Dat geloof mis ik zo!

ds. D.M. Elsman / 3 reacties

25-03-2011, 08:46

Vraag

De laatste tijd worstel ik veel met allerlei zaken, ook wat betreft het geloof. Ik moet veel moeilijke keuzes maken en die leg ik ook aan de Heere voor in het gebed. Maar ik vind het zo moeilijk om dan vertrouwen te hebben en het over te geven aan God. Ik voel me zo tekort schieten in mijn geloof in God. En nu kreeg ik ineens de volgende tekst in me: Matth. 21:22: "En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen." Maar dat geloof, dat mis ik zo! Hoe moet ik hiermee omgaan?

Antwoord

Beste vriend, vriendin. Laten we je vraag ‘trekken’ binnen Gods Woord. In 2 Korinthe 13:5 lezen we: "Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is?" Wat is een waar geloof?

Zondag 7 spreekt van twee brandpunten: een stellig weten of kennis en een vast vertrouwen. Houd jezelf voor Gods aangezicht de vraag voor: houd ik alles dat God in Zijn Woord geopenbaard heeft, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 voor waar? Hier ligt vaak de wortel van onze aanvechting. Wie twijfelt, -Jakobus 1-, is een golf van de zee gelijk, die door de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Een waar geloof kenmerkt zich door de belijdenis: ik weet; het gaat hier niet alleen om een verstandelijk, maar vooral om een bevindelijk weten (vergelijk Job 19: 25). Toch is een weten op zichzelf nog niet voldoende. Jakobus 2: 19: "Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen." Het is óók een vast vertrouwen. Hebr.11:6: "Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is (kennis), en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken (vertrouwen)."

In je vraag geef je aan, dat hier een groot deel van je worsteling ligt; je schrijft: "ik vind het zo moeilijk om dan vertrouwen te hebben en het over te geven aan God." Waarom vind je het moeilijk? Het enige wat je moet doen is Hem vastklampen en niet meer loslaten. Je antwoordt misschien: Maar het geloof moet je toch gegeven worden, wij kunnen toch met niets van onszelf de Heere bewegen ons de zaligheid in de Heere Jezus Christus te schenken, en met Hem alle dingen? Zo is het! Tegelijk, wij mogen ons niet achter het stuk van de Goddelijke genade verschuilen. Wat God doet, is onwederstandelijk: wat Hij in Zijn eeuwige raad en welbehagen besloten heeft, volvoert Hij, met of zonder mij, in of buiten bij. Het enige wat ik heb te doen is Hem onvoorwaardelijk te vertrouwen op Zijn Woord, en niet meer los te laten, ook als mijn oog niet ziet, mijn verstand niet bevat, en mijn gevoel me tegen is. Zelfs als Hij het in Zijn Goddelijk wijsheid -mag het zijn: Zijn Vaderlijke zorg- beschikt ons een slag in het gezicht te geven of met een stok te slaan, als ooit Jakob op de heup, moet ons antwoord zijn: "Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent" (Gen. 32:26).

Nogmaals: waarom vind jij het moeilijk om de Heere te vertrouwen? Hem vertrouwen is Hem eren! Wij uiten ons vertrouwen om Hem daarmee te eren: hoe vast wij op Zijn beloften ‘durven’ steunen en daarin de rust van ons hart vinden. Het ware geloof twijfelt niet, maar laat zich zinken op de toezeggingen van God. Dat Hij ook voor mij, doemschuldige, arme, ellendige, de heilsfontein in Christus laat ontspringen. Dat Christus ook aan mij is geschonken…, dat die schatten van vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid ook mij geschonken zijn, alleen om de verdienste van Christus. Het is een vast vertrouwen -vast en zeker- door de Heilige Geest in mijn hart gewerkt door het Evangelie. En dat vertrouwen geeft mij een kinderlijk vooruitzicht. Het geloof heeft niet met mogelijkheden, maar met zekerheden te doen; immers met de onwankelbare beloften Gods. Iemand zei: "Als de grond onder ons vast is, dan lopen wij met vaste tred." Dat wens ik jou van harte toe.

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
3 reacties
1a2b3c
25-03-2011 / 09:22
Ik moet veel moeilijke keuzes maken en die leg ik ook aan de Heere voor in het gebed. Maar ik vind het zo moeilijk om dan vertrouwen te hebben en het over te geven aan God ..... Matth. 21:22: "En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen." Maar dat geloof, dat mis ik zo!

1 Joh.5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden NAAR ZIJN WIL.
schaapje
25-03-2011 / 09:33
Beste vragensteller,
Wees er zeker van dat God geeft wat het beste is voor ons, want Hij is het die een plan heeft met ons leven.
Gods zegen
adriano313
25-03-2011 / 12:07
Beste vragensteller, wat een getuigenis hoe God werkt
Ter bemoediging,

- Misschien dat u het zo kunt benaderen, dat het positieve vrucht zal opleveren i.p.v. dat het negatieve aan het leiden is. Want dat maakt het positieve juist kapot.
Misschien wat bewust tot rust proberen te komen.

In 1Joh.4:19 staat zo mooi beschreven dat God ons (en u) EERST lief heeft. Het is dus Zijn liefde wat Hij kenbaar maakt aan u, nog voor u iets hoeft te doen. Sterker u hoeft niets anders te doen dan u hart open te stellen voor Hem.
In PS 139 staat zo mooi dat Hij al een plan met u heeft, Hij kent u, zelfs nog voor de wereld werd gemaakt... (zo mooi en onbegrijpelijk)

En nu krijgt u het gevoel dat u tekort schiet,
Dat u iets moet maar niet kan geven...
Er is maar 1 antwoord op!
Hallelujah, Heere Jezus, ik open mijn hart voor u, hier ben ik!

Want dit is de getuigenis, juist als u tekort schiet dan spreekt (de liefde van) God door zijn Woord: " En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen"
Wat een Vaderhart en wat een getuigenis van hoe God IS en Hoe Hij te werk gaat!
(we hoeven daarom absoluut niet te ploeteren of (mensen)dingen te doen)

Volgens mij moet u nu gewoon beginnen om op te noemen wat u zou willen
Salomo verkoos wijsheid boven rijkdom
Elisa begeerde 2 maal zoveel als Elia
David's geeft herhaaldelijk blijk van God's liefde en (eeuwige)bestemming
etc.

Vul het antwoord maar eens in, in wijsheid, in biddend opzien, in bestemming
wees specifiek, niet ingetogen, in liefde en ga voor de volle 100%
Bidt of de H.Geest u wilt leiden als u denkt te kunnen vragen
Beleeft dit proces, beleef het gewoon eens helemaal van binnen en van buiten
En ga er voor, ga met God en loop in Zijn licht,
want zo bestaat er ruimte voor gemeenschap

Wat een mooi verhaal, veel wijsheid en ik zal voor u bidden

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 22 jaar en heb ruim twee jaar verkering. Ik heb een melancholisch karakter, wat met zich meebrengt...
1 reactie
25-03-2010
Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik ben de wanhoop nabij. Niets lijkt te helpen en soms weet ik niet hoe ik hier...
2 reacties
25-03-2019
Bij kanttekening 37 bij Hosea 4 staat dat priesters met hoeren meegaan en gruwelijke ontucht bedrijven. Wat moet je daar...
geen reacties
25-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering