Aangenomen of meegenomen

drs. L. B. C. Boot / 1 reactie

10-06-2011, 08:41

Vraag

In de Statenvertaling en ook in de HSV wordt in Matt. 24:40 en 41 het woord “aangenomen” gebruikt. De NBV vertaalt het met “meegenomen”. Ik vind dit gevoelsmatig nogal een verschil. Hoe moet ik dit nu lezen? Graag een reactie van iemand die de grondtaal goed beheerst.

Antwoord

Het werkwoord dat hier in deze tekst gebruikt wordt, kent een heel scala aan betekenissen. Het kan "meenemen", "in ontvangst nemen", "overnemen", maar bijvoorbeeld ook "aannemen" betekenen. Ook de Statenvertalers hebben dit woord op verschillende manieren vertaald: meenemen (bijvoorbeeld Mattheüs 2:13, 14; Markus 14:33), ontvangen (bijvoorbeeld 1 Korinthe 11:23, Galaten 1:9), aannemen (bijvoorbeeld 1 Korinthe 15:1, Kolossenzen 2:6). Het gebruikte werkwoord is dus zowel met "aannemen" als met "meenemen" te vertalen. Dat doen de Statenvertalers ook al. Waarom vertalen de Statenvertalers hier met aannemen? Dat leggen zij uit in de Kanttekening bij dit vers. In Kanttekening 47 geven zij de volgende uitleg bij het woordje "aangenomen": Namelijk van God onder Zijn uitverkorenen. De Statenvertalers hebben deze woorden van de Heere Jezus in verband gebracht met de uitverkiezing. Een lijn die (uiteraard) overgenomen is door de herzieners van de Statenvertaling. Vandaar het woord "aangenomen".
 
Op zich zijn beide vertalingen goed te verdedigen: in de NBV komt de tegenstelling meenemen en achterlaten wellicht beter uit, in de (H)SV komt het grotere theologische verband beter uit. Misschien mag je het wel zo zeggen: degene op de akker en degene in de molen zullen in het laatste der dagen meegenomen worden, omdat zij aangenomen zijn door de Heere op grond van Zijn genadige verkiezing!

Met vriendelijke groet,
Ds. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
1 reactie
hendrika
10-06-2011 / 21:45
Ik dacht dat aannemen betekende (het tot je nemen) en meenemen (het hebbende meenemen) dacht ik hoor...

Terug in de tijd

Is Jezus de Zoon van God, was Hij God en net als God Alwetend? Wanneer Jezus sprak over de oordeelsdag gaf Hij duidelijk...
1 reactie
10-06-2010
Als de Heilige Geest niet was uitgestort op het Pinksterfeest zou het dan onmogelijk zijn voor mensen om bekeerd te word...
geen reacties
10-06-2004
Ik heb een vraag voor iemand  uit de Ger. Gem. of HHK. Al jaren werk ik een paar uur per week in de zorg (daarnaast heb ...
5 reacties
13-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering