Vergeving met terugwerkende kracht

drs. I. A. Kole / 1 reactie

26-04-2011, 12:34

Vraag

Ik stelde eerder een vraag aan drs. Kole over "Nieuwe zonden maken nieuwe schulden." Dank u voor het antwoord. Alleen begrijp ik nog iets niet; wat betreft iemand die mag weten dat God in hem werkt. U zegt enerzijds dat zijn zonden, ook die van toekomst, vergeven zijn. En anderzijds dat we die schuld toch groter maken. Vindt die vergeving dan pas aan het einde van ons leven plaats met terugwerkende kracht? Het is toch juist een troost dat Jezus mijn schuld al gedragen hééft... Het zou fijn zijn om hier een reactie op te krijgen. Bedankt.

Antwoord

Zonden en schulden die we gedaan hebben, doen en doen zullen, zijn op Goede Vrijdag verzoend: Het is volbracht! Het doel is bereikt! Alleen door onze zonden bedroeven we de Heere steeds opnieuw; denk aan Petrus na zijn geloofsbelijdenis (Matt.13-20), wil hij de Heere tegenhouden (Matt.16:21 e.v): Ga achter Mij satanas! Vlak daarop verloochent hij Zijn Meester driemaal! En op de vraag of hij nog van de opgestane Heere houdt zegt Petrus: U weet alle dingen, ook dat ik van U hou.

Gods kinderen vergeten de Heere veel, dan maken we weer schulden en doen we zonden! Lees Romeinen 7:18-26.
 
Van harte sterkte!
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
1 reactie
1a2b3c
26-04-2011 / 18:58
ALLES heeft Jezus volbracht.
1 Joh.2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
1 Joh.1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Johannes heeft het daar over de gelovigen maar toch moeten die gelovigen hun zonden die ze telkens weer doen belijden en als ze dat gedaan hebben mogen we weten dat Hij vergeven heeft.
1 Joh.1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

- U zegt enerzijds dat zijn zonden, ook die van toekomst, vergeven zijn. En anderzijds dat we die schuld toch groter maken.

Dat is toch eigenlijk logisch, als iemand een schuld heeft van 100.000 pond, en die wordt hem kwijtgescholden op het moment dat hij gelooft, dan staat hij weer op nul.
Maar nu hij gelooft, leeft voor rekening van DE ANDER dus elke nieuwe schuld die hij maakt zorgt ervoor dat de schuld die hem kwijtgescholden is steeds hoger wordt.

Luk.7:47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, ZIJN (dat is nu en niet aan het eind van je leven met terugwerkende kracht) haar vergeven...

Terug in de tijd

Ds. Van Holten, ik hoorde uw preek in Bodegraven over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens...
geen reacties
26-04-2008
De laatste jaren voel ik mij erg verdrietig en down. Alles loopt in mijn gezin niet zoals het hoort te zijn. Als ik mij ...
geen reacties
26-04-2013
Ik las Lukas 22. Is de volheid der heidenen al vervuld? De tekenen in de zon en de maan en het geluid van de zee, is dat...
geen reacties
26-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering