Stoppen met gemeenschap

Kand. G.A. van Ginkel / 14 reacties

27-06-2011, 13:22

Vraag

Ik zit al een tijd met een vraag. Ik heb nu twee jaar verkering en ongeveer twee maanden geleden hebben we voor het eerst geslachtsgemeenschap gehad. Sinds die tijd gebeurt het steeds vaker en nu hebben we elke keer als we bij elkaar zijn gemeenschap. En dan op alle manieren, ook oraal en anaal. Hoe moet ik dit stoppen? Ik voel me namelijk bijna altijd schuldig. Hopend op een spoedige reactie.

Antwoord

‘t Is makkelijk, te makkelijk om nu een hele preek te houden. Over de zondigheid, het doelmissen, het bezoedelen van het mooie, het vooruitlopen op de dingen, het bedroeven van God... ‘t Is ook makkelijk, te makkelijk om allerlei excuses te bedenken. Over het al twee jaar bij elkaar zijn, het zwakke vlees, de niet te temmen hartstocht, etc.
 
Geen preek. Geen excuses. Wel een vraag: Hebben jullie werkelijk de wil God niet langer te bedroeven?
 
En dan een advies: Je kunt er alleen maar samen mee stoppen. Met hulp van God. Bid daar om.  En met radicale inzet van jullie beiden.

Maar... Er liggen wel vragen... Zoals: is die ander daartoe bereid? Voelt hij/zij zich ook (steeds) schuldig?... Gebeuren de dingen ook op zijn/haar initiatief? Ook is er de vraag naar jouw schuldigheid: voel je je schuldig dat je het doet, of vooral over hoe je het doet, of...? Vragen die voor mij open blijven. Ik zou je willen adviseren bespreek dit met een pastorale vertrouwenspersoon in je directe omgeving.
 
Een andere mogelijkheid is, dat jullie tot het besluit zouden komen dat jullie toe zijn aan een huwelijk en dat dan vervolgens ook gaan realiseren. Maar...: trouw nooit louter vanwege het feit dat je voortijdig geslachtsgemeenschap hebt gehad en daardoor als het ware verplicht bent tot het huwelijk. De zonde kan nooit een goede basis zijn voor de aanvang van het huwelijk. Jakobus 1:5-7 is het beste advies. En verder: die zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt. Bid God dat Hij jou overwint.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
14 reacties
erishoop
27-06-2011 / 23:54
als je je schuldig voel

gaat er zekers wat fout

effe wat vragen geef er zelf maar een antwoordt op

1 nooit samen gesproken over het wel of niet doen voor het huwelijk ????

ps geen discussie mag wel of niet dat doet er nu niet toe

2 nooit gesproken over wat wel doen en wat niet doen voor en na het huwelijk ????

ps geen discussie wat u van oraal of anaal vindt dat doet er nu niet toe

3 nooit gesproken over het doen met of zonder voorbehoedsmiddelen ????
ps geen discussie wat u van voorbehoedsmiddelen in of voor het huwelijk vindt dat doet er nu niet toe

tja 2 jaar samen en dan er niet over praten of er te laks over denken is zo al zo fout

als je jezef schuldig voelt lijkt het mij

1 of je vindt dat er dwang in het spel is, wat je niet tege durf te werken dus je weet zelf dat je niet nee durf te zegge

bijvoorbeeld omdat je bang ben dat hij het uit maakt en over je sexualiteit gaat kletsen tegen vrienden / vriendinnen
2 of je geef toe dat je zelf het tijgertje in bed ben


voor het eerste tip: stop je relatie alles of deze zaken onder dwang is altijd fout

voor het tweede tip: het is jou eigenschap of het zit in je karakter en daar moet je tege vechten zoek hulp en schaam je niet ook niet voor je vriend of ouders
plderoos
28-06-2011 / 07:51
In de bijbel zul je nergens vinden dat sex voor het huwelijk niet mag, niet expliciet en ook niet impliciet. Wat je er wel vind is dat het huwelijk en het hebben van sex met elkaar samenvalt. Voor God ben je dus al getrouwd. Ik voor mij zou dat dan ook zo snel mogelijk officieel maken.

bedenk dan wel dat huwelijkstrouw volgens de bijbel een leven lang geldt. Misschien is het goed dat toch eens diepgaand met elkaar te bespreken.
1a2b3c
28-06-2011 / 09:25
Impliciet volgens mij toch wel: In Gen.29 blijkt uit de geschiedenis met Rachal en Lea dat Jacob gewacht heeft met de gemeenschap tot zij hem tot vrouw was gegeven. (zeven jaar zelfs!)
En Paulus zegt: het is beter te trouwen dan te branden, dat vind ik ook veelzeggend.
guustje20
28-06-2011 / 15:00
Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk was in het oude Israël gewoon; je was wel verloofd en er werd pas getrouwd wanneer de vrouw (sorry, in die tijd was het altijd de schuld van de vrouw) onvruchtbaar bleek.
Bij jouw verhaal lopen de rillingen over mijn rug. Wie kwam op het idee om aan "andere" sex te beginnen? Ben je er gewoon toe gedwongen of met mooie praatjes overgehaald? Wat is de toegevoegde waarde van oraal en anaal?
Als liefde alleen moet blijken uit totale overgave van het lichaam, dan is er wat fout.
Zet er gewoon een punt achter. Voor hem zijn er duizenden liefdevolle mannen, die die eisen niet aan jou stellen!!!!
plderoos
28-06-2011 / 19:40
@ 1a2b3c: m.i. is dat het verschil tussen "tot vrouw krijgen" en "tot vrouw nemen". In het eerste geval krijg je eerst je vrouw, in het tweede geval heb je eerst sex. Jacob zou de dochter van zijn oom hebben "gestolen" als hij al eerder gemeenschap met haar zou hebben. En branden is branden van onthouding. Het zou je kunnen verleiden tot hoererij. Om die verleiding te voorkomen kun je beter trouwen. Branden gaat in dat verband dus niet over hartstocht t.o.v. je toekomstige vrouw, maar over de verleiding die ontstaat bij het gebrek aan hartstocht.

Bedenk trouwens wel dat ik sex voor het huwelijk niet goedpraat, in tegendeel! in Nederland is het zo dat je pas getrouwd bent als je op het gemeentehuis ja gezegd hebt en de handtekeningen zijn gezet. En dus kun je dan pas gemeenschap hebben met je vrouw.

Ik zeg echter wel dat als er al gemeenschap geweest is, dat je voor God dan al getrouwd bent en dat je dat dan ook voor de mensen zou moeten zijn.
bootje
28-06-2011 / 20:04
Even een losse opmerking tussendoor. Waarom beginnen sommige gelijk te denken dat de vragensteller dingen tegen hem/haar zin in doet? Kan niet opmaken dat het een vrouw is. Stel dat het een vrouw is, er zijn zat meiden/vrouwen die hier wel van genieten... Verder een waardevol antwoordt.
1a2b3c
28-06-2011 / 21:11
@plderoos, Branden van verlangen: mee eens dat het kan leiden tot hoererij en dat die groep ws in de eerste plaats bedoelt wordt, maar toch sluit dat geen 'stelletjes' uit.

Ik snap niet zo goed wat je bedoelt met 'nemen' en 'krijgen' en andersom m.b.t. Jacob.
M.i. is hier de volgorde duidelijk: eerst de bruiloft dan de sex - eerst tot vrouw krijgen dan tot vrouw nemen.

Denk ook aan Ruth en Boaz. (Hoe een huwelijk concreet wordt ingevuld is cultuurgebonden.)

Verder vind ik ook van belang dat het huwelijk een afspiegeling is van Christus en de gemeente.
Misschien vind je het wat ver gezocht maar ik ben er van overtuigt het allebei wettig moet zijn.
Christus is één met zijn gemeente en dat is op een wettige wijze gebeurt.
Niet op de zaken vooruit lopen is mijn overtuiging.

Met de tweede helft ben ik het helemaal eens.
Daniel
28-06-2011 / 22:32
'Voor haar' het mooiste liedje uit de nederlandse taal, Frans Halsema.
Claudia de Brei heeft er ook een mooie versie van gemaakt.
Dat geeft aan hoe veel je van je vrouw kunt houden.
Zij verstaat de kunst bij mij te horen........, soms begint ze in mijn hart te zingen......zo mooi.
Nog mooier dan Psalm 24, you tube 'voor haar'.......,
AHHK76
29-06-2011 / 11:04
Jammer dat dit gebeurd (is)! Inderdaad probeer er samen voor te bidden en mee te stoppen. Ga de momenten van verleiding uit de weg! Krijg je het warm, ga dan een rondje lopen.
Enne... Je lichaam is niet gemaakt om het anaal en oraal te doen... Het brengt zelfs risico's met zich mee voor je lichaam en gezondheid.
Ria123
29-06-2011 / 13:35
Geslachtsgemeenschap is voor binnen het huwelijk bedoeld. Als ander voorbeeld kun je hier ook Maria, de moeder van de Heere Jezus nemen, die ondertrouwd was met Jozef. Als de engel tot haar zegt gij zult een Zoon baren. Ze vraagt dan hoe dat zou kunnen, daar ze geen man bekend heeft. Hieruit kun je opmaken dat het voor Maria normaal was dat ze geen geslachtsgemeenschap had, voordat ze met Jozef "getrouwd" was (ook al is de wijze van trouwen in die tijd anders dan in onze tijd).
scfbuddy
29-06-2011 / 17:10
God heeft een prachtige bedoeling met het huwelijk. Namelijk dat binnen het huwelijk man en vrouw zich volledig aan elkaar kunnen geven. Seks is bedoeld als een intieme bekroning van de liefde van de man en vrouw voor elkaar. Alleen in het huwelijk kan dat ten volle be-leefd worden.

Buiten het huwelijk is het hebben van een seksuele relatie niet ter ere van God en God is er zeer duidelijk in, het is overspel. Dit vindt je bijvoorbeeld in de volgende twee bijbelgedeel-ten:

“27 ¶ Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28 En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.”
(Mt 5:27-28 NBV)

“3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.”
(1Th 4:3-5 NBV)

God weet te goed hoe moeilijk het is om niet toe te geven aan je verlangen. Hij waarschuwt hier ook heel uitdrukkelijk voor dat je de seksuele liefde niet te vroeg moet laten ontwaken:

“Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.” (Hoo 2:7 NBV)

God wil deze gift bewaren in de eenheid van het huwelijk het is ook niet voor niets dat Hij zegt:

“Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde.” (1Co 7:36 NBV)

Heb je een seksuele relatie met je vriend(in) stop daar dan mee, breng het in het licht bij anderen en vraag om hulp om je zelf te beheersen totdat je getrouwd bent. Pas dan zul je ook echt in het huwelijk elkaar tot eer zijn en zal de gift van de seksualiteit zijn echte vervulling krijgen als bekroning van de eenheid die jullie in het huwelijk zijn!
scfbuddy
29-06-2011 / 17:35
God heeft een prachtige bedoeling met het huwelijk. Namelijk dat binnen het huwelijk man en vrouw zich volledig aan elkaar kunnen geven. Seks is bedoeld als een intieme bekroning van de liefde van de man en vrouw voor elkaar. Alleen in het huwelijk kan dat ten volle be-leefd worden.

Buiten het huwelijk is het hebben van een seksuele relatie niet ter ere van God en God is er zeer duidelijk in, het is overspel. Dit vindt je bijvoorbeeld in de volgende twee bijbelgedeelten:

“27 ¶ Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28 En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.”
(Mt 5:27-28 NBV)

“3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.”
(1Th 4:3-5 NBV)

God weet te goed hoe moeilijk het is om niet toe te geven aan je verlangen. Hij waarschuwt hier ook heel uitdrukkelijk voor dat je de seksuele liefde niet te vroeg moet laten ontwaken:

“Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.” (Hoo 2:7 NBV)

God wil deze gift bewaren in de eenheid van het huwelijk het is ook niet voor niets dat Hij zegt:

“Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde.” (1Co 7:36 NBV)

Heb je een seksuele relatie met je vriend(in) stop daar dan mee, breng het in het licht bij an-deren en vraag om hulp om je zelf te beheersen totdat je getrouwd bent. Pas dan zul je ook echt in het huwelijk elkaar tot eer zijn en zal de gift van de seksualiteit zijn echte vervulling krijgen als bekroning van de eenheid die jullie in het huwelijk zijn!
1a2b3c
29-06-2011 / 17:41
Wat denk je nou met zulk soort reacties te bereiken Daniel?
Ik geloof niet dat de vraagsteller/ster hierbij gebaat is.
Dat jij nogal gefrustreerd bent is inmiddels wel duidelijk en dat vind ik vervelend voor je maar ik geloof niet dat dit een goede manier is om er mee om te gaan.
Je kunt overwegen om zelf een vraag in te dienen maar ajb serieus met die van anderen om.
cbl
29-06-2011 / 19:18
1e- gebeurt (???).
Dingen gebeuren niet, je doet, je neemt deel aan iets, je bent verantwoordelijk voor je daden pasief/actief
2e- Sexualiteit moet zo zijn, dat je God er voor kunt danken, dus de ander dienend ! De liefde zoekt zich zelf niet.
Derhalve is het dus bevreemdend dat jij een schuldgevoel hebt, en je partner blijkbaar hieraan voorbijgaat ?

Ik sta niet boven je: ben aan het lezen in de 1 korinthe brieven, daar wordt ontucht/hoererij aan de orde gesteld.
God kent mijn verzuchting: Heere ik ben de man voor wie dit geschreven is.

God's bevrijdende kracht toegewenst.
Als de lust/drang boven komt, zing/bid zodat de duivel je los moet laten.

Terug in de tijd

“De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar z...
geen reacties
27-06-2019
Sinds langere tijd vraag ik me af hoe ik weer een goede band kan opbouwen met de kerkelijke gemeente waar ik lid ben. Ik...
5 reacties
27-06-2014
Soms heb ik last van dwanghandelingen, dat had ik ook zondags in de kerk. Ik 'moest' onder de preek m'n handen wassen (d...
1 reactie
27-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering