Kerk vaarwel gezegd

B.S. van Groningen / 20 reacties

26-09-2011, 16:22

Vraag

Ik ben een jongen van 22 jaar. Ik ben christelijke opgevoed en opgegroeid in de Gereformeerde Gemeente. Door diverse omstandigheden heb ik de kerk waar ik in zat vaarwel gezegd. De angst die ik had voor de eeuwige verdoemenis heb ik door een aantal consulten bij een therapeut uit mijn leven gehaald. Op dit moment ben ik bezig met een transformatie naar de wereld. Ik merk dat er nog steeds sterke christelijke overtuigingen in mij zijn, die mij tegenhouden om de werkelijke vrijheid te kiezen en dingen zelf te onderzoeken. De christelijke overtuigingen die ik heb weerhouden mij er van om objectief de andere wereldreligies te onderzoeken. Mijn vraag aan u is: Hoe zorg ik ervoor dat christelijke overtuigingen uit mijn leven gaan (hoe kom ik los van mijn achtergrond?) zodat ik op een rustige manier de wereldreligies en andere dingen in de wereld kan onderzoeken?

Antwoord

Beste vriend van 22 jaar,

Je komt met een heel bijzondere vraag, daarom ook een heel bijzonder antwoord. Eigenlijk geen antwoord, want je begrijpt toch wel dat het moeilijk is om iets aan te prijzen, waar je niet achterstaat? Ik ben trouwens ook niet bij machte om jou alle christelijke overtuigingen uit je leven te laten gaan. En dan het volgende: deze vraag is mijns inziens niet geschikt om per vragenrubriek te beantwoorden. Wanneer het om zulke ingrijpende zaken gaat, wil ik iemand in de ogen kunnen kijken. Wij moeten op elkaar kunnen reageren.

Je vertelt wel dat je om diverse omstandigheden de kerk (Gereformeerde Gemeenten) vaarwel hebt gezegd. Hoezo angst voor de eeuwige verdoemenis, als je daar toch afstand van wilt nemen? Dacht je nu werkelijk dat een therapeut door een aantal consulten die angst heeft weggenomen? Je spreekt in de vraag jezelf ook enigszins tegen, want je merkt nog steeds christelijke overtuigingen die je tegenhouden om de ‘werkelijke vrijheid’ te kiezen en zelf dingen te onderzoeken. Niemand komt ooit helemaal los van zijn opvoeding. Jij niet, ik ook niet. Eigenlijk is jouw stap om je te transformeren naar de wereld een grote onvrijheid, of voel jij dat niet zo?

Wat me opvalt in je vraag is ook, dat ik merk, dat jij God en de godsdienst wel vaarwel hebt gezegd (of nog verder wil zeggen), maar dat God nog bemoeienissen met je heeft, want je blijft zitten met die overtuigingen. Aan de andere kant lijkt het of satan jou rust gegeven heeft na wat therapeutische consulten; dat is echter niet de ware rust, anders zou je deze vragen niet stellen. Beste vriend, ik doe graag een voorstel: laten we eens rustig ergens met elkaar spreken over deze zaken. Daar ben ik te allen tijde toe bereid, maar dan moet jij dat ook willen.

Tenslotte is het frappant, dat ik deze vier weken juist bezig ben met de behandeling van de wereldgodsdiensten. In een vijftal readers worden ze gedetailleerd besproken: Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam, Jodendom en Christendom. Wat kom ik daar telkens tegen? De ene keer meer dan de andere keer? Je moet keihard werken, soms aan 613 regels houden, of de vijf plichten onderhouden en uiteindelijk kun je nog voor eeuwig verloren gaan. Ik denk aan de willekeur van Allah. Is dat vrijheid? Is dat zekerheid? Wat een ander geluid hoor ik van Job in al zijn moeite, ellende, verlatenheid: "Ik weet Mijn Verlosser leeft!" En Paulus? Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Wil je dat inruilen, inwisselen voor de grootste onzekerheid die bestaat?

Laten we samen eens van gedachten wisselen, reageer naar mij of via Refoweb (vragen@refoweb.nl). Dan kan ik  er misschien beter achterkomen, wat jou nu werkelijk bezield! En dan zegt de HEERE door middel van de profeet Hosea: tot Lo-Ammi (niet Mijn volk) zal Ik zeggen: Ammi, Mijn volk. En tot Lo-Ruchama (niet ontfermd) zal Ik zeggen: Ruchama (ontfermd). En dat volk zal in verwondering uitroepen: O, Mijn God!

Een hartelijke groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

kerkverlatingopvoedingwaarheid
20 reacties
Hanna
26-09-2011 / 17:17
Mooi antwoord!

GOD is:

LICHT in de duisternis!

HOOP voor hopelozen!

RUST voor rustelozen!

Neem het aanbod aan om tot een persoonlijk gesprek te komen met dhr van Groningen,
en om Gods Zegen te vragen erover, Hij wil niets liever jou de vrede en rust geven die er in Hem in overvloed is!!
melodietje
26-09-2011 / 17:49
Ik begrijp de reactie van de vraagsteller heel goed. In de Ger Gem gaat het al snel over verdoemenis. Ik zelf weet nog dat ik bang was, toen mijn meester in groep 5-6 het over het oordeel had. Heel veel vuur en een boze God. Maar is God er om ons bang te maken? God houdt van ons! Hij maakte ons, Hij redde ons en zou Hij dan met zoveel geweld terugkomen? Het enige wat je moet doen om behouden te worden, is geloven in Jezus en Hem te volgen en te doen wat Hij je zegt! Dat staat in de Bijbel: de enige weg tot God is Jezus!

Ik denk dat deze jongen eens een praatje moet gaan maken met iemand die niet verbonden is aan de Ger Gem, maar eerder aan een kerk als de PKN, of Gereformeerde kerk. Of een evangelische. Of gewoon met christenen hier op internet.

Ik wens je alle liefde van God toe! Hij houdt van jou en laat je niet los. Als je afdwaalt, zoekt Hij je!
AHHK76
26-09-2011 / 17:59
Bij alle godsdiensten moet je jezelf redden! Bij het christelijk geloof wil Jezus jou redden. Ik ben ook niet bang voor hel en verdoemenis, want Jezus is mijn Verlosser. Hij wil ook jouw Verlosser zijn, dan hoef je ook niet bang te zijn! Dat wens ik jou toe. God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven, zodat jij, als jij in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig gelukkig leven mag!
Onderzoek gerust of er nog een andere Verlosser is, die Zichzelf gaf om mensen te redden. Maar je vindt er geen!
Roozemond
26-09-2011 / 18:23
@Hanna: Amen.
@melodietje: je scheert ze nu allemaal over 1 kam. Goedkope godsdienst als we alleen maar horen God houdt van ons. Het is beiden zo grenzeloos. Ik ben juist blij dat iemand uitde ger.gem. deze persoon wil helpen, kets dat dan ajb niet af.
linneke
26-09-2011 / 20:26
Mooi en bewogen antwoord van dhr van Groningen.

vraagsteller wijsheid toegewenst in al je worstelingen!
Gerteke
26-09-2011 / 21:57
Kritische noot: orthodoxe christenen zijn er altijd goed in om te zeggen dat je bij andere religies zoveel moet werken. Maar stevige zelfkennis leert dat die wetten, moeten en werken ook in het christendom stevige voet aan de grond hebben gekregen. Daarom snap ik heel goed dat de vraagsteller van die invloed af wil.

Hij/Zij moet echter wel begrijpen dat ware rust en vrijheid alleen te vinden is bij een dienende Jezus. Zowel voor christelijke kerkgangers als voor niet-christelijke wereldgetransformeerden.
adriano313
26-09-2011 / 23:56
Beste vragensteller, ik kom uit de ger gem en uit de wereld,
ik ken de hoeken en de gaten, er is me weinig vreemd

Misschien handig om toch te onthouden

Jezus Christus is de enige die jou ECHT REDT van de angst om dood te gaan!
niet een therapeut, neppe bezweerder of braaf gedrag
Stel dat je morgen dood gaat...Blijft toch echt werkelijkheid hoor

Humanistisch gedachtegoed, of wat voor andere religie ook....
ik kan alleen maar zeggen het is een geestelijke vertroebeling van je oren en ogen

Zoek een klub, waar je met Jezus thuis voelt. Roep Hem aan want Hij laat wat van zich horen
Op een dag was ik het ook zat, en riep
"als je echt bestaat laat het maar zien dan..."
En Hij kwam om mij te bemoedigen (tja Hij overtuigd)

Gooi alle zwartgalligheid maar overboord
Zeg maar gewoon iets van "ik wil u wel maar de rest kan me gestolen worden"
God heeft je zo intens Lief, Dat is je misschien veel te weinig verteld
Stop daarom maar niet met Bidden

Een leestip is een verhaal van Angelica Zambrano
Ze kwam Michael Jackson en de paus tegen in de hel
http://www.divinerevelations.info/Documents/Prepare_to_meet_your_God/Dutch_PTMYG_Bereid_je_voor_om_je_God_te_ontmoeten.pdf

Je kan me altijd mailen op profielen of forum
Ik zal voor je bidden
janvanverweg
27-09-2011 / 05:49
er zijn al veel antwoorden binnen gekomen :)
maar eentje ontbreekt. hoewel het officiele antwoord er wel op wijst. God blijft aan je trekken hier op aarde. Hij houdt van je en probeert je aandacht te vangen. (ooit bruce almigthy gezien waar een man even voor god mag spelen?)
kort na je dood houdt dat echter op. dus als je echt snel van God af wil is er een definitieve oplossing.
anders moet je leren leven met de gedachte dat er iemand is die van je houdt en naar je verlangt.

ik begrijp trouwens wel waarom je van god weggelopen bent. het beeld dat je meegegreven is is een verdoemende god. terecht ren je daar voor weg. maar waar is geen verdoemenis? buiten het pure atheisme om, is er altijd sprake van doem en hel! (oh, wacht,ik vergeet de moderne verwaterde feelgoed versies van de religies; die hebben de hel ook afgeschreven.)
helaas maakt het pure atheisme, als je daar de consequenties van doordenkt (ik ben een prodct van toeval, na de dood houdt alles op, goed en kwaad zijn relatieve ideen die voorstschrijdend en verandelijk zijn en daardoor niet normgevend. relaties worden gestuurd door chemische processen etc) dan kom je redelijk makkelijk tot de conclusie dat dit leven al een eenzame hel is waar je tot verdoemd bent.

paradoxaal is het Juist Jezus die verlossing aanbied! je bent van de verdoemenis weg gevlucht. en terecht! maar als je van de regen in de drup komt dan ben je niets opgeschoten.
probeer de echte Jezus te leren kennen.
1a2b3c
27-09-2011 / 08:48
Misschien verdwijnt je angst op den duur wel als God je overgeeft aan het oordeel van verharding, of als je het kunt onderdrukken door je te vullen met de dingen van de wereld.
Maar wat als na je dood blijkt dat er wel een hel is voor alle ongelovigen?
Als je die kans daarop inschat als 0,0000001, dan zou ik nog het risico niet willen lopen.
Iets wat je niet wilt verdwijnt niet als je het ontkent of onderdrukt.
God wil helemaal niet dat we in angst leven, kijk maar eens hoe vaak Jezus zegt: vrees niet!
Maar zolang je Jezus nog niet aangenomen hebt kun je gerust bang zijn want dan verkeer je idd in levensgevaar.
Maar je hoeft niet langer in angt te leven want Hij wil je ervan verlossen, en Hij heeft DE oplossing want Hij neemt de oorzaak weg, en niet alleen de gevolgen. (o.a. angst, leegte ...)

Heb.2:15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
mortlach
27-09-2011 / 10:29
Beetje flauw om de enige die écht antwoord geeft te verwijderen.

De vraagsteller vraagt hoe hij/zij van zijn christelijke invloed afkomt, en het enige antwoord dat wordt toegestaan is eigenlijk 'méér Jezus'.

Let wel, het is mij er niet om te doen iemand van zijn geloof te praten, totaal niet. Maar we moeten toch toegeven dat als de vraagsteller therapie nodig heeft om angsten kwijt te raken die hij/zij tijdens de kerkgang heeft opgedaan, er iets ernstig mis is met de uitingsvorm van zijn/haar geloof...
refoweb
27-09-2011 / 10:37
@Mortlach
Zo'n vraag bij een christelijke site neerleggen, vraagt impliciet om een christelijke reactie.

Verder handhaven we slechts de voorwaarden voor plaatsing die je onder het reactieformulier ziet.
mortlach
27-09-2011 / 11:12
@refoweb:

Ja, die had ik gezien. Vandaar ook de zorg waarmee ik mijn reacties probeerde te formuleren.
adriano313
27-09-2011 / 12:30
@mortlach, ik had je reactie nog wel gelezen, in reactie

misschien zou het kunnen misschien ook niet…Zoals ik al zei is het me (hieromtrent) niet onbekend. Ik ken de kantoortjes ook van binnen en van buiten. Daarom denk ik van niet.
Het probleem is juist dat Jezus veel te weinig als oplossing geboden wordt. En Jezus is geen hopeloze oplossing. Hij doorbreekt al het onduidelijke en krampachtige.
Hij is niet van een 4schaar of nadere weldaden. Hij is van NU en VANDAAG en wil maar 1 ding GEEF MIJ JE HART! (spr23:26)Dat maakt God tot een mens uniek en dat jij geen rust vindt als je God niet hebt. Je hebt elkaar nodig, zo komt de relatie tot stand.
Eigen theorieën houden dus onrust in stand!

Verder gaat het gewoon niet om een religieus keuzemenu. Met nadruk op religieus!

De geest van religie is niets anders dan een occult keuzemenu!

Daarom is het humanistisch denken vergif, (sorry ik flap het er gewoon uit) om te denken dat Jezus Christus in het zelfde rijtje thuis hoort als boeddha, allah, shiva, en ga zo maar door. Het evangelie is juist dat Jezus van Nazareth aan het kruis alle keuzemenu's heeft overwonnen. Misschien niet zo onbelangrijk detail. Het is de kern van Christus (verlossing). Daarom vindt ik het zon kracht dat je met een "Jezus kraam", pontificaal op de paranormale beurs kan staan! Heb je verlossing nodig.... Kom het maar halen bij Jezus! Hij redt!

In ggz land wordt er nog een gif tegen aangegooid door te beweren dat er na de dood niets bestaat (wetenschappelijk niet te bewijzen) en dat jij er psychologisch problemen van ondervindt omdat je je inlaat met bovenstaande keuzemenu's..... Je bestaat door een hoopje mutatie, van zo'n honderd miljoen jaar geleden, niet zweverig gaan doen mijnheer...

Omdat het te ingewikkeld wordt (de cirkel is rond gemaakt) is God zo uit ons dagelijks stelsel weggepoetst (het lijkt bijna een grap maar het is zo ontzettend actueel!)

Dus bang zijn van de dood, betekend niets meer en minder dat je krijgsgevangen bent!
Dan werkt het niet om je geest gerust te stellen met "ik ben toch goed, lief en aardig geweest". Dat maakt jou nu zo uniek, dat je geest en ziel er automatisch tegen in opstand komen.
Alleen heb je een (euthanasie)spuit nodig om het te ontkrachten of te doorbreken.
Dan denk je misschien ‘verlost’ maar ben je nog steeds een slaaf, echter nu IN de dood....

Daarom biedt God Hoop! Hij wil NIET dat je dood gaat. Een ieder die in Hem GELOOFT zal eeuwig leven hebben. Een spec. verlossende tekst voor een IEDER die bang is voor de dood staat geschreven in hebr.2:14

14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij (Jezus)op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, (einde keuzemenu's) 15 en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. (hallelujah)

En ja God laat je niet vallen Jezus Christus is een SERUM tegen al deze angstige verwarring, maar hij respecteert OOK waar jij zelf voor kiest of wat je wilt. Hij gaat niet over JOU grenzen heen. Maar hij blijft je ook liefhebben ondanks dat je niet luistert
Zelfonderzoek kan zeker, maar varkens maken ook vies (uit de gelijkenis v/d verloren zoon)

Misschien het stuk van Angelica Zambrano toch eens lezen, ook al ben je jongere,
en licht er een HELE wereld voor je open...
"Bereid je voor, om God te ontmoeten” ook tussen je twitter, facebook en MTV heen
"Welcome to the real world" (matrix) wordt dan www.real-life.nl/
Wel eens afgevraagd als je de blauwe pil nam wat er dan gebeurd...
Jezus is ALIVE! en niet een geestelijke illusie of dromenwereld"
http://www.youtube.com/watch?v=duLQ6d_BpLs&feature=related

grt
mortlach
27-09-2011 / 12:56
Zolang je in het christelijke kader zit, is Christus natuurlijk niet in hetzelfde rijtje te zetten als Allah, Boeddha, Shiva, etc. Net zo goed dat Boeddha dat niet is als je boeddhist bent.... zie je waar dit heengaat?

Verder ben ik niet bang voor de dood.


Je schrijft:
"Jezus Christus is een SERUM tegen al deze angstige verwarring, maar hij respecteert OOK waar jij zelf voor kiest of wat je wilt."

Christenen blijkbaar niet, als je ziet hoe angstvallig de vraagsteller een eerlijke keuzemogelijkheid wordt onthouden...
1a2b3c
27-09-2011 / 13:13
Ik begrijp mortlach wel, zijn standpunt zit heel logisch in elkaar.
Maar in het laatste stuk van Rom.1 en het eerste van Rom.2 staat dat iedereen een soort van 'ingeschapen Godskennis' heeft.
Iedereen heeft in zijn geweten een besef van goed en kwaad, en voelt aan dat het kwade niet ongestraft kan blijven.
Dat kun je gaan doodredeneren door er andere godsdiensten op los te laten, of je kunt ook je geweten dichtschroeien. 1 Tim.4:2. Dan wordt je immuun.

Degenen die de Bijbel niet kennen zullen naar het licht dat ze hebben gehad geoordeeld worden.
machiels
27-09-2011 / 13:58
@adriano313: ik vind het steeds moeilijker om jou te volgen.. Wat bedoel je met "Hij is niet van een vierschaar of nadere weldaden"?
adriano313
27-09-2011 / 14:36
@ mortlach, het heeft ook niet met een christelijk kader te maken, in mijn reactie gaat het om een geestelijk kader. Binnen dit geestelijk kader of moet ik zeggen geestelijke wereld staan mensen open voor geesten of meten zich dingen aan om de geestelijke wereld juist te ontvluchten. Boeddhisme- hindoeïsme, sjamanisme, yoga, etc staan openlijk open voor de geestenwereld. Kom maar binnen=> gevolg is dat je telkens ontdekt dat het niet genoeg is en je een level verder moet komen om geestelijk in balans te komen. Veelal gaat dit gepaard met een prijs of een offer of dwang en mensen doen dat er voor. Het is pure misleiding in de geestelijke wereld die je zodoende stukje bij beetje meer overheerst.Martin kamphuis is o.a. iemand die deze wegen allemaal dacht te moeten bewandelen en kwam juist tot schokkende conclusies. www.gateway-ev.de

http://home.solcon.nl/langeveld/keerpunt/k/kamphuis-martin-boeddhisme.htm
http://www.stichting-promise.nl/artikelen/eigentijds-occultisme/het-tibetaans-boeddhisme-en-de-dalai-lama.htm

Wereldreligies zijn geen verhalen of theorieën, waar je je goed bij kunt voelen of van mening kan wisselen. Het heeft ook totaal niets met verstand of Christen zijn te maken. Het is een geestelijke realiteit, die veelal wordt geleid door 'geïncarneerde' 'geestelijken'.

Terugkomend op je bezorgde opmerking en over keuzevrijheid.
Ik vindt het mooi dat je zegt dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood. Betekend dit dan dat Jezus aangenomen hebt als Heer van je leven? of bedoel je er gewoon wat anders mee...
Verder speek ik in deze als Christen graag voor mij zelf en niet voor een groep. Het is een forum waar je naar richtlijnen mag reageren.
In het begeven op geestelijke paden is een ieder verder vrij, maar schijnbaar is er iets wat blokkeert om voor vragensteller verder te lopen. Alsof Christus de schuldige is die blokkeert!

M.i kan je een religie wel objectief bestuderen (studie) maar niet praktiseren. Dan is het niet gevolgen-loos. Er bestaat geen "spek en bonen" ronde of practicum ... Dat is juist wat Martin Kamphuis duidelijk maakt.
Oefenen op het brede pad is dan wel '(h)eerlijk' bedacht, maar het blijft op het brede pad.
Dus als het morgen voorbij is, is het ook voorbij! Misschien is dat wel de rede dat het niet wil vlotten....

Dus rondsnuffelen in de geestelijke wereld is een eigen keuze die je bewust maakt.
Dank God maar dat je dan niets overkomt. Het is hetzelfde als rondlopen in waterland zonder 1 druppel nat er aan over te houden. Of je moet Christus tegenkomen
adriano313
27-09-2011 / 14:57
@machiels, ik ga het je gemakkelijk voor je maken, vergeet de 4 schaar en de nadere weldaden. Sorry dat ik het er bij typte, De essentie is dat je dagelijks mag komen en dat Jezus er dagelijks ook is!
mortlach
27-09-2011 / 15:32
Beste Adrian0313,

Zoals de regels al aangeven is dit niet de plek voor discussie. Ik zal het er dus bij houden dat ik mij geheel niet kan vinden in de karikatuur van niet-christelijke religies die je hier neerzet.

Als je wilt doorpraten, waar ik wel voor open sta, kun je me op het forum vinden.
adriano313
27-09-2011 / 15:49
@mortlach, ik begrijp je en dat idee had ik ook wel, vandaar de reacties. Ik zoek je wel op dan praten we verder grt

Terug in de tijd

Ik zie dat er al wat vragen zijn gesteld over het verschil tussen de naam Allah en God. Mijn vraag is echter wat praktis...
geen reacties
26-09-2016
Bijna anderhalf jaar heb ik een relatie. Het begon allemaal leuk en fijn, totdat ik mijn vriendin op leugens begon te be...
geen reacties
26-09-2018
Ik heb geen relatie en de laatste tijd heb ik het gevoel alsof ik iets mis, alsof ik alleen ben omdat ik geen verkering ...
geen reacties
27-09-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering