Als vrouw theologie studeren

Kand. G.A. van Ginkel / 2 reacties

30-05-2011, 15:30

Vraag

Ik heb als jonge ongetrouwde vrouw een aantal jaren geleden mijn mastergraad behaald in de studie Cultuurwetenschappen. In mijn studie heb ik met veel plezier de grenzen verkend tussen kunst, cultuur en het (protestants-)christelijk geloof. In mijn afstudeerscriptie heb ik regelmatig deelonderwerpen moeten laten liggen, omdat ze ‘theologisch’ waren. Inmiddels heb ik een prima baan, die vrij weinig met mijn studie te maken heeft. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Daar ik lid ben van een bondsgemeente, heb ik mijzelf altijd voorgehouden dat het onzin was dat ik als vrouw theologie ging studeren, aangezien ik er toch niets mee zou kunnen. Maar elke keer als ik nadenk over mijn carriere en toekomst, komt de theologiestudie terug. Ik zit relatief nog niet zo lang in mijn huidige gemeente en eigenlijk is dit de eerste gemeente waar zeer positief gereageerd wordt op mijn achtergrond vanuit de kerkenraad. Daarom wil ik mijn verlangen eigenlijk in de gemeente (nog) niet ter sprake brengen, aangezien ik bang ben een ouderling tegen de schenen te schoppen. Is het mogelijk om als vrouw theologie te gaan studeren en vervolgens mijn eerstegraads lesbevoegdheid te halen? Ik heb namelijk geen verlangen een ambt te bekleden in een gemeente. Mijn studie cultuurwetenschappen is echt te mager om voor een lesbevoegdheid te gaan. Of behoort de functie godsdienstdocent ook tot het leerambt en is het om die reden uitgesloten voor vrouwen? Ik wil graag zeker weten dat ik niemand tegen de schenen schop in mijn eigen gemeente, voor ik mijn plannen doorzet.

Antwoord

U mag de Heere dankbaar zijn -en ik geloof vast en zeker dat u dat bent- dat Hij u gezegend heeft met een goed verstand. U mocht een mooie studie afronden en goed werk ontvangen. Om het verlangen naar een studie theologie ondubbelzinnig als een zegen te zien of te ervaren, valt u echter niet mee. Ik zou zeggen: maak het u niet moeilijk!

Zelf hebben wij een dochter die vanuit het zelfde verlangen dit seizoen in Utrecht haar eerste jaar theologie doet. En met vreugde. Wij (ouders) hebben haar niet tegengehouden. We geloven dat de Heere haar dit verlangen geeft en dat Hij haar ook zal willen leiden bij de invulling van de dingen na afloop van de studie. Zij heeft niet het voornemen de kansel op te gaan. Maar uiteraard komt de vraag naar “de vrouw in het ambt” ook voor haar (en ons!) wel naar voren. Dat is niet erg. Je kunt samen, biddend om Gods zegen, de dingen bijbels doordenken.

Naar mijn overtuiging, gebaseerd op het Woord, is het ambt van predikant voorbehouden aan de man. Dit is de reguliere weg.

Maar goed, in uitzonderingssituaties -als de mannen het laten afweten?- wordt een vrouw naar voren geroepen. Zo kennen wij het verschijnsel van de profetes; ook in het Woord! Laat de Heere alle dingen leiden.

Docente godsdienst lijkt mij volstrekt legitiem. (U zou bijv. als hoofdvak/master godsdienstpedagogiek kunnen doen.) Maar misschien is journaliste kerkelijk leven ook wel iets. En er is vast wel meer te bedenken. Als uw verlangen zo groot is, begin dan gerust aan de studie. Maar vraag eerst de Heere om licht en leiding. Begin nooit iets zonder Hem eerst te raadplegen (Jak. 1:5).

Veel succes en zegen toegewenst.
 
Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

Theologie studerenvrouw in ambt
2 reacties
Justinus
04-06-2011 / 15:28
*Reactie verwijderd door moderator*

<i>Zie de voorwaarden voor reageren in de vragenrubriek: "Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum."</i>
Justinus
06-06-2011 / 13:16
Aan de Moderator.
Uw zienswijze, gebaseerd op de voorwaarden die u aanhaalt, respecteer ik. Per slot ben ik een bezoeker en ik heb me te houden aan de geldende regels. Het betekent overigens wel dat als een deskundige een antwoord geeft dat voor hem persoonlijk waarschijnlijk waar is maar in de kerk waarvan hij lid is niet wordt onderschreven, dit een vertekend beeld kan geven. Overigens: ik beoogde geen discussie (daar is het forum inderdaad voor), ik wilde alleen recht doen aan iets waar m.i. de heer Van Ginkel aan voorbij ging en waar vragenstelster m.i. ook recht op had te weten. Voor het overige: sans rancune!

Terug in de tijd

Hoe kun je weten dat iets in je leven de wil van God is of dat het juist verkeerd is? Bijvoorbeeld verkering. Hoe weet i...
2 reacties
30-05-2013
Hoe lang overleeft sperma als het in aanraking is geweest met de buitenlucht? Dus bijvoorbeeld als het aan je handen zit...
geen reacties
31-05-2018
Ik heb een probleem. Ik heb vorig jaar een jongen leren kennen, vlak nadat mijn verkering uit was gegaan. Ik had dit zel...
geen reacties
30-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering