Pinksterconferentie Biddinghuizen

Ds. R. van de Kamp / 15 reacties

21-06-2011, 17:03

Vraag

Een kennis vraagt of ik mee wil gaan naar de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Mag dat?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Het weekend ligt inmiddels achter ons, dus dit antwoord is waarschijnlijk als mosterd na de maaltijd. Maar misschien dan vast voor D.V. volgend jaar. Je vraagt of je naar de Pinksterconferentie in Biddinghuizen mag. In de eerste plaats kan en wil ik geen antwoord geven op je vraag of het mag ja of nee. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Het is een hele beslissing die je moet nemen: ga je naar je eigen gemeente of laat je daar je plaats leeg en ga je naar een conferentie. "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God" (Fil 4:6). Ben je zo bezig (geweest) met deze beslissing?

Inhoudelijk kan ik niets zeggen over de conferentie. Ik ben er nooit geweest, dus ik heb het recht niet om daar iets van te zeggen. Ik wil je wel een paar dingen meegeven om over na te denken. Wat denk je op een conferentie te vinden, dat je niet in jouw gemeente hebt? De HEERE heeft ons een gemeente gegeven om daar de gemeenschap van de heiligen te beoefenen. Ik lees nergens in de Bijbel dat Hij ook conferenties heeft gegeven. Als er dingen in jouw gemeenten zijn, die niet naar het Woord zijn, dan mag je zeker je gemeente niet in de steek laten. Dan moet je daarover in gesprek gaan met je kerkenraad of predikant. En als zij niet naar je luisteren, dan moet je er biddend mee bezig zijn. Weglopen of de zaak ontlopen is nooit een bijbelse oplossing. Je gemeente verruilen voor een conferentie heeft ook een groot gevaar in zich. Je weekt op die manier, wellicht ongemerkt, los van je gemeente. Op de conferentie spreken top-sprekers. Zij hebben misschien veel meer talenten, dan je eigen predikant. Er zijn veel meer mensen, dan in je eigen gemeente. En omdat je die mensen, maar even meemaakt, zijn ze allemaal veel aardiger, dan de mensen in je eigen gemeente. En omdat je onder het gehoor van top-predikers bent, ga je misschien wel denken, dat jij een top-christen bent. En wat moet je dan nog met al die arme tobbers in je eigen gemeente. Ik denk aan de belijdenis van de kerk van de reformatie: "… dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden" (Heidelbergse Catechismus zondag 21). Hoe kan je dat invulling geven op een conferentie?

Dan nog iets. Ik zag in het programma dat er tijdens de conferentie ook de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvindt. Daar heb ik persoonlijk heel veel moeite mee. Het Heilig Avondmaal heeft de HEERE gegeven aan de gemeente (zie 1 Kor 11). In de gemeente wordt de tucht gehanteerd. Dat is nodig om de Avondmaalstafel rein te houden. Op een conferentie kan iedereen deelnemen. Gelovig of ongelovig. Ook degenen, die in de gemeente de toegang, om welke reden dan ook, tot het Heilig Avondmaal is ontzegd. En wat met betrekking tot de gemeenschap der heiligen? Allemaal totaal onbekende mensen? Waar gaat het dan om? Staat de dood van Christus dan nog centraal? En waarom dan niet in de eigen gemeente? Is dat niet voldoende?

Steeds weer belangrijk is de vraag die Paulus stelt aan de gemeente van Rome. Leven wij nog onszelf? Gaat het om onszelf of gaat het om de ander? En om DE Ander? "Want niemand van ons leeft zichzelven en niemand sterft zichzelven. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren" (Rom 14:7, 8). Vraag je dus eerst af: waarom zou ik naar die conferentie willen gaan?

Gode en Zijn genade in alles bevolen,

Ds. R. van de Kamp

Lees meer artikelen over:

conferentieopwekking
Dit artikel is beantwoord door

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief
62 artikelen
Ds. R. van de Kamp

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
15 reacties
1a2b3c
21-06-2011 / 17:38
Als je op vakantie gaat laat je je eigen plaats in de gemeente ook leeg, je hoopt dan weer lekker uitgerust terug te komen.
Als je op de conferentie top-sprekers gehoord hebt, kom je weer geestelijk uitgerust en toegerust terug, vooral als het in de eigen gemeente wat magertjes is.
Heb je weer nieuwe energie voor je eigen gemeente.
(overigens hangt Gods zegen niet af van het talent van een spreker)
De gemiddelde kerken hebben drie diensten met pinksteren, de conferentie is van vrijdag avond t/m maandag middag.
Je kunt trouwens ook gewoon dag gast zijn, kun je ook nog naar je eigen gemeente.
Alle sprekers zijn na te luisteren dus je kunt zelf een oordeel vormen voor D V volgend jaar.
adj106
21-06-2011 / 20:13
Ik denk in dit geval, helaas, de kerkelijke gemeente. Bij Opwekking is de gemeente van Christus aanwezig en daarom is er ook gezamenlijk avondmaal.
Ik kijk terug op een heerlijk weekend waarin grote wonderen zijn gebeurd. Ik zou zeggen overweeg je keuze in het gebed en verwacht een antwoord van God over deze vragen.

zegen!
Erikie2
21-06-2011 / 21:10
Ik zou Ds. R. van de Kamp willen uit nodigen om volgend jaar zelf mee te gaan.

Ik ga er al 5 jaar heen. Dit jaar is het ook weer een zegenrijk weekend geweest. Met mooie getuigenissen en de liefde van God.

En wat hierboven als antwoord wordt beschreven kan ik me totaal niet in vinden....
Alpha
22-06-2011 / 00:31
Dominee Van de Kamp legt geen beslissing op, maar wijst wel op de vraag waarom je naar die conferentie zou willen gaan. Lijkt me een terechte vraag.
2000
22-06-2011 / 09:43
Mooi en eerlijk antwoord.
hoop
22-06-2011 / 10:21
Zie vraag en antwoord over de doorbrekers uit Barneveld van ds den Boer!!!
hoop
22-06-2011 / 10:24
1a2b3c

Je zegt als je op vakantie gaat laat jij je eigen plaats ook leeg in de gemeente.
Ik denk dat jij zelf wel door hebt, dat, dat appels met peren vergelijken is.
Dat is gewoon noodzakelijk, omdat je op vakantie bent (1 maal per jaar)
Het is onbijbels uit je eigen gemeente weg te blijven, en met name op zulke gelegenheden!
hoop
22-06-2011 / 11:22
Erikie2

Je kan je niet vinden in wat ds v/d Kamp zegt als antwoord op de vraag.
Waar ben je het mee oneens?
1a2b3c
22-06-2011 / 12:57
Beste hoop: Dat is gewoon noodzakelijk, omdat je op vakantie bent (1 maal per jaar)

Helemaal niet noodzakelijk want je hoeft niet op vakantie, dat is net zo goed een keuze die je maakt voor je eigen genoegen. (niet dat ik daar iets tegen heb)

-Het is onbijbels uit je eigen gemeente weg te blijven, en met name op zulke gelegenheden!-

Waar staat in de Bijbel dat je als gemeente van Christus niet niet op een andere plaats mag samenkomen?
Als dat verboden is dan is het ook in de vakantie verboden.
Bovendien, 'met name zulke gelegenheden': de christelijke feestdagen hebben wij mensen zelf bedacht.
Ik vind het absoluut niet appels met peren vergelijken, anders zou ik het niet zeggen.
adriano313
22-06-2011 / 13:03
Beste vragensteller het is jammer dat je vraag te laat wordt beantwoord. Hierdoor kan je er gewoon niets mee!
Naast een bemoedigend of goed bedoelt antwoord van de Ds, bestaat er natuurlijk meer, en denken er ook mensen verder. Het Thema 2011 was:

'Eén Weg, één Waarheid: Jezus!'

Quote (thema) " We geloven dat er buiten Jezus om geen weg tot redding en herstel is. In het licht van zijn waarheid zien we ons leven in het juiste perspectief: als mensen die vanuit Gods genade en in de kracht van de Heilige Geest de wereld laten zien wie God is."

Vragensteller, het klijkt mij een mooie beslissing als je daarvoor in Biddinghuizen wilt zijn tijdens Pinksteren. Het is verbredend en verdiepend om 60.000 mensen samen te zien die dit thema nastreven en kiezen voor Jezus Christus. Het overstijgt de gewone kerkdienst, totaal, want Pinksteren is m.i. niet een feest waarbij je op een geijkte manier met een pinksterhoed of broek in de zelfde kerkbank zit. Pinksteren onderscheid zich juist met de andere dagen en feesten. Het is het feest van de OOGST.
“de oogst is groot ! maar er zijn te weinig arbeiders” Jezus geeft het zelf al aan

Nadat bij de apostelen de Heilige geest was uitgestort, ging iedereen Jeruzalem in omdat deze overvol was, omdat het oogstfeest was. Daarom werden er ook tegelijk zoveel mensen bewogen een aangeraakte DOOR deze zelfde Heilige Geest….
En daardoor ontstond ook een EERSTE gemeente.

Maar ik vroeg het mij nog af , als niemand het streven heeft om tijdens Pinksteren verzegeld of vervuld te worden door de Heilige Geest waarom je Pinksteren viert!
Want tijdens Pasen denken we aan Zijn opstanding (Zijn overwinning op satan, de zonde en de dood). Maar Pinksteren betekent dat je verwacht! Dat je een oogst verwacht.

Het maakt echt niet uit of je nu in je eigen (kerkelijke)gemeente zit of dat je gezamenlijk samen bent met medebroeders en zusters.We maken immers allemaal deel uit van het Lichaam van Jezus Christus?

Waarom ik denk dat het ook niet klopt om met Pinksteren in je wekelijkse kerkbank te zitten (staat even los van een bemoeidigend stukje woord) is dat Pinksteren in het teken staat dat elke stad op de zelfde manier aangeraakt kan worden als uit het voorbeeld van Jeruzalem. Petrus had ook geen geijkte dag! Laat staan de anderen. Ze moesten er op uit om op mensen te vissen en er kwamen sleepnetten vol binnen. En waarom ik praat over sleepnetten (duizendtallen) wil ik u graag uitleggen!

Misschien kent u iemand die zich bekeert heeft op Pinksteren, en zijn/haar leven heeft gegeven aan Jezus Christus. Naast deze ene bekering leven we op een wereld richting 10 miljard mensen. Een simpele rekensom leert mij dat het onmogelijk is als mensen zich 1 voor 1 bekeren., Als mensen zich bekeren via een zondaarsgebed (+/- 3 minuten) en ik uitgaat van 3 miljard onbekeerde zielen (dan is ruim 2/3 bekeerd) dan zijn we , als we vandaag beginnen pas over 17124 JAAR klaar !!! (3min x 3miljrd / 24uur =>/365dagen)

Hoe anders dan in duizendtallen, net zoals in Jeruzalem, heb je NODIG wil iedereen bekeerd worden. Het was Petrus die 2 verschillende voorbeelden van een SLEEPNET kreeg! Wauw de mensenvangers hadden een sleepnet van DUIZENTALLEN binnengehaald. Wat een praktijkvoorbeeld!

De intentie van Biddinghuizen is ook die van maximaal inspannen, om maximale OOGST binnen te halen. En iedereen draagt zo zijn/ haar steentje bij.

Zo, ook je vriendin of vriend die je mee gevraagd heeft naar het Feest van de OOGST. Het is het feest van de Heilige Geest. Want ook al wilde je misschien wel of niet, het is HIJ die jou daar ziet en iemand inspireert om een hengel naar je uit te gooien.

Veel bemoediging en zegen toegewenst
hoop
22-06-2011 / 14:06
hallo 1a2b3c

Je zegt dat je niets tegen vakantie hebt. Begin er dan ook niet over.
Dit blijft dan nog steeds appels met peren vergelijken: je kan niet zeggen, je bent zondags uit je eigen gemeente, en bent een weekend naar Biddinghuizen en je bent op vakantie dus niet in je eigen gemeente. En het verschil is niet dat je weg bent (dus ergens anders) Maar :

Waar ben je??? Het gaat erom dat je bij je eigen gemeente bent.
ajamul
22-06-2011 / 14:28
Over het avondmaal: wij hebben het avondmaal met kerkelijke tucht verbonden maar dat is een kwestie van kerkgeschiedenis. We moeten altijd op elkaar letten, ook als er geen avondmaal is. En voor deelname geldt alleen dat wij onszelf toetsen, niet de ander. Maar misschien zijn we zo gewend aan onze eeuwenoude gebruiken en overwegingen op dit punt dat dat een beetje moeilijk voor ons geworden is om dat opnieuw te verstaan.
Zie voor meer info mijn boekje 'De ontdekking van het avondmaal' (www.delepelaar.org), dat op niet-offensieve wijze een bijbelse herbronning geeft voor het avondmaal. Ik krijg daar vanuit reformatorische en evangelische kring massa's positieve reacties op.
Avondmaal is een feest voor die ene kerk van Christus, echt waar, en Jezus heeft het bewust zo ingesteld. Lees mijn boek, leg de bijbel er naast, en laat dan nog eens horen wat je er van vindt.
1a2b3c
22-06-2011 / 14:29
Beste Hoop,

Ik heb het als een combinatie ervaren, je bent er een lang weekeinde uit en ik heb met veel zegen de conferentie bijgewoond.

Waar ben je??? Het gaat erom dat je bij je eigen gemeente bent.

Het het om gaat: waar staat dat in de Bijbel? De gemeente van Christus is niet alleen je eigen gemeente.
Als jij de vakantie niet van toepassing vindt laat je het toch lekker buiten beschouwing, ik zie het anders.
Ik ga ook wel eens een weekeinde naar mijn ouders, ben ik ook weg uit mijn eigen gemeente.

Maar ik heb geen zin in een wel-niet spelletje, en laat me niet iets opleggen wat niet in de Bijbel staat en waar ze in mijn 'eigen' kerk ook totaal geen moeite mee hebben.
Erikie2
22-06-2011 / 17:50
Voor mij klinkt het antwoord als: Als je daar heen gaat dan kan de gemeente geen dienst houden omdat je er niet bent....

De gemeente heeft bij ons gewoon dienst gehouden terwijl ik in Biddinghuizen was...

Er staat in de Bijbel: vermijd uw samenkomsten niet. Waarom zou dat niet elders mogen????
Erikie2
22-06-2011 / 17:51
Of is het omdat je bij je "eigen" kerkstroming moet blijven?

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van veertien, opgegroeid in een groot gezin. Vroeger als klein kind ging ik altijd met mijn beide ouders naar de kerk. Mijn vader speelde dan altijd orgel en piano. Ik was dan de doc...
3 reacties
21-06-2024
Ik voel me niet thuis in onze gemeente. Voor mijn huwelijk heb ik in de stad gewoond en daar ging ik naar de Ger. Gem. Daar stond geen vaste dominee. Ik vond het een fijne, ruime en eenvoudige gemeent...
Geen reacties
21-06-2018
Ik werk op een plek met heel weinig gelovige collega's. Sommige collega's weten niets van het geloof in de Heere Jezus en de verlossing en vergeving van zonden die ze nodig hebben. Ik vind dit zo moei...
1 reactie
21-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering