In de juiste kerk

drs. I. A. Kole / 3 reacties

08-09-2011, 17:43

Vraag

Aan een beantwoorder van de Ger. Gem. Mag je de conclusie trekken dat je niet in de juiste (dus valse) kerk verkeert (NGB art 29) als je het idee hebt dat er niet de rechte prediking van het evangelie wordt gebracht (art 29 NGB), terwijl je volgens art 28 NGB wel verplicht bent je tot de ware kerk te voegen. De rechte prediking van het evangelie definieer ik dan op basis van de DL als volgt: DL I, 1-3: "God zou niemand onrecht doen, als hij de hele wereld zou verdoemen, maar vanuit grondeloze barmhartigheid zond Hij Zijn Zoon, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. Met de roeping tot bekering en geloof" (en ook DL II,5). Als in de prediking nooit deze evangeliebelofte klinkt en het bevel van bekering en geloof ontbreekt of in elk geval totaal niet herkenbaar wordt gepreekt, zit je dan op de juiste plaats? En hoe kan een door God geroepen knecht deze pijlers van de DL missen in de prediking? Ik ga dan echt aan zijn roeping twijfelen. Mag je op basis daarvan dit soort gedachten hebben of is dat te kort door de bocht? Of is er iets mis met mijn opvatting wat de rechte prediking is van het evangelie? Het klinkt wellicht wat zakelijk, maar er zit voor mij veel aan vast: in hoeverre kan deze prediking dan sturend zijn in je leven? Kun je je dominee dan nog vertrouwen en kun je doopbeloften doen met dit soort gedachten?

Antwoord

Ik kan uw worsteling voorstellen, maar we moeten wel goed opletten welke conclusies we trekken.

NGB art. 29 geeft aan wat de kenmerken van de ware kerk zijn: de prediking van het evangelie, de bediening van de sacramenten en de toepassing van de tucht o.a. door in de prediking aan te geven wat in strijd is met Gods Woord. Verder staan er in NGB art.29 de kenmerken van de ware gelovige (wat schieten we tekort als we eerlijk zijn naar onszelf).

De zorgen die u hebt over de inhoud van de prediking, bestaan m.i. uit het feit dat de nodiging tot het heil, de oproep tot bekering gemist wordt. De preek zal bestaan uit het aangeven welke  weg de Heere met Zijn volk houdt. Je mist de oproep, de aandrang: beken toch heden wat tot je zaligheid dient. Breng je zorg over de prediking bij je dominee/ouderling. Doe dat uit liefde en betrokkenheid. Bid u wel voor de dominee/ouderling en maakt u uw zorg aan de Heere bekend. Is er wel een voortdurend gebed? Of geloof je er niet meer in? Zie dan op de Heere Die niet moe wordt om ons Zijn heil te laten verkondigen. Dan mogen wij het niet af laten weten: Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

U mag de kerk niet verlaten, pas wanneer u in uw geweten vastloopt.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
3 reacties
MUS
11-09-2011 / 15:31
De ware kerk bestaat op aarde niet. Er is wel één gemeente van Jezus Christus, maar die is gelukkig niet in kerkmuren te vangen.

Leg overigens geen belijdenisgeschrift aan om je kerk te toetsen, dat lijkt op een slager die zijn eigen vlees keurt. Gebruik de Bijbel en let daarbij op hoofd- en bijzaken.

Ik hoop dat de kern van je geloof is: Want zo lief heeft God de wereld (mij) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder (ook ik) die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16)

Als jouw predikant zegt dat Jezus niet voor jou is gekomen, voorwaarden stelt om tot Hem te gaan, van de uitverkiezing een verhindering maakt, er nog heel wat moet gebeuren om gered te worden e.d., kun je inderdaad proberen om met je predikant / kerkenraad in gesprek te gaan.
Gerard
12-09-2011 / 00:06
Bekijk het eens van deze kant:

Mark 9:14-15
Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kind, die zal in hetzelve geenszins ingaan.

Als je kerk zulke kinderen verhindert naar Jezus te gaan denk ik dat in een verkeerde kerk zit.
Gerard
12-09-2011 / 00:08
Sorry, moet Mark 10:14-15 zijn.

Terug in de tijd

Na escalatie van conflicten met schoonmoeder met man in de hulpverlening gegaan om samen sterker te staan. Na een jaar w...
1 reactie
08-09-2012
Beste drs. Els J. Van Dijk, Hartelijk dank voor uw reactie over extreme huilbuien in augustus. Uw reactie heeft me zeker...
2 reacties
08-09-2009
Ik vind het heel moeilijk om God als een Vader te zien. Een Vader die nog veel dichter bij je is, dan een aardse vader k...
2 reacties
08-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering