Verkering met onkerkelijk meisje

C. M. Chr. Rots - de Weger / 6 reacties

02-09-2011, 15:00

Vraag

Ik heb verkering met een onkerkelijk meisje. Mijn ouders vinden het best moeilijk, maar ikzelf heb er geen probleem mee. Nu woont dat meisje 1 uur rijden bij mij vandaan. Ik ben 17 en mijn vriendin 16 jaar. Nu vindt die moeder van mijn meisje het helemaal geen probleem als ik blijf slapen, maar mijn ouders doen er erg moeilijk over. We moeten het eerst maar eens rustig aan doen en zo. Zo leer je elkaar toch niet goed kennen? Wat moet ik hiermee? Kunt u mij vertellen of mijn ouders het juist goed hebben, of dat ze juist niet goed handelen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je ouders hebben het beste met je voor! En ik geef hen groot gelijk! Dat had je niet gedacht, hè? Of zeker niet gehoopt! Je kunt elkaar op vele manieren leren kennen zonder bij je vriendin te blijven slapen. Wat is nou tegenwoordig helemaal "een uur rijden". Ik neem aan dat je fietsafstand bedoelt, want een rijbewijs of auto kun je -gezien je leeftijd- nog niet hebben.

Het onkerkelijk zijn van het meisje is naar mijn idee een ander probleem dan het blijven slapen. Of is haar moeder ‘gemakkelijker’ juist vanwege het onkerkelijk zijn? Praat nog maar eens met je eigen ouders en vraag hen naar hun beweegredenen om ‘moeilijk’ te doen! Zij kennen jou. Zij weten waarom zij jou aanraden "eerst maar eens rustig aan te doen."
 
En voor je ouders:

Beste vader en moeder, wees zuinig op deze eerlijke zoon die het verdient om niet met een kluitje in het riet gestuurd te worden, maar die eerlijke antwoorden wil op zijn vragen!

Een hartelijke groet,
Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af. Lees hier het jubileuminterview.

6 reacties
MUS
04-09-2011 / 13:04
Luister volgens het vijfde gebod naar je ouders (zeker nu je nog minderjarig bent)!

Vraag 1: Ben jij tot geloof gekomen?
Vraag 2: Is je vriendin gelovig?

indien beide antwoorden met 'ja' beantwoord worden:
- leef volgens de principes van de Bijbel, wacht met bij elkaar slapen tot in je huwelijk. Gezien je leeftijd duurt dat nog een aantal jaar, doe dus rustig aan.

indien één van beide antwoorden met 'ja' beantwoord wordt:
- Stop met je verkering. 2 Corinthiërs 6:14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

indien beide antwoorden met 'nee' beantwoord worden:
- Er is een groter probleem in je leven dat je in de vraag hebt gesteld. Bekeer je en geloof het evangelie (Mr. 1:15)
- De Geest zal je dan leiden in alle waarheid (Joh. 16:13)
dijna61
04-09-2011 / 19:02
Als je tot geloof gekomen bent dan ligt daarin ook de keuze dat je niet een ongelovige levenspartner kiest. Die twee kunnen niet samen gaan. Dat is vragen om problemen.
Jammer dat dat veelal te laat gezien wordt.
Captain
04-09-2011 / 22:05
wat jammer van bovenstaande reactie's

wat betreft het feit dat een gelovige verkering of getrouwd is met een "ongelovige" ben ik toch echt van meening dat de reactie van MUS en dijna61 erg kort door de bocht zijn.

ik ben zelf al 10 jaar gelukkig getrouwd met een "ongelovige "en echt het gaat goed in ons huwelijk
onze kinderen zijn gedoopt en mijn vrouw staat achter de christelijke opvoeding, mijn vrouw en ik geven die ook samen aan onze kinderen altands zoveel als mogelijk is

ik ben zelf zeevarende en vaak lang van huis maar dan gaat mijn vrouw gewoon met onze kinderen naar de kerk
ze voed ze op zoals wij SAMEN zijn overeengekomen.
gewoon een kwestie van afspreken maken.
ook gaan de kinderen naar een christelijke school en de oudste gaat sinds een jaar naar de kerk club

nu is mijn bijbel kennis erg klein daar ik zelf op jonge leeftijd besloot te stoppen met het naar de kerk gaan en als ik heel eerlijk ben neem ik er ook te weinig tijd voor om gods woord te lezen.
maar is het niet zo dat ergens in de bijbel ook staat dat de ongelovige door de gelovige geheiligd wordt????
en dat dit betrekking heeft op het huwelijk tussen een ongelovige en ongelovige?????

als ik het mis heb lees ik dat graag natuurlijk.
we zijn hier niet om elkaar het gelijk of ongelijk te bewijzen het betreft meningen over geloof en daar zijn al teveel menings verschillen over.

wat de jongeman betreft:

luisteren naar je vader en moeder is iets waar we geen discussie over hoeven te voeren
maar als je besluit toch bij je vriendin te gaan slapen dan zou ik zeggen bid en waak er voor dat je in gescheiden kamers slaapt.
en ga niet stiekum toch bij elkaar in bed,want daar kun je alleen maar spijt van krijgen hoe lief het meisje ook is

in diverse christelijke culturen is het heel normaal dat de verkering van zoon of dochter in het weekend blijft slapen daar er mogelijk bezwaren bestaan tegen het reizen op zondag
is daar niet het zelfde gevaar als bij bovenstaande jongeman?

ik wens je veel sterkte en wijheid toe in je besluit en hoop dat jullie? gelukkig mogen worden.
Gerard
05-09-2011 / 09:35
@Captain

Met interesse heb ik je verhaal gelezen. Ik weet niet precies wat je onder gelovig verstaat.
Ik denk inderdaad dat als je allebei min of meer op christelijke oorsprong gebaseerde normen en waarden hanteert je redelijk goed kunt uitkomen met elkaar, zeker zolang er geen grote problemen komen.
Maar er is meer, ik wens je van harte toe dat jij en je vrouw dat ook gaan ontdekken.

Het gaat inderdaad niet om meningen over geloof. Het gaat er om wat God heeft gezegd. Je kan wel iets geloven maar als dat niet is wat God heeft gezegd dan helpt dat verder niet zoveel. Dat jij het gelooft maakt het niet waar, dat God het heeft gezegd maakt het waar. Daarom is het van belang te weten wat God heeft gezegd en niet heeft gezegd.
Daarom is het het beste direct naar de bron te gaan. God heeft Zich geopenbaard in de Bijbel, voor ons in de eerste plaats door Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom wil ik je van harte aanbevelen toch weer eens je Bijbel op te pakken en bijvoorbeeld met Mattheus, Markus, Lukas of Johannes evangelie weer eens helemaal te lezen.

Hartelijke groet
Daniel
05-09-2011 / 09:40
beste vragensteller, lees het antwoord van mevrouw Rots en je bent nog jong, luister naar je ouders en lees ook mijn reactie. als je 17 jaar bent heb je een heel leven voor je. seks is geen liefde, seks is lust.
liefde is zo veel meer, bid tot God om liefde, misschien is jouw meiske wel de ware, maar bid tot God.
Captain
05-09-2011 / 11:38
@Gerard

onder gelovig verta ik: een rotsvast geloof en vertrouwen in onze hemels vader en in zijn zoon die voor mij is gestorven aan het kruis.
daarbij een regelmatige kerkgang om dit rotsvaste geloof en vertrouwen te voeden
uiteraard hoord daar ook bijbellezen bij
ik kan je zeggen dat ik daar enkele jaren geleden mee ben begonnen maar geloof me er is geen moeilijker boek te vinden dan dat.
en het grootste probleem is dat iedereen dat op zijn eigen manier uitlegt.
wat voor mensen zoals mijn vrouw en ik erg moeilijk te begrijpen is dat 1 stuk uit de bijbel wel op 100 verschillende manieren uitgelegd wordt.
maar goed laten we de vragen steller niet vergeten want daar gaat het in dit stukje om

Daniel ik ben het 100% met je eens dat mevrouw Rots het juist verwoord heeft
ook met jou reactie kan ik het eens zijn en daarom
vragensteller nogmaals lees het antwoord en handel er naar

grt Captain

Terug in de tijd

Aan een voorganger uit de HHK. Ik tob al maanden met de vraag of ik wel het waarzaligmakend geloof heb. Ik voel het verl...
7 reacties
03-09-2015
Aan iemand die het spel Grand Theft Auto 5 (GTA-5) kent. Mijn man wil het spel GTA-5 kopen. Ik heb er moeite mee. Andere...
5 reacties
02-09-2014
De inspiratie van de bijbel door de Heilige Geest wordt (in de kringen waarin ik verkeer) altijd gezien als een woordeli...
geen reacties
02-09-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering