Weerklank in vergelijking met andere bundels

Redactie Refoweb / geen reacties

27-06-2017, 12:10

Vraag

We zijn in onze Hervormde gemeente Herwijnen bezig met een bezinning over de liturgie. Zodoende komt de bundel Weerklank in beeld. Maar ook Liedboek 1973 of Liedboek 2013 worden in deze discussie meegenomen. Is bij jullie bekend hoeveel en welke liederen in Weerklank ook in het Nieuwe Liedboek 2013 voorkomen? Vanwege de andere nummering is het zo lastig zoeken.

Antwoord

Beste vraagsteller, bedankt voor deze vraag. Uw vraag is erg herkenbaar, want wij merken dat er op dit moment in meerdere gemeenten en kerkenraden een bezinning op de gemeentezang plaatsvindt. Daarbij wordt uw vraag naar de vergelijking tussen Weerklank en andere bundels ook meermalen gesteld. Dat is ook begrijpelijk, want andere bundels kent men soms al langer; en bepaalde liederen daaruit zijn geliefd geworden. Dat maakt dat men weliswaar dankbaar is voor het verschijnen van Weerklank, maar dat men ook benieuwd is hoe dat zit met de overlap aan liederen. Daarom hebben wij op de site www.weerklank.nl een uitgebreid antwoord op deze vraag gegeven. Samenvattend noem ik drie getallen: 

-Vanuit de beide Liedboeken (1973 en 2013) namen we 187 liederen over; 
-Vanuit de beide bundels Op Toonhoogte (2005 en 2015) namen we 166 liederen over;
-Vanuit de beide bundels Evangelische Liedbundel en Hemelhoog (1999 en 2015) namen we 115 liederen over.  

Uit deze grote aantallen blijkt al dat men niet snel bang hoeft te zijn dat men met Weerklank ‘terug gaat achter de voorgaande bundel’; of: dat men met een keuze voor Weerklank wat míst vanuit die andere bundel. Want vanuit de Liedboeken (en ELB en Hh) zijn vrijwel alle liederen die passen bij het gereformeerd belijden overgenomen in Weerklank. En vanuit de bundels Op Toonhoogte (en ELB en Hh) zijn vrijwel alle liederen die passen bij de gereformeerde liturgie overgenomen in Weerklank. Kortom: waarschijnlijk staat 99 procent van de liederen die uw voorganger vanuit die genoemde bundels verkiezen zou, ook in Weerklank. Waarbij het aantrekkelijke van Weerklank is dat daarin dus meerdere liedtradities sámenkomen: en het klassieke kerklied en het meer recentere lied. Vergeet trouwens ook niet de rijkdom van veel liederen uit ándere bronnen dan de genoemde bundels! 

Zie een uitgebreider overzicht op de site van Weerklank. Daar vindt u ook omnummertabellen, zodat u per lied en per liedbundel een antwoord op uw vraag kunt vinden.

Met een hartelijke groet, 
Ds. A. Schroten

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

gezangenliederen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik doe wat beunklusjes. Mag ik daar -bijbels gezien- geld voor vragen?
15 reacties
27-06-2013
Reactie op ds. Korving. Ik ben het ermee eens dat we niet wettisch moeten zijn, maar een hotel is niet hetzelfde als een...
geen reacties
27-06-2007
Ik krijg plotseling allemaal jeukende bulten op m'n lichaam. Het begon op m'n voeten en later ook op benen, armen en hal...
5 reacties
27-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering