Omgaan met seksuele fantasieën

Ds. A. Huijgen / 14 reacties

06-04-2011, 18:07

Vraag

Op dit forum staan heel wat vragen over seksuele fantasieën en de omgang ermee. Steeds luidt het antwoord: prikkels uit de weg gaan en God bidden om kracht. Oké. Dat probeer ik elke dag. Maar er zijn drie problemen. 1. Ik zit op school. Komt er een vrouw of meisje voorbij in strakke kleren, dan blijft ze na één blik, die niet verkeerd bedoeld hoeft te zijn, haken in mijn geheugen. Steeds weer zoeken mijn ogen later op die dag naar die persoon. Het beeld blijft haken, ‘s middags en ’s avonds. Als ik weer thuis ben is het er nog. Het leidt vrijwel altijd tot fantasieën en die monden dan onvermijdelijk uit in zelfbevrediging. En helaas, er lopen nogal wat vrouwen en meisjes rond bij mij op school. Dus dit gebeurt regelmatig. 2. Het is vakantie. Ik zit thuis achter mijn bureau. Mijn gedachten dwalen af bij het werk. En de fantasieën zijn er ineens. Ze beginnen altijd klein, maar ze worden groter en komen op als een onweerstaanbare vloed. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar zo beleef ik het wel. Ik kan er niets tegen doen, naar mijn idee dan. Prikkels heb ik dus helemaal niet nodig. Ze zitten in me. Beelden, zoals beschreven bij probleem 1 blijven niet alleen hangen op de dag zelf, maar ook in de periode daarna. En soms gaan ze zo diep dat ik ze waarschijnlijk de rest van mijn leven bij me zal dragen. 3. Ik zit veel achter de computer, met internet en Kliksafe, maar dat kan simpelweg uit. En dan kan alles. Ik kijk geen hardcore porno. Dan voel ik alleen afschuw. Alleen sexfragmenten uit films. Die zijn minder offensief maar hebben hetzelfde effect: opwinding, fantasie, zelfbevrediging. Het aantal keren dat ik op deze manieren de mist in ben gegaan is niet te tellen. Telkens als het mis is gegaan voel ik me schuldig. Schuldig naar mezelf toe: je hebt je weer bevuild. Schuldig naar God toe: je weet dat het niet goed is, je weet hoeveel God je geeft en hoe goed Hij voor je is en toch wil je meer. Meer genot. En achteraf de rauwe werkelijkheid. Lodenstein had dat al goed begrepen: “Lusten IN het genot verdwijnen”. Prikkels uit de weg gaan. Graag zou ik het doen, maar dan moet ik in een klooster. De prikkels zijn overal om mij heen, onafgebroken. Op school zonder handelingen van mijn kant. Op mijn computer met een flinterdun beschermlaagje tussen mij en hen. En het grootste probleem: ik wil niet anders. Dat merk ik als ik tegen de gevoelens in probeer te gaan: mijn wil strookt met de fantasieën. God bidden om kracht. Dat doe ik veel. En als ik weer eens bezig ben geweest, waarbij ik vaak bewust tegen God kies, ga ik altijd naar Hem toe en zeg het: U hebt het gezien, U weet het. Wilt U me vergeven, verlossen? Dat werkt op het moment zelf meestal heel bevrijdend, maar daarna (er kan een dag tussen zitten, maar ook twee weken) gaat het weer mis. Op school heb ik het imago van een nette jongen, gelovig, enz. Maar ondertussen dit. Ik voel me altijd een schijnheilige smeerlap. Hebt u een handreiking?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Een lange vraag waar ook een lange worsteling achter zit. Zonder dat ik de wijsheid in pacht heb, heb ik wel een aantal praktische adviezen.

1. Hulpverlening. Het lijkt mij goed om dit probleem bij een hulpverlener te bespreken. Dan kunnen mogelijker ook dieper liggende oorzaken worden aangewezen en aangepakt.

2. Afleiding. Je schrijft dat je het klooster in moet, maar dat zou naar mijn gedachte juist niet helpen: de gedachten en fantasieën zouden (althans de eerste tijd) mogelijk alleen maar heviger worden. Het zou goed kunnen zijn dat wat je omschrijft als je 'strijd' tegen dit soort gedachten uiteindelijk dit soort gedachten weer opnieuw voedt. Ga intensief sporten of iets dergelijks. Het zou kunnen helpen.

3. Oefening. Het lijkt mij niet zo verbazend dat de beelden die je overdag opdoet, blijven haken: je zit immers in een patroon waarbij je spanning opbouwt richting een ontlading. Feitelijk 'beloon' je jezelf voor het vasthouden van die beelden. Als die 'beloning' vervalt, zullen de beelden waarschijnlijk ook minder blijven haken. Ook dit zal ongetwijfeld in de hulpverlening aan de orde komen.

4. Gesprek. Naast het gesprek bij de hulpverlening (en mogelijk wordt het daar ook wel aangeraden) zou het goed kunnen zijn om iemand in vertrouwen te nemen. Dat moet wel iemand zijn die dat vertrouwen waard is en die je aan kan.

5. Gebed. Zorg dat je vaste gebedstijden hebt en maak dit ook tot een punt van gebed. Alleen bidden nadat het is misgegaan geeft het gebed niet de juiste plaats: bid dat de Heere je bewaart.

6. Volhouden. Uit de vraag merk ik een bepaalde vermoeidheid: ik kan wel strijden, maar ik win toch niet en elke keer gaat het weer mis. Je beschrijf jezelf zelfs een beetje als slachtoffer: je kunt nu eenmaal die prikkels niet uit de weg gaan. Houd vast dat jij zelf verantwoordelijk bent voor hoe je met die prikkels omgaat en kies niet de slachtofferrol - die helpt je uiteindelijk niet.

Sterkte!

Met vriendelijke groet,
Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

 • Geboortedatum:
  16-11-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden-Zwartsluis
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

14 reacties
schaapje
07-04-2011 / 09:18
Goed antwoord.

De Bijbel zegt ons dat we baas kunnen zijn, door de Geest van God, over onze eigen gedachten.
Als we onze gedachten en fantasiën maar aan de loop laten gaan en er geen enkele controle op uitoefenen,
hoe kan je dat dan verantwoorden aan God, die zegt dat Zijn Geest in ons woont.

Jac.1; 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de verlokking zijner eigen begeerte.
15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde....

M.a.w. als je begeerte toestaat kom je tot de zonde.
Begin eens met onreine gedachten te wijgeren.
BHM
07-04-2011 / 10:25
Als christen heb je niet te maken met wat je er zelf van vindt en voelt; maar wat zegt Gods Woord.
Dat moet onze enige norm zijn.
En wat zegt Gods Woord?
Bijvoorbeeld Matth 5:28: Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

God heeft sexualiteit nooit bedoeld om jezelf te bevredigen maar een liefdesgave die gericht is op de ander om zo, in de verbondheid van het huwelijk, samen van te genieten.


Maakt het uit hoe je met deze dingen omgaat? Ja!
De Bijbel is daar ook heel eerlijk over: Efeze 5:5: ‘Want dit moet u weten, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God’.

Jezus vertelt Zijn discipelen: ‘Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden’ (Matteus 18:8).
schaapje
07-04-2011 / 10:29
Fantasiën ...tja die bedenk je toch echt zelf, je kan je fantasien opschrijven b.v. of je hebt fantasien in
je gedachten en voedt ze.
Ik zal zeker niet zeggen dat het gemakkelijk is maar het heeft niets te maken met onderdrukken het
heeft te maken met disciplinie een andere manier van denken en heersen over je gedachten.
Misschien worden fantasien en gevoelens hier verward, m.i. versterk je gevoelens door te fantaseren.
En zoals Ds. Huijgen schrijft beloon je je fantasien door over te gaan door het kijken naar porno
en de ontlading van zelfbevrediging.
schaapje
07-04-2011 / 10:51
Beste vragensteller ik lees in jouw bericht werkelijk een nood, en met mijn berichten lijkt het erop dat
je zelf moet strijden tegen deze dingen, maar ik wil er nog aan te voegen dat als je op het moment
van opkomen van prikkels,.... je BEWUST bent van de aanwezigheid van God/of de Heilige Geest
en ook op dát moment om kracht vraagt dan waag je het niet om je over te geven aan je lusten en
fantasiën, probeer dat maar eens, bidt om het moment van verzoeking....dus niet ervoor of als je
jezelf al hebt laten gaan....maar op het moment. Maar dat is iets waar je bewust elke keer weer voor
moet kiezen.
Gods zegen, en wees vrij in Hem
scfbuddy
07-04-2011 / 13:43
NAAR VROUWEN/MEISJES KIJKEN

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!’ Laatst vertelde iemand dat er op een vliegdekschip de minste ongelukken gebeuren. Men is daar op het ergste voorbereid, maar juist daardoor gebeuren de ongelukken niet. Zo geldt het ook voor ons. Wees voorbereid, dan weet je wat je doen moet! De grootste valkuil is te leven alsof er niets aan de hand is, en je eigen zwakheid te onderschatten.

Wanneer ik voorbereid ben, dan sta ik steviger. Stel jezelf de volgende vraag een. Wat doe jij als jij een hele aantrekkelijke vrouw tegenkomt? Als je het antwoord niet weet, dan ben je op dat moment te laat.

Een aantal tips:
1) Bereid je biddend voor.
2) Train je in het kijken naar de ogen, i.p.v. 20 cm lager.
3) Als het te verleidelijk is, kijk meteen weg (3 seconden regel).
4) Bid dan om kracht en om zuivere ogen!
5) Bid voor de mensen die je tegenkomt.
6) Praat er met iemand over.

Job die zei ooit: Job 31:1 Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen: nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken.
scfbuddy
07-04-2011 / 13:44
3 SECONDEN

Herken je die strijd tussen het niet willen en het wel doen? Steeds weer neem je jezelf voor het niet weer te doen, maar als het puntje bij het paaltje komt, gaat het toch mis. Voor je het weet zit je weer in die roes waarin het onmogelijk is nee te zeggen tegen de grote drang die je voelt opkomen. Een belangrijk principe is de “drie seconden” regel. Deze regel gaat er vanuit dat je nooit met verleidingen in discussie moet gaan. Je hebt maar drie seconden om nee te zeggen. Als je binnen die drie seconden niet gekozen hebt, dan heb je de strijd al verloren!

Dus bij verleidingen:
1) Binnen drie seconden nee zeggen.
2) De keuze maken weg te kijken.
3) De keuze maken iets anders te gaan doen.
4) De keuze te maken om God om hulp te vragen!
scfbuddy
07-04-2011 / 13:47
Zie bijdragen hierboven. Dergelijkse praktische tips samen met goede bijbelstudie met een persoonlijke mentor zijn beschikbaar via de cursus "Puur Leven" van settingcaptivesfree.nl.
Voor als je worstelt met onreine gedachten of daden ---> Doen!
scfbuddy
07-04-2011 / 13:55
ONREINE GEDACHTEN

“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” (1Co 10:13 NBV)

Een Corintiers 10:13 is het oplichtende goede nieuws te midden van al onze angsten en be-zorgdheid over verleidingen. Waar is de uitweg waar Paulus hier over spreekt? In dezelfde plaats waar de verleidingen beginnen: in je gedachten. Elke verleiding is eerst een gedachte dat in je opkomt door je eigen vlees of door de grote verleider zelf. Als je in deze gedachte blijft hangen en wellicht overweegt om er verder in te gaan, zul je uiteindelijk ook naar die gedachte gaan handelen en dat is dan een zonde. De eerste stap om te ontsnappen aan de-ze verleiding is om elke gedachte meteen krijgsgevangene te maken zodra deze je gedach-ten binnenkomt.

Zodra je een gedachte een halt hebt toegeroepen, is de volgende stap om het te beoordelen op basis van Paulus zijn 8 criteria uit Filipenzen 4:8 wat er in onze gedachten zou moeten leven. Vraag jezelf af: "Is deze gedachte in overeenstemming met God’s Waarheid? Als ik deze gedachte uitvoer, is het dan iets dat eerbaar is? Is het goed? Is het rein? Zal de uit-komst van mijn handelen op basis van deze gedachte mooi zijn en leiden tot een beter le-ven? Zullen andere gelovigen deze acties goedkeuren? Is het iets waar ik God voor kan danken?"

Als het antwoord op 1 van deze vragen nee is, dump deze gedachte meteen. Je moet er niets meer mee van doen willen hebben. Als het steeds terugkomt, consequent nee blijven zeggen. Als je zo leert te reageren op verleidelijke gedachten, door ze meteen bij het bin-nengaan in je gedachten tegen te houden, ze te beoordelen op basis van God’s Woord, en die gedachten weg te doen die niet door de test komen, heb je de uitweg gevonden die God’s Woord beloofd!

Het tegenovergestelde is, dat als een gedachte in je gedachten binnenkomt en deze ge-dachte volgens Filipenzen 4:8 slaagt voor de test van waarheid, eer en rechtvaardigheid etc., "laat je gedachten dan hierover gaan (vers 8) en doe alles wat je ervan leert (vers 9) en de vrede van God zal bij je zijn (vers 9), die uiteindelijk tot een veel en veel beter resul-taat leidt dan al de pijn en storm die volgt als je jezelf overgeeft aan verleidelijke gedachten en op die manier weer verstrikt raakt in zondig gedrag.

Dank U, God dat u een uitweg geeft in al mijn verleidingen. Ik ben vast besloten om de strijd om mijn gedachten.
1a2b3c
07-04-2011 / 14:57
Ik heb het ook wel eens zo horen zeggen: de strijd tegen de zonden (geldt voor iedere zonde) moet je positief benaderen nl. door je op Jezus te richten.
Denk aan Zijn liefde, gehoorzaamheid, lijden, zelfverloochening, zachtmoedigheid, nederigheid ....enz, en dat Hij voor onze zonden aan het kruis is gegaan.
Vul je gedachten met Hem dan is er voor de zonden geen plaats.
Als je de strijd tegen de zonden op de negatieve manier benadert bedenk dan: als je met de kolenboer gaat vechten wordt je alleen maar zwart.

(en intussen verlangt God wel van ons dat we alles doen of laten wat we kunnen, om onszelf niet in verzoeking te brengen)
adriano313
07-04-2011 / 15:45
:) Wat een mooie constatering @1a2b3c
"- als je met de kolenboer gaat vechten wordt je alleen maar zwart" super!
anonymous
07-04-2011 / 17:56
Ik heb hetzelfde doorgemaakt als jij. Porno of zelfbevrediging overkomt me gelukkig nog maar heel af en toe. Ik zie uit naar de dag dat ik mezelf als volledig afgekickt mag verklaren!

Ik raad je aan om aan je zelfbeeld te werken. Daarmee kun je de discipline krijgen die je nodig hebt om dit soort fantasieën tegen te gaan. Denk niet steeds van "wat zullen ze wel niet van me denken als..". Bid om vergeving van God door Christus, die jou ook wil reinigen met Zijn bloed. Als je dan nog steeds schaamte voelt bedenk dan (ook al voel je het mischien niet zo!) dat Christus jouw schuld en schande heeft gedragen en je vuilheid heeft afgewassen! Dan heeft niemand grond om te zeggen: wat is dat voor ranzig jochie. Oftwel vertrouw op God en onleen je zelfbeeld niet aan je eigen daden maar aan Zijn liefde voor jouw en de waardering die Hij voor je heeft. Dan zul je ook geen last meer hebben van dat hopeloze "ach ik ben toch al te ver gegaan". En dan kun je die negatieve spiraal stoppen!
Daniel
14-04-2011 / 16:25
@ Otzi

Helemaal met je eens, ik snap soms niet dat het veel gelezen wordt en er niet op wordt gereageerd .
Er is nog veel te doen in Refoland.
Maar ik vind refoweb wel een hele goede site.
Justinus
18-04-2011 / 23:04
Daniel en Otzi: ik deel jullie mening! Is de voorlichting in Refoland eenzijdig of niet volledig of praat men niet in gezinsverband over sexualiteit? In mijn jeugd werd er helaas erg weinig over gesproken, de meeste kennis deed ik op in de militaire dienst en nadat ik mijn huidige vrouw leerde kennen.
Liefdeshoeder
29-04-2011 / 01:54
Ofschoon er een taboe heerst op het denken over natuurlijke zaken die mannen vaak erg bezig houden, is het ook zo dat zelfs Hij, die het grootste offer bracht om onze zonden op zich te nemen, wel eens dit soort gedachten had over b.v. het levende water (Joh. 4:11-4:15). Laat het een troost zijn.

Terug in de tijd

Een vriend van mij zit bij de pinkstergemeente en krijgt antwoorden van God. Er gebeuren bizarre dingen in zijn gemeente...
geen reacties
06-04-2003
Ik lees wel eens een interview met een predikant of vragen op deze site. Het valt me daarbij op dat veel mensen de "leid...
4 reacties
06-04-2012
Een optoloog heeft mij i.v.m. oogproblemen geadviseerd om een Syntonics-behandeling te gaan volgen (een kleurtherapie wa...
geen reacties
06-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering