Nieuwe zonden maken nieuwe schulden

drs. I. A. Kole / 3 reacties

29-03-2011, 11:30

Vraag

In onze gemeente (Ger. Gem.), hoor ik wel eens uitdrukkingen waarvan ik me afvraag waar ze in de Bijbel staan en of ze op de juiste manier uitgelegd worden. Nu heeft de dominee natuurlijk veel kennis, dus kan het heel goed mijn onkunde zijn dat ik dit zo ervaar. Het ging onlangs over mensen in wie de Heere is gaan werken. Dat die er achter komen dat "nieuwe zonden steeds nieuwe schulden maken." Nu weet ik dat dat een waarschuwing is voor mensen die de Heere nog niet kennen. Voor hun -steeds groter wordende- schuld zullen ze zelf moeten betalen als ze Christus niet als hun Borg kennen. Maar geldt deze redenering ook voor Gods volk? Want als ze bij Hem horen, is er toch betaald voor alle zonden die ze gedaan hebben, doen en... nog zullen doen? Kun je dan zeggen dat ze steeds nieuwe schulden maken? Voor hun beleving is dit misschien wel zo, en blijven ze -als het goed is- hier ootmoedig onder en belijden ze voor de Heere dat ze zondig zijn en blijven.

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Ook na ontvangen genade maken we de schuld elke dag groter! Onze zonde en schulden (van toen, van vandaag, en van de tijd die komt!) zijn vergeven. Afgewassen in het bloed van Jezus Christus!

In de lijdenstijd zien we dat de discipelen de schulden groter maken doordat ze zich schamen. Matt.16:13-20 en 21-23. Petrus belijdt zijn geloof en even later wil hij de Heere op de lijdensweg tegenhouden: Ga achter mij satanas! En straks verloochent hij de Heere Jezus driemaal!

Het antwoord op uw vraag vindt u in HC vr. en antw.127! Drie doodsvijanden bedreigen de gelovigen en vaak geven we eraan toe! De Heere is en blijft de GETROUWE! Vandaar dat we bidden vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren! Het blijft in dit leven in klein beginsel van gehoorzaamheid! (vr. en antw. 114). Wat een wonder dat we staande blijven in het bezet gebied! Dat is vrucht van het wonder van Gods genade: "Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd!"

Gods zegen toegewenst,
Drs. A. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
3 reacties
adriano313
29-03-2011 / 23:41
Het is goed en zinvol om te begrijpen dat er schuld bestaat
Schuld komt door zonden en ook door een zondige aard
Echter soms lijkt het net alsof mensen de keerzijde niet willen horen
Jezus Christus heeft een losprijs betaald om u en mij te verlossen van schuld
Waarom?
Omdat God de vader ons als mens lief heeft....(joh 3:16)

nieuwe zonden, oude zonden...
God is een rechtvaardig God en Hij heeft gerechtigheid lief" (Ps. 11:7)
Door Zijn gerecht bestaat er straf op zonden
en straf is het gevolg van schuld
een logisch gevolg zoals een kind straf krijgt als het niet geluisterd heeft
En straf houd verband met vrees (1joh.4:18)
en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde...

En in de liefde bestaat er geen vrees
jaag dan ook de liefde na en wordt eens verlost van uw schuld.
want het gaat niet om de schuld van de mens
maar om het verlossende werk van Jezus Christus
Volgens het plan van een liefhebbende vader
en verlossing betekent vrijgekocht
vrij van straf, vrij van de wet, vrij van schuld, vrij van schaamte vrij van...
kneusi
30-03-2011 / 08:20
fijn antw. van de ds.vragensteller, welzalig is de mens wien t,mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren....Als je dit mag beleven, heb je een nabij leven met de Heere! Dat gun ik je van harte. een wonder als je staande mag blijven. toch staat er ook een 4eboetpsalm in de Bijbel ps 51!o.a.Schep in mij een rein hart,o God,en VERNIEUW in het binnenste van mij een vaste geest......
Gerteke
30-03-2011 / 15:07
Ik begrijp niet zo goed hoe de dominee kan zeggen dat enerzijds onze zonden, ook die van toekomst, vergeven zijn. En anderzijds dat we die schuld toch groter maken. Vindt die vergeving dan pas aan het einde van ons leven plaats met terugwerkende kracht? Het is toch juist een troost dat Jezus mijn schuld al gedragen hééft. Jammer dat de dominee dat niet nog op kan antwoorden, ben erg nieuwsgierig naar zijn visie.

Terug in de tijd

Ik ben dooplid van een plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente. Wij zijn vacant. De predikanten waar ik mijzelf in kan ...
1 reactie
29-03-2013
Ik ben 15 en heb al met twee verschillende mannen geslachtsgemeenschap gehad. Is dat erg slecht?
geen reacties
29-03-2003
Ik ben een jongen van 24 jaar. Als ik een erectie krijg staat mijn penis schuin opzij naar links. Deze is dan over de he...
geen reacties
29-03-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering