Godvrezend worden als Job

Ds. P. van der Kraan / 1 reactie

16-09-2011, 08:21

Vraag

Hoe kan ik zo Godvrezend worden als Job? Job had zo'n groot geloof, was zo oprecht en leefde heel dicht bij de Heere God. Dat wil ik ook...

Antwoord

Mooi dat je als Job wilt zijn. Je zegt dat je dat wilt, maar waarom je dat wilt, vertel je niet. Ik hoop dat jouw wens om zo vroom als Job te zijn, gevoed wordt door het verlangen dat de Heere door jou en in jouw leven alle eer ontvangt. Het is ook niet verkeerd om je te spiegelen aan Bijbelheiligen. De Bijbel zegt dat we op hun leven en vooral op hun levenseinde moeten letten. In de Hebreënbrief worden we aangespoord om de levenswandel van onze voorgangers te volgen, letterlijk de mensen die ons in de weg van het geloof zijn voorgegaan. En in diezelfde brief staat zelfs dat ze ons aansporen (zoals het publiek op de tribune van een stadion de spelers in het veld aanvuurt) om in hun spoor te gaan. De overste (belangrijkste) leidsman en voorganger is echter Jezus Christus, zo vertelt datzelfde tekstgedeelte (Hebr. 12:1vv.).
 
Als je op hun leven let, neem Job en bijvoorbeeld ook de zogenaamde geloofshelden uit Hebr. 11 (ze zouden zelf zo nooit genoemd willen worden, vermoed ik), dan blijkt het steeds hierom te gaan dat zij tegen alles in wat zich in hun leven voordeed en wat ogenschijnlijk haaks leek te staan op het Woord en de beloften van God, bléven vasthouden aan God en Zijn woord. Dat ging meestal niet van een leien dakje. Hun geloof werd beproefd, het werd in de smeltoven geworpen. Maar zo bleek het echt geloof te zijn. Zoals goud echt blijkt te zijn als het in de smeltkroes terecht komt. In de beproeving en de aanvechting kwam hun geloof als waar geloof aan het licht. En zo waren zij geloofshelden, huns ondanks. Dat wil zeggen: niet omdat zij zelf in alle stormen van bestrijding en aanvechting staande bleven, maar omdat God hen daarin overeind hield.
 
Wat dit praktisch betekent? Begin maar aan de Heere God te vragen of jouw leven voor de Hem mag zijn en of Hij Zich door en in jouw leven wil verheerlijken en alle dingen zo wil leiden dat Hij door jou het meest geëerd en verheerlijkt wordt. Laat de weg waarlangs God dat doet, maar aan Hem over. En verlang daarbij om je aan Hem over te geven en je door Hem te laten leiden. In die weg wordt ons leven gepolijst, wordt al het onzuivere, alles waarmee we onze eigen eer zoeken en bedoelen, weggedaan. En blijft over wat alleen voor God en daarom tot Zijn eer is.

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Job
1 reactie
1a2b3c
16-09-2011 / 09:27
Jezus is het volmaakte voorbeeld: 1 Pet.2:21 ...Hij (Jezus) laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
Te zijn als Hij: Rom.8:29 ...om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn....

Terug in de tijd

Ik ben een paar keer in baptisten- en evangelische gemeenten geweest. Ik vind de diensten daar veel fijner dan de dienst...
geen reacties
17-09-2019
Ik zit met een dringend persoonlijk dilemma. Om medische redenen is door het ziekenhuis het advies gegeven om (voorlopig...
21 reacties
16-09-2014
Helaas gaan mijn ouders scheiden omdat mijn vader heel erg verslaafd is. Klopt het dat er in de Bijbel staat dat je mag ...
geen reacties
16-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering