Richters met meerdere vrouwen

Ds. A.A. Egas / 6 reacties

28-07-2011, 08:53

Vraag

In het boek Richteren lees je regelmatig dat de richters meerdere vrouwen hebben en (zeer) veel zonen en dochteren. Toch lees je nergens dat God dit straft. Waarom wel Sodom en Gomorra straffen om hun seksuele zonden en niet de richters (die het voorbeeld moesten geven)?


Antwoord

Waarde vriend(in)

In het Oude Testament komen we niet alleen bij de richters het feit tegen dat ze meerdere vrouwen hebben, maar ook bij de patriarchen en de koningen. Wie denkt niet aan Salomo met zijn duizend vrouwen.

Wat ons in de eerste plaats opvalt is, dat van de huwelijken met meerdere vrouwen geen positief beeld wordt geschetst. Het geeft steeds spanningen binnen het huwelijk. Denk aan de twist tussen Sara en Hagar en tussen Lea en Rebecca. Ook gaf het bittere strijd in het gezin van Elkana. In het leven van koning David heeft het hebben van meerdere vrouwen veel moeite in zijn gezin gegeven. En om nog een laatste voorbeeld te noemen: Het heeft Salomo verkorting van zijn leven gekost, want de vele vrouwen hebben hem er toe verleid om zich neer te buigen voor de afgoden. Zo zien we als het ware tussen de regels door het ongenoegen van de Heere over deze huwelijken met meerdere vrouwen.

Dat er in het Oude Testament geen expliciet verbod te vinden is op een dergelijk huwelijk wordt door verklaarders wel zo uitgelegd, dat de Heere het stilzwijgend heeft toegelaten omdat het in de omliggende volken en in die tijd een algemeen gebruik was. Op een vergelijkbare wijze wordt de scheidbrief getolereerd vanwege "de hardheid van de harten". Het laat iets zien van het geduld van God met de zwakheden van Zijn kinderen in de tijd waarin zij leefden. Maar het is zeker geen goedkeuring!

Verder moeten we er op letten, dat het huwelijk in de schepping door God duidelijk is aangegeven als man en vrouw. Zo was er ook het monogame huwelijk in de lijn van Seth. Pas bij het goddeloze geslacht van Kaïn komen we bij Lamech voor het eerst tegen dat een man met twee vrouwen is getrouwd. Tevens moeten we ook zeggen, dat in Israël de huwelijken met meerdere vrouwen eerder uitzondering dan regel waren.

Dat de seksuele zonden in Sodom en Gomorra worden gestraft heeft er mee te maken dat het hier niet zozeer gaat om de huwelijken met meerdere vrouwen, maar de losbandige uitleving van de seksuele begeerten in de vorm van overspel, prostitutie en homoseksuele relaties.

In het Nieuwe Testament vinden we een duidelijk verbod op dergelijke huwelijken. De Heere Jezus spreekt in Mattheüs 19 heel duidelijk van “die twee zullen tot één vlees zijn”.  Daar staat niet drie of meer. Denk aan het woord van Paulus in 1 Korinthiërs 7:2 “Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben.”

We hebben dan ook de woorden van de Heere Jezus en van Paulus hoger te achten dan de verkeerde voorbeelden uit het Oude Testament. De Heere heeft vanaf het begin van de schepping het huwelijk tussen één man en één vrouw gewild. Dat is de lijn die door heel de Schrift duidelijk wordt. Het huwelijk met meerdere vrouwen tekent ons helaas de doorwerking van de zonden en gebrokenheid van het aardse bestaan. Geve de Heere dat we de heiligheid van dit door God gewilde huwelijk in onze dagen van moreel verval mogen bewaren.

Dit zijn enkele overwegingen die ik wil meegeven bij het overdenken van uw vraag.

Met hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. A. A. Egas

Lees meer artikelen over:

Oude Testamentpolygamie
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief
86 artikelen
Ds. A.A. Egas

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
6 reacties
plderoos
28-07-2011 / 09:31
haha, normaal reageert refoweb met een url, laat ik dat nu es doen:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17642/polygamie-in-het-o-t-/
1a2b3c
28-07-2011 / 09:41
-Waarom wel Sodom en Gomorra straffen om hun seksuele zonden ...

Het waren niet alleen de sexuele zonden waarom Sodom en Gomorra gestraft werden.
Ezch.16: 49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet. 50 Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had.
Daniel
29-07-2011 / 17:32
Met het antwoord van Ds Egas ben ik het helemaal eens, maar waarom moet ik dan de bijbel van kaft tot kaft geloven?
Vragen, vragen, vragen.........soms heb ik het er zo moeilijk mee.
guustje20
29-07-2011 / 17:35
Zoals bij vele religies zijn veel tradities in het (nieuwe) geloof geïncorpereerd. Zo zien wij ook in het Oude testament dat een huwelijk met meerdere vrouwen verdwijnt.

Sexuele zonden zijn een speciaal thema. Heeft iemand binnen welke religie dan ook hoeveel mannen. vrouwen en kinderen er misbruikt worden.... ook vandaag!!!!!

Mag ik de vraag met vragen beantwoorden? Hoe komt het dat het Christelijk Pasen altijd samenvalt met Pesach? Bij het laatste avondmaal werd er brood gebroken en wijn gedronken, is dat niet de viering van Shabbat?
guustje20
29-07-2011 / 17:37
correctie: heeft iemand... in de gaten..
plderoos
30-07-2011 / 21:00
@ guustje, het was niet het laatste, maar het eerste avondmaal, daarvoor heette het Pesach :) En nee, dat was niet de viering van de shabbat, het was een traditioneel gebeuren waarbij een brood en een beker rondging, waarbij de kinderen moesten vragen waar het pesach ook al weer voor was. En op het eerste avondmaal zegt Jezus dan, doe dit voortaan tot MIJN gedachtenis. Het Pesach, de herdenking van de uitleiding uit Egypte, is dus overgegaan in de herdenking van de wérkelijk uitleiding, uit die van het slavenhuis van de zonde :)

Terug in de tijd

Waarom wordt er vaak zo negatief gekeken naar gezangen als: Scheepke onder Jezus hoede, Abba Vader, etc., terwijl iedereen gewoon psalmen zingt zoals: ps. 89, 146:1. Als je tegen deze gezangen bent, k...
Geen reacties
28-07-2007
Geachte dominee Vergunst. Van uw preek (zie onder) over het uitblussen van de Heilige Geest, die ik via YouTube beluisterde, was ik erg onder de indruk. Vooral wat u aan het einde aanhaalde uit Hosea ...
Geen reacties
28-07-2023
Ben een vrouw van 41 jaar. Heb vier kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar. Zeker sinds de geboorte van onze jongste vind ik het heel druk en heb ik in principe besloten om het bij deze vier te lat...
2 reacties
28-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering