel. Hij was in zijn leven eigenaar van een transportbedrijf geweest. Maar ik wees hem er destijds wel steeds vriendelijk op dat God bij zijn Naam genoemd wil worden. Dat we anders te kort doen aan Zijn trouw en liefde. Zeker, de titel Adonai voor God is niet onjuist maar mag niet dienen ter vervanging van de eigennaam HEERE.

Je wilt heilig voor Hem leven. Prima. Streef er maar naar om Gods naam niet gedachteloos, maar welgemeend te gebruiken. Maar zelfs al is het ons verlangen om het zo te doen, dan nog zullen we meermalen  daarin te kort schieten. Ook voor die zonde hebben we vergeving nodig. Maar Goddank we mogen daarover schuld belijdend in het geloof terug vallen op de Naam van Gods Zoon en de betekenis er van: Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het maakt me blij dat je zegt: Hij is mij alles.

In zijn Naam groet ik je hartelijk,
Ds. A. van Vuuren

Lees meer artikelen over:

Gods naam
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
132 artikelen
Ds. A. van Vuuren

Bijzonderheden:

Emeritus-predikant


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongen, begin 20, christen en homo. Door Gods genade mag ik sinds een aantal jaar iets kennen van het verlossingswerk van de Heere Jezus. Hij is mij dierbaar geworden, zoals men dat dan zeg...
Geen reacties
11-10-2019
Pas heb ik een antwoord gehad van drs. Hildering over een ingegroeide haar. Nu is de ontsteking geheel verdwenen, maar de huid is bruin (soort moedervlekachtig), wel gewoon glad en ik voel dat er nog ...
Geen reacties
11-10-2008
Sinds een paar maanden heb ik verkering met een lief meisje. Tussen ons gaat gelukkig alles erg goed. We zitten alleen met een probleem. Ik kan er niet goed tegen als anderen haar op een of andere man...
Geen reacties
11-10-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering