Leven na de dood in O.T.

Ds. J. Roosenbrand / 3 reacties

22-07-2011, 08:56

Vraag

In het Oude Testament gingen mensen die overleden waren naar het dodenrijk, een plek waar alle dode mensen verblijven en rust hebben (1 Sam. 28). Nu vroeg ik mij af waar in het Oude Testament over een leven na de dood en opstanding in de hemel gesproken wordt.

Antwoord

Beste vragensteller,

De bijbelse boodschap over eeuwig leven begint al in de eerste hoofdstukken van Genesis. God heeft de mensen gemaakt om eeuwig te leven met Hem, om Hem te loven en te prijzen. Nadat de zonde in de wereld kwam, sloot God de weg naar de levensboom af (Gen. 3) om te voorkomen dat de mensen eeuwig zouden leven zonder Hem. Uiteindelijk zal de levensboom weer beschikbaar zijn voor de mensen die zich laten redden door Jezus Christus. Lees Openbaringen 22.

Het antwoord is dus in het kort: in de eerste hoofdstukken van Genesis. Maar je hebt gelijk, het Oude Testament spreekt maar heel zelden over een leven na de dood (overigens: bij de opstanding zal het niet gaan om het leven in de hemel maar het leven op de vernieuwde aarde; lees Openbaringen 21). Maar het is er wel: Jesaja 26:19; Daniel 12:2; soms collectief (Ezechiel 37); Ps. 63:4; Ps. 73:23-24; Ps. 49:16; Gen. 5:24 (Henoch opgenomen in de hemel) en 2 Kon. 2:11 (Elia naar de hemel) - overgenomen uit Woordenboek voor Bijbellezers, Boekencentrum (2005).

Conclusie: de boodschap over eeuwig leven speelt een hoofdrol vanaf het begin. De hoop op opstanding blijft aanwezig, hoewel op een gegeven moment bijna verdwenen. In het Nieuwe Testament komt God in Jezus Christus met het ongedachte: er is eeuwig leven, voor wie gelooft in de Zoon van God! God doet wat Hij belooft. Hij is dezelfde. Vandaag, gisteren en morgen!

Hartelijke groet en Gods zegen,
Ds. H. J. Roosenbrand

Ds. J. Roosenbrand

Ds. J. Roosenbrand

 • Geboortedatum:
  05-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Hoofddorp/Haarlemmermeer
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

dodenrijkhemelOude Testament
3 reacties
plderoos
22-07-2011 / 09:36
Als de sadduceeën, die niet geloofden in een opstanding, met Jezus in gesprek zijn, wijst Hij er op dat God Zich bij Mozes, in de brandende braamstruik, voorstelt als "de God van Abraham, Isaäk en Jacob. Alleen al door het simpele feit dat wij zouden moeten geloven dat God geen God van doden is maar van levenden, hadden die sadduceeën kunnen weten dat er een opstanding is. Je ziet, het hoeft er niet eens letterlijk te staan om het toch te kunnen geloven. Als je een klein beetje nadenkt kom je er best uit.


Luc.20:37: Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen.
gjkorpershoek
24-07-2011 / 16:00
Er is nadat Jezus afdaalde in het dodenrijk (niet hel!) ook iets geweldigs gebeurd! Hij heeft 'de gevangenis gevangen genomen'. Ps. 68:19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd. Het zicht hierop mogen wij na de hemelvaart van Jezus hebben, maar hadden de OT-gelovigen nog niet zo scherp.
In Hebr. 11 lees je wel van de verwachting die Abraham had:
Hebr. 11:10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
gjkorpershoek
04-08-2011 / 21:03
@Peter
M.i. ligt het oordeel over de valse profeet e.d. in de toekomst (visie op Op.19 en 20). Helaas is in de SV hel (gehenna) en dodenrijk (hades) gelijk vertaald met hel. De HSV heeft dit consequent anders gedaan!

Terug in de tijd

Ik ben erg geïnteresseerd in het boek Openbaring omdat ik nu zoveel dingen zie in de wereld die verteld worden in dit bi...
1 reactie
23-07-2021
Een bezorgde en dringende vraag aan een dokter/huisarts. De afgelopen maand is het erg onrustig in mijn onderbuik. Het r...
1 reactie
23-07-2019
Ik val op meiden. Maar mij wordt gezegd dat dat niet mag en dat het een zonde is. Dus mijn vraag is: is het een zonde om...
geen reacties
23-07-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering