Vragen van panellid

Ds. M. Pronk

Het verhaal over de hoofdman over honderd, die om genezing van zijn knecht vraagt, staat in twee evangeliën beschreven: ...
2 reacties
24-11-2015
Ik ben er na een tijd van wetticisme achter gekomen dat ik geen haar beter ben dan een ander. Dat al mijn tranen, zoeken...
2 reacties
24-09-2015
God schiep in zes dagen de wereld, maar is na 6000 jaar nog steeds niet klaar met het straffen en vernederen van vrouwen...
1 reactie
25-06-2015
Volgens prof. dr. Holwerda moet Handelingen 13:48 vertaald worden met “Allen die zich hadden toegelegd op het eeuwige le...
4 reacties
05-05-2015
Momenteel studeer ik psychologie. Nu hoorde ik dat dat een van de meest zware studies voor je geloof is. Dat valt tot op...
3 reacties
09-03-2015
Wat vindt u van de predestinatieleer van deze website? Zoals het er daar beschreven staat, is er min of meer een exacte ...
geen reacties
03-12-2014
Onlangs was ik op een begrafenis in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Daar stonden voor in de kerk collectezak...
geen reacties
30-09-2014
Een vraag over veranderen van kerkverband. Wij zijn getrouwd en hebben belijdenis gedaan in de GGIN. Man kwam uit toen n...
2 reacties
07-07-2014
In onze kerk(en) wordt er heel veel de nadruk op de soevereiniteit van God gelegd. Dat God alles doet en dat het puur va...
14 reacties
26-05-2014
Waarom wijkt in het bijzonder het Johannesevangelie af van de andere evangeliën (de synoptische evangeliën)? In Johannes...
geen reacties
13-02-2014
Wanneer Jezus terugkomt op aarde wordt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gemaakt. Wat gebeurt er met de huidige sc...
geen reacties
14-10-2013
Graag zou ik een vraag willen stellen aan dominee M. Pronk. Enerzijds omdat dominee Pronk een brede oriëntatie heeft op ...
7 reacties
16-07-2013




website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering