Verbod op ontspanning

Ds. J.L. de Jong / 13 reacties

06-07-2011, 12:27

Vraag

Inmiddels heb ik deze site een aantal keren bezocht en heb hier verontrustende vragen voorbij zien komen. Mensen die vragen of het verantwoord is een kind naar een musical te sturen, of internet wel mag, of je boeken met andere meningen dan de christelijke mag lezen, enzovoorts. Hierdoor krijg ik het benauwde gevoel dat het lijkt alsof elke vorm van ontspanning en genot als zondig wordt betiteld. Hoe kan dit nou? Wat is er nou mis mee om af en toe een filmpje te kijken om even de werkelijkheid te vergeten? Waarom mag een kind geen culturele ontwikkeling genieten en heel veel dingen zien om vervolgens met de ouders te praten en hierdoor een betere mening te vormen? Waarom mag je geen boeken met afwijkende mening lezen als je toch weet dat je een andere mening hebt? Ik heb al genoeg (vage) antwoorden op zulke vragen gelezen. Die ontspanningsmomenten worden gezien als verleidingen. Ergens snap ik het wel, maar aan de andere kant lijkt het of mensen die de Bijbel zo sterk volgen zich van deze wereld willen afsluiten. Ik heb daarom een vraag waar ik graag antwoord op zou willen. Is genot soms verboden? Kinderen die theaters, musicals en bioscopen bezoeken en allerlei boeken lezen zijn toch juist beter in staat te bepalen wat goed en slecht is? Als je veel weet, kun je ook een duidelijke mening vormen. Waarom sluiten mensen zich van al deze dingen af en leven ze blind voort? Zo was er ook een vraag op deze site van een vrouw die niet wist wat het beroep advocaat inhield. Dat is toch ernstig?! Wat is er nou mis met al die soorten ontspanning wanneer je anderen geen kwaad doet? Je bekijkt een ingrijpende film, leest een boek dat haaks staat op christelijke denkbeelden, discussieert erover en krijgt meer inzicht in het leven. Je legt de Bijbel ernaast en leert het verschil tussen goed en kwaad nog beter kennen. Het is voor de mens noodzakelijk om deze vormen van ontspanning te beleven om een gelukkiger leven hier te hebben! Al die verboden werken juist averechts. Kijk naar de actualiteit. Drugsverbod heeft de drugshandel alleen maar doen toenemen. In Urk bijvoorbeeld zijn veel mensen erg gelovig, kijken geen tv, hebben geen internet en door deze afsluiting is de criminaliteit daar enorm. De gevoelens worden opgepropt en op deze manier geuit. Terwijl in andere dorpen in de omgeving waar mensen een veel bredere blik op de wereld hebben minder criminaliteit ontstaat. De mensen in die andere dorpen doen aan ontspanning, gaan naar de film en leren op deze manier de wereld te begrijpen. Ook zij weten wat goed en slecht is zonder al die beperkingen. Ze kunnen hun slechte gevoel uiten door eens een agressieve film in de bioscoop te bekijken om vervolgens opgelucht naar huis te gaan en het normale leven op te pakken. Het verbod op ontspanning werkt averechts! En nu wil ik geen antwoord met de strekking "We hebben geen verbod op ontspanning", want zo concreet bedoel ik het niet. Ik bedoel te zeggen dat de meest normale vormen van ontspanning door de streng gelovigen als zondig worden betiteld. Dan wordt je leven toch ook zuur als je even niet aan de werkelijkheid kunt ontsnappen?


Antwoord

Beste vraagsteller,
 
De vraag die je stelt is nogal breed. Het gaat onder andere over ontspanning, culturele ontwikkeling en vermaak. In dat verband heb je het over films, een musical, boeken, bioscopen en theaters. Het een en ander is ingegeven door wat je hebt zien voorbij komen op de website. Ik hoop dat het me lukt om op de grote lijn van je vraag een antwoord te formuleren.
 
Ik wil maar bij het slot beginnen, daar spreek je over een verbod op ontspanning. Nu is -net als jouw vraag- ook de gereformeerde gezindte nogal breed, maar je zult in de gereformeerde gezindte denk ik weinig mensen tegen komen die ontspanning algeheel verbieden. Dat kan ook bijna niet want ontspanning is een gegeven dat de Heere als Schepper in Zijn schepping heeft gelegd. Hoe deed Hij dat? Door de rustdag te geven als dag waarop genoten mag worden van Zijn werk. Dat is bijbelse ontspanning. Het wordt anders wanneer je het woord 'vemaak' gaat gebruiken. Dat woord heeft in zich dat de mens zich moet vermaken. Met ontspanning op zich is niets mis, maar met vermaak kan een heleboel mis zijn omdat het de "zondige mens" wil vermaken. Hoe ver dat kan gaan is overduidelijk in wat er verschijnt aan games en films. Daarvan is niet alles te betitelen als zondig vermaak, maar er is zeer weinig koren onder het kaf. Culturele ontwikkeling vind ik nog weer een ander gebied. Het is naar mijn mening niet verkeerd om op de hoogte te zijn aan wat er in de wereld verschijnt aan literatuur, muziek, etc. Maar op de hoogte daarvan zijn zonder beïnvloed te worden door de zonde die ook in onze cultuur is doorgedrongen is een kunst apart. Of liever gezegd, dat is genade... die niet aan iedereen gegeven is. Om die reden wordt er ook voorzichtig omgegaan met alles wat er in onze cultuur verschijnt, misschien soms ten onrechte maar vaak ook niet ten onrechte.
 
Hierboven noemde ik de rustdag. Misschien is het bijbelse gebod van de rustdag wel een sleutel tot het verstaan van wat echt genieten en echt ontspannen is. Dan is er volgens mij op grond van de Bijbel heel veel ruimte, maar er zijn ook duidelijke grenzen. Dan mag je heel veel, maar er is ook een duidelijke norm die oppassend maakt voor de zonde die zich via allerlei vermaak vandaag enorm aan onze generatie opdringt. Dat moet ons waakzaam houden. "Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op" (1 Kor. 10:24). De prediker roept op tot genieten, maar wel op zo'n manier dat we Schepper niet vergeten mag worden en Hij aan Zijn eer komt (Prediker 11 en 12). Er zijn genoeg vormen van ontspanning te bedenken die binnen dit bijbelse genieten passen. Tegelijk zullen we moeten toegeven dat wie kijkt wat er op tv komt en wat er aan films verschijnt, ontdekt dat er eigenlijk juist op dit gebied procentueel weinig is wat aan deze bijbelse norm van genieten voldoet. Opgepast dus! Die geluiden kom je inderdaad op de site tegen. Terecht. Misschien soms ook wel eens te krampachtig, maar misschien is dat ook een reactie op de enorme bedreiging die er in kan schuilen.
 
Je schrijft ook nog over Urk. Ik ga daar verder niet op in, maar ik denk dat de gedachten die je over dit dorp schrijft wel een beetje kort door de bocht zijn. Ik ken het dorp betrekkelijk goed, maar herken me er in ieder geval niet in.
 
Tenslotte wil ik even de vinger leggen bij de laatste zin van je vraagstelling: "Dan wordt je leven toch ook zuur als je even niet aan de werkelijkheid kunt ontsnappen?" Is ontspanning, vermaak etc. echt nodig om aan de werkelijkheid te ontsnappen? Dat vind ik eigenlijk heel riskant. Misschien is het inderdaad zo dat veel mensen op die manier aan de werkelijkheid van het leven -dat niet altijd leuk is- willen ontsnappen. Maar na het vermaak keert de werkelijkheid in volle hevigheid terug. Dat is eigenlijk leeg. Nu een diepzinnige gedachte van mij misschien: De Bijbel wijst de weg in de richting van Christus. Hij alleen kan ons aan de werkelijkheid van zonde, schuld en oordeel laten ontsnappen. Maar dan ben je ook echt vrij. Daar hebben we vermaak niet voor nodig.
 
Een vriendelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

cultuurvrijetijdsbesteding
13 reacties
Hanna
06-07-2011 / 13:32
Waar gaat het om in je leven? Om ontspanning, en de werkelijkheid te ontvluchten dat je los van God: zonder God bent? Zou het niet beter zijn, om de werkelijkheid WEL onder ogen te zien, en tot Hem te vluchten? Dan ben je gelukkig, en heb je de wereld niet meer nodig!

Weg wereld, weg schatten! Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben, k heb alles verloren maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben!

Gods Zegen toegewenst!
Erikie2
06-07-2011 / 20:01
Ik ben het met de vragensteller eens.... zou niet weten wat er verkeerd aan ontspanning is.
Mariet
07-07-2011 / 10:40
Wat herkenbaar deze vraag. Ik kom veel jongeren uit reformatorische gezindte tegen in mijn werk en stuit dan ook heel vaak op deze vraag. Ik zie jongeren die hierin vastlopen: er is geen ruimte voor experimenteren terwijl zij dat juist in hun ontwikkeling zo nodig hebben: laat ze naar de kroeg gaan, laat ze naar de bios gaan, maar PRAAT er in elk geval over! Het werkt m.i. ook averechts om mensen aan regels vast te willen pinnen, en ik denk ook niet dat Jezus dat van ons wil zien; dat neigt naar wettisch geloven. En natuurlijk mag je ontspannen, op elke plek waar je kan bidden mag je genieten van je vrijheid.
waldboy
07-07-2011 / 12:48
Er is een tijd geweest dat er nauwelijks ontspanning was. De kerk, de verenigingen, het zangkoor enz. waren de enigste vormen van ontspanning voor iemand die naar de kerk ging en zelfs voor diegene die niet naar de kerk ging. Vooral in een klein dorp of gehucht waar verdfer geen kroeg of anders denkenden waren.
Nu is dat anders. Er komt veel meer info op ons af en we zien en horen dat er ook andere dingen zijn. Niet allemaal goed, dat is zeker. Maar laat de jeugd het zlegf ontdekken. Als we toch geloven dat bij de doop God Zijn hand naar hen heeft uitgestrekt dan hoeven we toch niet bang te zijn dat het verkeerd gaat? Inderdaad, om ze op regels vast te pinnen is geen goede zaak.
boulanger
07-07-2011 / 20:15
@waldboy: Als we toch geloven dat bij de doop God Zijn hand naar hen heeft uitgestrekt dan hoeven we toch niet bang te zijn dat het verkeerd gaat?

Dus de doop is een soort garantiebewijs dat het de rest van je leven nooit verkeerd zal gaan met je???

Waar baseer je dat op? Het lijkt mij namelijk geen bijbelse gedachte. Je hebt als mens toch ook zelf je verantwoordelijkheid? Hoe het uiteindelijk met ons afloopt hangt niet af van onze doop, maar van ons geloof in Jezus Christus. Buiten het bloed van de Middelaar is er geen behoud, zelfs niet in het water van de doop!
Erikie2
07-07-2011 / 22:47
Ik zou bijna zeggen voer Rumspringa in.... Dit hebben de amish. Rumspringa houd in dat de jongeren een paar maanden tot paar jaar "gewoon" mogen leven om daarna een wel overwogen keuze te maken...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amish
Webster
08-07-2011 / 00:06
Volgens mij is de Rumspringa allang aanwezig hoor!

Nu onthoud ik mijzelf ook nooit en leuke film en ga heel af en toe naar de bioscoop, ik bezocht de musical The Sound of Music en ik lees boeken die niet gereformeerd zijn. Vroeger las ik vaak Viva, Yes, Flair. Ik moet zeggen: ik heb veel rotzooi gelezen, dat betreur ik. Anderzijds toch ook geen spijt: ik heb daaruit veel geleerd hoe er wordt gedacht en gedaan in de maatschappij. Ik weet wat er leeft en ik heb daar mijn eigen meningen over gebaseerd. Al te strenge conrole is m.i. dan ook niet goed. Het werkt fnuikend.

Misschien off-topic, maar volgens mij is nog altijd de gevaarlijkste hoek op dit moment: refojongeren die refojongeren meeslepen naar de kroeg en de disco. Zij doen het, dus ik ook! Hij mag het dus ik wil ook. En de ouders kijken toe aan de zijlijn hoe de ouders van het buurvriendinnetje (zelfde kerk) het wel toestaan en zij tenslotte machteloos tegen de muur staan omdat dochterlief tóch niet luistert en gewoon gáát. Er is te weinig eenheid wat dat betreft en dan bewonder ik vaak evangelische kringen waar de jeugd vaak steviger in hun schoenen staan!
Mariet
08-07-2011 / 12:25
Daar komt het dus op het gesprek aan: praat met hem/haar over waar ze naar toe willen en waarom: benoem jou mening/ zorg, maar leg deze niet op. Dan kun je er achteraf ook met je kind over hebben hoe hij/zij het ervaren heeft. Je hebt er niets aan om dingen te verbieden 'omdat dat niet kan/mag', ook niet om dingen toe te laten 'omdat de buurmeid het ook mag'. Uiteindelijk is het niet zo belangrijk wat de uitkomst is, als het gesprek er maar is: als de jongere maar toegestaan wordt zijn eigen visie te vormen.
Justinus
09-07-2011 / 00:59
Ook ik heb meegemaakt dat een verbod op ontspanning in welke vorm ook een averechts effect heeft. Vooral als dat verbod op grond van bijbelteksten wordt gebracht. Ds. herkent zich niet wat hier over Urk wordt geschreven. Nou: neem dan eens contact op met de burgemeester of justitie! Echter: het is niet alleen Urk, er zijn veel meer plaatsen waar naar voren komt/blijkt uit gedrag van met name jongeren dat strak vast houden aan regels (hoe goed bedoeld ook) ontduiking op roept met alle gevolgen van dien. En dan zijn het niet alleen 'refo-jongeren' hoor!
Voor een groot deel ben ik het met Mariet en Webster eens. Persoonlijk vind ik de opmerkingen van Mariet (12:25) heel sterk en waar! Ik heb destijds ook jongeren gevraagd wat ze zelf vonden van hun keus en de gevolgen ervan en wat ze 'nu' zouden doen, met de 'kennis' die ze nu achteraf/inmiddels hebben gekregen! En eerlijk: ik ben echt wel positief over de jongeren: laat ze de grenzen maar zoeken, wel met in het achterhoofd dat ze bij overschrijding van de grenzen met bepaalde instanties te maken kunnen krijgen. Ontspanning kan ontspannend zijn, als het maar niet inspannend wordt omdat dit en dat niet mag terwijl ze dat niet begrijpen! Als ouders moet je daar met je kinderen over in gesprek gaan: zie ook wat Mariet schrijft!
Cloudsadmirer
11-07-2011 / 20:22
Vragensteller, ik kan je ergens begrijpen maar vind je vraag tegelijkertijd nogal hypocriet.
Als ouders wil je je kinderen ook beschermen, dat wil je niet alleen, dat moet je ook.
Je beschermd ze lijfelijk maar ook geestelijk. Tegenwoordig werkt de satan op een slinkse manier door veel boekjes/tv programma's heen. Zolang kinderen nog niet in staat zijn om selectief te kijken moet je ze dingen verbieden. Dat werkt op alle gebieden zo. Zolang ze niet beseffen dat een auto gevaarlijk is verplicht je ze je een hand te geven of verbied je ze alleen over te steken. Zo werkt het m.i. op alle vlakken.

Ik vind het dom om te zeggen dat je kinderen alles maar moet laten kijken zolang je er maar over praat. Zij moeten dan wel ver genoeg daarvoor in hun ontwikkeling zijn. Je hebt gelijk dat alleen verbieden niet werkt. Maar tegelijkertijd werkt alles toezeggen onder het mom van overal over praten als kinderen daar nog niet aan toe zijn net zo min. Je kunt ze ook niet alles uit laten proberen, of ze het zelf toch doen is een tweede. Van sommige dingen is het duidelijk dat het slecht of schadelijk is.
marianne12
14-07-2011 / 13:48
1 thessalonicenzen 5:21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

Moet de jeugd dit dan ook niet doen?
Erikie2
20-07-2011 / 11:30
@boer.... Beetje zware uitspraak. Ik vind je opmerking erg oordelend overkomen.

Wie zonder zonde is werpen de eerste steen
plderoos
20-07-2011 / 13:32
@ Boer

Paulus zegt van zichzelf: "niet wat ik wil dat doe ik, maar wat ik niet wil, dat doe ik". Dat lijkt mij een behoorlijke kloof, dus Paulus is ongelovig?

En hij schrijft over de zonde: Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Ik vind hem hier alweer knap ongelovig!

Het lijkt me dan ook dat als er geen kloof is tussen wat je volgens jou mag en wat je wil, dat je dan, zoals diezelfde Paulus zegt, jezelf tot wet bent. Ik laat mij liever door God de wet voorschrijven, Hij heeft er vast meer verstand van dan ik.

Terug in de tijd

Ik werk nauw samen met een collega die regelmatig vloekt. Ik heb een aantal keren uitgelegd waarom ik dat niet fijn vind...
1 reactie
07-07-2016
Een tijd geleden hoorde ik iemand in een lezing zegge: “Het geloof is de sleutel.” Wat wordt hiermee bedoeld? En klopt h...
1 reactie
06-07-2009
Ik ben om medische reden besneden, maar wil m’n voorhuid weer operatief terug. Kan dit?
7 reacties
07-07-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering