Gerda en X

Ds. P.D.J. Buijs / 11 reacties

26-04-2012, 10:33

Vraag

Mijn vriendin (ik noem haar Gerda, ze is heel spontaan, vrolijk en open tegen iedereen, ook vindt ze het moeilijk om de zwakke kanten van iemand anders in te zien!) heeft me het volgende in vertrouwen gezegd. Omdat we er al lang over gepraat hebben en ik er eigenlijk niet goed raad mee weet, wil ik het eigenlijk aan u voorleggen. Gerda gaat op zondagmiddag wel eens alleen naar de kerk. Het is dan niet zo druk in de kerk en er zijn veel banken leeg. Op een gegeven moment kwam er een keer een mannelijk persoon uit de gemeente naast haar zitten. Ik noem hem X. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen. X praatte wat met Gerda en Gerda vond het wel gezellig! Dit gebeurde nog een aantal keer achter elkaar. X en Gerda spraken veel met elkaar in de kerk. Op een zekere dag na de kerkdienst vroeg X aan Gerda of ze wilde komen oppassen omdat X en zijn vrouw weg moesten. Gerda wilde dit wel en is nu vast oppasmeisje bij X. Ze hebben ook haar mobiele nummer en mailadres voor als ze moet komen oppassen. Hij heeft om haar nummer te testen een smsje naar Gerda gestuurd. Toen Gerda de eerste keer ging oppassen en X en zijn vrouw kwamen thuis had ze net de jongste zoontje van X vast. Hij pakte hem van haar over en dat ging dus ook met net wat meer lichamelijk contact dan normaal. Toen de vrouw van X even achterin de tuin de was aan het ophangen was, en Gerda in de keuken was, kwam X heel close met haar praten. Op een gegeven moment vroeg de 'bazin' van Gerda: Wat heb je met X? Gerda zelf was dit nog nooit zo heel erg opgevallen, maar nu haar bazin het zei vond ze het ook wel. Meerdere mensen uit de gemeente vroegen aan Gerda wat ze met X had. Als X in de winkel komt waar Gerda werkt en de bazin van Gerda helpt X, dan staat X steeds met Gerda te praten en te lachen enz. Gerda heeft erover gesproken met haar bazin en haar bazin zei dat ze wel een anonieme brief naar X wil schrijven, maar ze wilde het eerst met Gerda bespreken en nog even aanzien. We hebben het erover gehad en Gerda vindt ook dat er iets aan moet worden gedaan. Ze voelt zich er onprettig bij! Zelf vindt ze het heel moeilijk om het tegen X te zeggen en een anonieme brief sturen vinden we ook niet direct iets, omdat je kans hebt dat de vrouw van X hem openmaakt! En dan veroorzaak je ook heel wat! Ik vraag me nu als vriendin af wat kan ik hier aan doen. We hebben al gezegd dat ze bij mij kan komen zitten in de kerk en niet te vroeg moet weggaan thuis, zodat X al in de kerk is en ze zelf op een andere plaats kan komen zitten. Maar hierdoor ontloop je het probleem. Er komt waarschijnlijk toch een moment dat het verder gaat dan dit. Dan voel ik me als vriendin heel schuldig dat ik niet eerder heb ingegrepen. Ik hoop dat u ons hiermee zou kunnen helpen!

Antwoord

Beste lezeres,
 
Hier kan inderdaad een heel probleem gaan ontstaan. Daarom lijken mij een paar maatregelen van belang:
-Laat Gerda inderdaad niet meer naast x gaan zitten;

-Laat Gerda zelf aan x aangeven dat het mensen opvalt hoe x zich gedraagt en dat zij dat zelf niet als prettig en zelfs als gevaarlijk ervaart (ik maak dat tenminste uit je mail op), en dat ze daarom afstand wil houden.
 
In zo'n geval moet je gewoon duidelijk maatregelen nemen, want je moet met een goed geweten kunnen bidden: "Leid ons niet in verzoeking." Dat bidden en intussen de verleiding/het gevaar opzoeken kan nooit samengaan.

Nog een laatste opmerking: nooit beginnen aan het schrijven van anonieme brieven. Die hebben geen recht van bestaan.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
11 reacties
zandkasteel
26-04-2012 / 11:03
Gerda kan inderdaad beter gelijk met jou binnenkomen en zo gaan zitten, dat er naast haar niemand meer past, bijvoorbeeld aanschuiven naast iemand anders en jij aan de andere kant.
Verder kan ze naar X aangeven, dat ze het oppassen niet meer fijn vindt en dat ze een andere oppas moeten zoeken. Dan is ze van X af. Ze kan met de bazin afspreken dat iemand anders X helpt in de winkel. Dan moeten bij X de ogen ook wel opengaan en zijn vrouw hoeft er niets van te weten.
dkw
26-04-2012 / 11:22
Daarnaast hoeft er natuurlijk niets aan de hand te zijn en is X gewoon een spontane man en zijn het gevoelens van Gerda en bedoeld X er helemaal niets mee.
Gerda kan het beste gewoon aan X rechtstreeks vragen wat er aan de hand is of aangeven of hij wat meer afstand wil bewaren voor de veiligheid.
Op basis van dit verhaal (eenzijdig) kun je niet gelijk de conclusie trekken dat X meer wil volgens mij.
sydneylover
26-04-2012 / 14:23
X is de benzine en Gerda is het vlammetje... breng ze dicht genoeg bij elkaar en de hele boel ontploft.
Catherine
26-04-2012 / 17:13
De laatste zin vind ik een uitstekend advies!! Nooit anonieme brieven sturen.
drj
26-04-2012 / 17:42
@dkw

Als de verhouding tussen die twee al zoveel verschillende mensen onafhankelijk van elkaar is opgevallen, is er in elk geval iets aan de hand: meneer X heeft niet de schijn des kwaads vermeden en houdt niet de grenzen en terughoudendheid aan in zijn contacten met 'Gerda' die een getrouwde man zichzelf, zijn vrouw en de rest van de 3 miljard vrouwen op de wereld verschuldigd is.

Of hij de bewuste vraag met ja of nee beantwoord, is niet van belang. Als hij bewust toenadering zoekt, of verliefd is, kan hij dat net zo goed ontkennen. Een nee is hier dus van nul en generlei waarde.
Aan de andere kant kan een eenmaal uitgesproken 'ja' de gevoelens die er aan het ontstaan zijn juist aanwakkeren. Een jong meisje en een getrouwde 'spontane' man die geen afstand kan houden moeten absoluut NIET onder vier ogen over de aan- of afwezigheid van eventuele gevoelens gaan praten. Dat kan een recept zijn voor hun aller ongeluk.

Geen contact is de enige mogelijkheid die overblijft. Misschien is het gemakkelijker als 'Gerda' haar vader inschakelt en dat die het een en ander voor haar regelt. Hier hebben de ouders ook de taak hun dochter te beschermen en op de juiste weg te leiden.

Gods zegen en wijsheid wenst jullie

DrJ
drj
26-04-2012 / 17:48
P.S. spontaan en open is niet alleen een goede eigenschap. Grenzen zijn net zo belangrijk. Ik hoop van harte dat 'Gerda' zich te goed voelt om het speeltje te zijn van een man die blijkbaar zijn handen niet kan thuishouden en niet genoeg respect heeft voor de gevoelens van een jong meisje het hoofd op hol te brengen.
dkw
27-04-2012 / 08:13
@drj
Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat er een enorme geruchtenstroom over iemand kan gaan, en dit maanden kan aanhouden zonder dat die bewuste persoon op de hoogte is van die geruchtenstroom.
Het hoeft niet door Gerda, maar een derde kan X toch gewoon aanspreken met de vraag hoe dit zit en dat hij met z'n gedrag vraagtekens oproept en hij dit beter kan stoppen.
Als hij daarna doorgaat is het wel duidelijk, als hij na dat gesprek stopt met zijn gedrag heeft of hij er niks mee bedoeld of hij is tot inzicht gekomen, in beide gevallen is het doel bereikt.

Je kunt niet afgaan op een geruchtenstroom of iemand met onderbuikgevoelens, eerst moet X door wie dan ook op zijn gedrag worden aangesproken, daarna kunnen er pas andere stappen worden ondernomen.
Stel dat X zich van geen kwaad bewust is en Gerda neemt afstand van X, die kerel zal zich geen raad weten en niet weten wat hij verkeerd gedaan heeft, dat lijkt mij niet de bedoeling.

Daarna kunnen er pas verdere stappen worden ondernomen, eerst de bijbelse weg van Mat 18 volgen.
arendine
27-04-2012 / 11:11
@dkw
Gerda voelt zich hier ongemakkelijk bij en meerdere mensen valt iets op, onafhankelijk van elkaar. Of X bewust handelt of niet, zijn gedrag is niet zorgvuldig.

Gerda doet er goed aan om niet meer op te passen bij dit gezin en 1 op 1 contact met X volledig te mijden, zoals DrJ aangeeft. Zijn advies om haar vader in te schakelen vind ik een verstandige oplossing. Het is niet iets waar ik zelf als eerste aan had gedacht, maar het is goed als een man met een bepaald gezag X toespreekt.

Goed advies van de deskundige en een zeer waardevolle aanvulling van DrJ.
dkw
27-04-2012 / 11:23
@arendine:
Natuurlijk voelt Gerda zich ongemakkelijk, en natuurlijk moet er iets gebeuren, en snel ook!
Echter kun je NIET de conclusie trekken dat X iets met zijn gedrag bedoeld of verder wil op basis van dit verhaal en op basis van opmerkingen van derden al heeft hij de schijn tegen als je alles optelt.
Daarom blijf ik bij de stelling dat er iemand, dat kan best de vader van Gerda zijn, iemand X rechtstreeks op zijn gedrag aanspreekt of hier op z'n minst naar vraagt, dat is de Bijbelse weg van Mat 18.
Ik heb zelf meegemaakt dat er maanden door veel mensen over mijn gedrag gesproken is zonder dat ik er van op de hoogte was en zonder dat ik iets kwaads bedoelde, terwijl er dus al wel maanden kwaad gesproken werd door anderen.
Dit was in een andere situatie, niet op dit gebied, maar iemand kan zijn/haar gedrag pas aanpassen als hij/zij er op word aangesproken, het gedrag kan heel goed onbewust zijn wat bijvoorbeeld in mijn situatie zo was en als er niet op word aangesproken kan die persoon ook niet veranderen, sterker nog, het zou kunnen zijn dat X denkt dat hij goed en vriendelijk bezig is, en daarna kun je pas de conclusie trekken dat X kwaad in de zin had of niet.
Gerda moet sowieso afstand nemen van X, maar wel pas na deze weg bewandeld te hebben met hulp van anderen.

Eerst aanspreken, ongeacht wat X zegt, dan afstand nemen.
Niet X op de schandpaal nagelen als X er niet eerst op is aangesproken en hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden.
arendine
27-04-2012 / 11:43
Of X kwaad in de zin heeft of niet is niet relevant. Het gaat om zijn gedrag en dat overschrijdt bepaalde grenzen, zoals die van Gerda. Daar mag X zeker op aangesproken worden.

Er is geen sprake van een schandpaal.
dkw
27-04-2012 / 11:57
Precies arendine, daar mag X op aangesproken worden zoals het hoort via Mat 18, bijbels!
Lees de vele reacties die er vanuit gaan dat X kwaad in de zin heeft en dit aannemen, ik bestrijd dat die conclusie op basis van dit verhaal en op basis van vragen van derden in de omgeving van Gerda, te trekken is.
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, dat X aangesproken moet worden is ook duidelijk.

Terug in de tijd

Ik las Lukas 22. Is de volheid der heidenen al vervuld? De tekenen in de zon en de maan en het geluid van de zee, is dat...
geen reacties
26-04-2007
Ik heb een vraag aan drs. Els J. van Dijk. Ik ben de vrouw van de man met twee linkerhanden en ik wil u hartelijk bedank...
geen reacties
26-04-2008
Aan mw. Rots. Allereerst hartelijk dank voor al uw geweldige antwoorden op veel vragen! Ik zit met iets wat ik aan u wil...
geen reacties
26-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering