Opgegroeid in een (half)gelovig gezin

Ds. M. Pronk / 5 reacties

27-06-2011, 15:00

Vraag

Beste Refoweb. Ik wil graag jullie advies. Ik ben opgegroeid in een (half)gelovig gezin. Mijn biologische vader is rooms-katholiek, mijn moeder is niet gelovig. Mijn ouders zijn gescheiden na een heftige tijd waarin geweld voorkwam. Nu heeft mijn moeder al meer dan zes jaar een andere man, die ook niet gelovig is. Ik heb altijd geweten dat ik bij de Heer hoor. Een jaar geleden had ik dat een beetje los gelaten, maar omdat ik een vriend kreeg uit de Oud Gereformeerde Gemeenten ging ik weer op zoek. Ik verlang er erg naar, omdat ik ook niet naar de kerk ga en gedoopt ben. Gelukkig ga ik in de zomer naar de kerk van mijn vriend. Ik wil zo graag bij de Heer komen, de Troost vinden door Zijn woorden als ik het moeilijk heb, etc. Ik ga ook een nieuwe Bijbel bestellen, de HSV. Is dat een goede keuze om in de stroming van de OGG te komen? En kunt u me meer informatie geven over die kerkelijke stroming? Ik weet dat je een rok moet dragen en een hoed op moet als je naar de kerk gaat en ik probeer mee te doen met de gewoonten. Maar soms blijft het moeilijk. Hopelijk kunt u me helpen met wat advies of raad? Gods zegen. Alvast dank.

Antwoord

Laat ik beginnen met wat ik in deze vraag lees over de gezinssituatie. Ik moet het doen met deze enkele regels. Maar laat ik proberen weer te geven hoe het op mij afkomt. Wanneer ik het mis heb kan de vragensteller zelf mij het best corrigeren.

De jonge vrouw, die deze vraag stelt, behoort tot een gebroken gezin. Haar vader is rooms katholiek en haar moeder onkerkelijk. Dit huwelijk bleek niet bestendig te zijn, maar is ontbonden. Haar ouders zijn gescheiden na ruzie en geweld. Haar moeder heeft intussen al meer dan zes jaren een nieuwe man. Deze  nieuwe man is ook onkerkelijk.  Van haar zelf schrijft de jonge vrouw dat ze niet naar de kerk gaat en ongedoopt is. Zij heeft niet bepaald een goed voorbeeld in haar ouders meegekregen van hoe een relatie tussen man en vrouw behoort te zijn. Evenmin kent zij van jongs af een geregeld kerkelijk leven. Ik vraag mij af of ze gewend waren aan tafel de Bijbel te lezen  en te bidden. Al met al krijg ik de indruk van een wat  gebroken en niet bepaald kerkelijk levend gezin.   Ongetwijfeld drukt dit alles een bepaald stempel op je leven en persoonlijkheid. Toch beseft zij dat een leven zonder de Heere zonder inhoud en troost is. Maar hoe zoek je de Heere? Dus ondanks al de omstandigheden verblijdt mij deze vraag. 

Wat wil het geval? Zij krijgt een kerkelijke vriend, een vriend uit de Oud Gereformeerde Gemeenten.  Toen ik dit las kwam de vraag bij mij op hoe zij deze vriend heeft ontmoet en op welke wijze de vriendschap is ontstaan. Zij komen immers beiden uit een totaal verschillend milieu. Op welke wijze voeg je dat samen zodat de vriendschap zich kan verdiepen en zij over een huwelijk zouden kunnen gaan nadenken? Het is waar dat wederzijdse liefde moet groeien en zich verdiepen. Maar hoe kan dit zich ontwikkelen als er geen sprake is van een bepaalde eenheid? Eenheid in levensovertuiging en levensstijl. 

Laat ik de vraagsteller nu persoonlijk mogen aanspreken. Je begrijpt zelf heel goed dat, wil de vriendschap zich verdiepen en continueren, jullie naar elkaar dienen te groeien. De een kan toch niet kerkelijk leven en de ander onkerkelijk. Je begint dan al met een scheur die steeds groter dreigt te worden. Ik bedoel met naar elkaar toe groeien niet dat je vriend water in de wijn gaat doen en jullie een soort middenweg tussen kerkelijk en niet-kerkelijk gaan zoeken. Dat loopt op niets uit en eindigt misschien in een vaag spiritualisme.

Ook niet dat de kerkelijke partij dan maar de kerk verlaat en onkerkelijk gaat worden. Dan dwalen beiden van de Heere af. Ik herinner mij een echtpaar bij wie het op deze wijze was gegaan. De vrouw ging met haar man mee en verliet om hem de kerk. Zij leefden om zo te zeggen jaren samen in de wereld buiten de kerk. Totdat de man door Gods genade tot bekering kwam en kerkelijk ging leven. De vrouw accepteerde dit niet. Voor jou heb ik de kerk verlaten, zei ze, nu keer ik er niet meer naar terug. Het liep op een scheiding uit.

Met naar elkaar toe groeien bedoel ik dat jij als de onkerkelijke met je vriend geheel kerkelijk leert meeleven. Zeer vele jaren terug sprak ik een jonge man die de Heere vreesde. Hij ontmoette een  vriendin die onkerkelijk was. Zij hielden van elkaar. Maar hij sprak heel ernstig met haar dat zij uit eigen vrije wil echt ook voor de kerk moest kiezen, anders kon toch de vriendschap niet voortduren, hoe hem dit ook pijn zou doen.

Jij hebt als een onkerkelijke jonge vrouw vriendschap gekregen met een jonge man uit de Oud Gereformeerde Gemeenten. Jullie hebben alle twee een totaal verschillende achtergrond.  Jullie doen goed dit terdege onder ogen te zien en met elkaar te bespreken. Zijn jullie ervan overtuigd dat je van elkaar houdt en samen verder wil? Maar dan wel samen kerkelijk. Dat is enorm belangrijk. Dit is het eerste dat ik zou willen opmerken.

Nu het tweede. Een kwestie die ik belangrijker acht dan die van je vriendschap. Een zaak die los staat van je vriendschap. Dat is jouw persoonlijke verhouding tot de Heere. Je zegt zelf dat je altijd geweten hebt dat je bij de Heere hoort. Je hebt het wat losgelaten. Nu zoek je het weer. Je wilt zo graag bij de Heere komen. Zijn woorden horen tot troost als je het moeilijk hebt. Ik weet niet precies hoe ik dit alles moet opvatten. Want je zegt erbij dat je niet kerkelijk bent. Toch zijn er blijkbaar gedurende je opvoeding bijbelse gedachten tot je gekomen en laten deze je niet los. Het is inderdaad noodzakelijk en goed en heerlijk om de Heere te kennen.  

De Bijbel, Gods Woord, roept ons op de Heere te vrezen en Hem te dienen. Wie de Heere kent, heeft troost in dit leven en heeft toekomst over de dood heen. Wie de Heere niet kent, mist het eeuwige leven, mist dus alles. Zonder geloof is een mens zonder toekomst. De Bijbel roept ons op tot geloof en bekering.

Wat is bekering? Laat ik er twee dingen van zeggen. Wie verdwaald is, zoekt de goede weg op, keert zich om en gaat de goede richting uit. Je bekeren is je omkeren, je afwenden van de wereld en de zonden en je heen keren tot de levende God. Ken je de gelijkenis van de verloren zoon? Op een gegeven moment zegt hij, als hij in de diepste nood verkeert: “Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de Hemel en voor u, en ik niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw huurlingen.”  Er is blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Bekering is ook dat je anders over de dingen gaat denken.  Over jezelf, over het leven, over de Heere. Je gaat leren leven uit en bij de Bijbel.

Geloof. Wat is geloven? Geloven is je aan de Heere toevertrouwen, tot de Heere Jezus de toevlucht nemen. Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Stel je voor dat je huis in een polder staat. Op een gegeven moment breekt een dijk door en het water stroomt met geweld de polder binnen. Je bent in gevaar. Wat doe je dan? Je vlucht naar een hoger gelegen plaats. Daar ben je veilig. Geloven is vluchten naar de Heere Jezus bij Wie redding is. Lees de Bijbel er maar op na. De Bijbel leert mij dat ik een zondaar ben. De Bijbel leert mij ook de Heere Jezus kennen. Door het geloof in Hem vind ik vergeving van zonden en eeuwig leven. Echt leven is de Heere Jezus kennen. Wie de Heere Jezus niet kent leeft  in de duisternis.

Ik lees in de Bijbel:  ”Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze  verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekere zich tot de HEERE. Zo zal Hij Zich zijner ontfermen en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig" (Jesaja:  55: 6 en 7). 

Dat is het tweede wat ik zou willen opmerken. Nu het derde. Jij en je vriend. Je vriend is lid van de Oud Gereformeerde Gemeenten. De meeste Oud Gereformeerde Gemeenten zijn vacant, wat wil zeggen dat ze geen eigen predikant hebben. Het is een betrekkelijk klein kerkgenootschap dat  slechts enkele  predikanten kent. Tijdens de diensten op zondag worden in de meeste gemeenten preken gelezen van predikanten uit de zeventiende, achttiende en negentiende. Goede preken. In het algemeen kun je zeggen dat de kerkmensen eenvoudig zijn. Zij leven ernstig en mijden in een bepaald opzicht de wereld. Zo bezitten ze geen tv bijvoorbeeld. Als ze naar de kerk gaan zijn ze stemmig gekleed. Sommigen dragen  zwarte kleren. De vrouwen dragen geen lange broeken. Bij de kerkgang dragen de vrouwen een hoed. 

Zij eerbiedigen de zondag. Lezen thuis aan tafel trouw de Bijbel en bidden ernstig tot de Heere. Ze beseffen heel goed dat het nodig is om wederom geboren te worden. Dat is om de Heere te kennen en in de Heere Jezus te geloven. Ook de mensen van de Oud Gereformeerde Gemeenten zijn zondige  mensenkinderen die van genade moeten leren leven.

Het lijkt mij een goede zaak als je vriend jou hierover het een en ander vertelt. Praat er met elkaar over, zodat je deze ernstig kerkelijke mensen beter gaat leren kennen. Je ziet er naar uit om met hem mee naar de kerk te gaan. Zet je daar ook helemaal voor open.  Vraag wat je niet begrijpt of verstaat.  Ik hoop van harte dat je met de ouders van je vriend hierover fijn kunt praten. Wanneer je het serieus meent en je houdt van je vriend en je zoekt de Heere dan zul je op den duur je in de kerkelijke gemeente thuis gaan voelen. Wellicht kun je in gesprek komen met een ouderling van de gemeente. Heel belangrijk is ook dat je vriend met veel geduld en liefde met je omgaat in deze zaken. Ongetwijfeld zal hij dat willen. Heeft de Heere deze vriend op jouw weg gebracht om de goede weg te leren kennen? Dat is een hechte vriendschap als beiden de HEERE mogen vrezen.

Je gaat een Bijbel kopen. Mag ik je daarbij een raad geven? Binnen de kringen van de Oud Gereformeerde Gemeenten leest men de Statenvertaling die uitgegeven is door de Gereformeerde Bijbelstichting. Zoek de Heere door de Bijbel te lezen. Zoek de Heere biddend. Vraag Hem om geloof en bekering. Hij wil het geven. Bidt samen de Heere om wijsheid.  Dat bindt aan de Heere en aan elkaar.

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
5 reacties
Gerard
27-06-2011 / 17:18
Wat Bijbel betreft mag ik je aanraden beide Statenvertaling en HSV te kopen. Alhoewel ik de voorkeur geef aan de Statenvertaling is soms moeilijk te begrijpen, helemaal als je de oude taal niet gewend bent. Ik gebruik dan ook HSV en Statenvertaling naast elkaar.
Zoals de ds Pronk zegt: zoek de Heere door de Bijbel te lezen. Goed begrip is daar van essenteel belang. Laat niet de moeilijke taal van de Statenvertaling daarbij een hindernis vormen.
Je kan dan lezen in de Statenvertaling en als je het niet goed begrijpt de HSV er naast leggen (of omgekeerd).
En in de HSV staat dezelfde Jezus Christus verkondigt als in de Statenvertaling.
henken
27-06-2011 / 19:46
Misschien is een alpha cursus wat voor je. Een cursus over het christelijk geloof! http://www.alpha-cursus.nl/
Gods zegen toegewenst in je zoektocht!
Daniel
28-06-2011 / 13:17
Zijt niet wijs; vrees den Heere en wijk van het kwade....Spreuken 3:7.

Waarom moeten wij de Heere vrezen...., laten we Hem liefhebben.
nieuwelummel
28-06-2011 / 13:54
Mooi, kort antwoord.
dijna61
29-06-2011 / 17:13
Daniel: Spreuken 3: 7.
"Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg."
Lees eens de NBV dan begrijp jij misschien ook wat er nou werkelijk staat.

Terug in de tijd

Hoe kan het dat dieren elkaar soms bewust pijn doen (terwijl ze niet zondig zijn, want ze hebben geen ziel)? Is dat hun ...
7 reacties
27-06-2009
Een vraag een een Ger. Gem.-predikant. Ik zit in een kleine gemeente en we hebben niet vaak een dominee. Nu zie ik dat s...
geen reacties
28-06-2019
Geachte ds. Hoekman  Ik vind het geen juist antwoord op de vraag die ik u stelde met betrekking: mag een kandidaat in de...
geen reacties
27-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering