Het werk van de Heilige Geest

Ds. H. Peet / 4 reacties

24-03-2011, 16:00

Vraag

Kunt u wat vertellen over het werk van de Heilige Geest? Ik hoorde pas een preek en daarin werd gezegd: de Heilige Geest moet plaats maken in het hart voor Christus. Maar ik vroeg me af: gaat de Heilige Geest in je werken voordat je bekeerd bent of tijdens de bekering of juist erna?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Over het werk van de Heilige Geest zou heel veel te zeggen zijn. Ik zal me nu beperken tot datgene wat direct te maken heeft met de vragen die je stelt. Onlangs hoorde je een voorganger zeggen dat de Heilige Geest het is die plaats maakt voor Christus in het hart. Daarmee wordt bedoeld dat de Heilige Geest het is Die ervoor zorgt dat je Christus nodig krijgt in je leven. Hij doet dat  door je te overtuigen van je zonde (Joh. 16:8–11).  Wat de Bijbel ons leert over onze verloren situatie ga je dan voor je eigen rekening nemen.

Als de Geest in je gaat werken, bagatelliseer je de zonde niet langer in de trant van: je bent nu eenmaal een zondaar. Dan wordt het juist: ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heere. Het blijft dan ook niet in het algemene steken. Je krijgt oog voor wat er mis is in je leven  en dat heel concreet. Dat breekt je hart.  Je krijgt er verdriet van dat je de Heere zo’n verdriet hebt gedaan.

Zo laat de Heilige Geest je zien –en daar gebruikt Hij het Woord van onze God bij– dat je Christus nodig hebt. Door je eigen zonde te laten zien, drijft Hij je dan ook niet tot wanhoop, maar Hij drijft je in de armen van de Heere Jezus Christus. Je gaat beseffen dat je Hem niet kan missen in je leven, dat je Hem nodig hebt. Je gaat wat ons klassieke avondmaalsformulier noemt het leven buiten jezelf in Christus zoeken.

Je gaat vluchten tot de Heere Jezus Christus. Je leert alles uit handen geven en toevertrouwen aan de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Ik kan ook zeggen: je leert knielen aan de voet van het kruis waar je al je zonden mag kwijt raken en Zijn vrede mag ontvangen. Je krijgt Christus nodig, ja Hij wordt alles voor je. De Geest is het die zo Christus in je leven verheerlijkt  (Joh. 16: 14). Ook daarvoor hanteert Hij het  Woord van God. Zo is de Geest voor alles een Leidsman tot Christus. Ik zou ook kunnen zeggen: Hij is de Verbindingsman met Christus. Hij verbindt je door het geloof aan Hem zodat je als een rank ben ingelijfd in de Wijnstok (Joh. 15:1vv).
 
Ook vraag je op welk moment de Heilige Geest begint te werken. Elke ritseling van geestelijk leven is Zijn werk. Voor ons is het doorgaans moeilijk om het begin van Zijn werk in ons leven aan te wijzen. Doorgaans zal het eerder zijn dan wij denken. Wij krijgen er nooit een vinger achter (Joh. 3: 8). Wij beschikken niet over de Geest, het is juist omgekeerd: Hij beschikt over ons. In ieder geval moet al de eerste overtuiging van zonde in ons leven aan Hem worden toegeschreven.

Van onszelf uit vragen we niet naar God, naar de Heere Jezus Christus. Zodra de Geest ons aangrijpt, begint dat te veranderen en gaan we de Heere zoeken. Ook dat zoeken is al het werk van de Geest. We zeggen immers niet zonder reden dat wie God zoekt al door Hem gevonden is. We hoeven in ons leven ook niet aan te kunnen wijzen wánneer de Geest in ons leven is beginnen te werken. Veel belangrijker is dát we weten dat Hij in ons leven is gaan werken. Dan gaan we ontdekken wat ons in Christus van Godswege geschonken is (1 Kor. 2:12).

Ik hoop dat ik je hiermee een klein beetje heb geholpen. Van harte de hulp en leiding van die Geest toegewenst!

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief
4 reacties
TJH
24-03-2011 / 16:12
Wat een mooi en helder antwoord. Als je er nog meer over wilt weten: een aanrader is het boek van ds van Vlastuin: Wordt vervuld. Een mooi helder en duidelijk beschreven boek over het werk van de Heilige Geest.
1a2b3c
24-03-2011 / 17:08
... maar ga ajb niet zitten navelstaren of je al iets van het werk van de Heilige Geest in jezelf ziet.
Het is juist de bedoeling dat je van jezelf afziet, iedereen mag vrij tot Jezus komen Joh.6:37 ...wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.
Opb.22:17 ... en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
Achteraf zie je dan dat Hij het was die je geleid heeft en Hij gaat met iedereen weer een andere weg, daar is geen vast schema voor.

Terecht haalt ds Peet Joh.3:8 aan: De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
kjsinfo
24-03-2011 / 21:16
Hoe bijzonder is het wanneer de Heilige Geest in je aan het werk is!
Zoals de dominee het verwoordde:

In ieder geval moet al de eerste overtuiging van zonde in ons leven aan Hem worden toegeschreven.

Zo helder en duidelijk heb ik het dan nog nooit gehoord. Als de eerste overtuiging van zonde,
dat is al het werk van de Heilige Geest. Het lijkt zo radicaal, maar als je er over nadenkt is er ook geen andere mogelijkheid dan dat de Heilige Geest dit werkt. Immers is er in de duisternis Niemand anders dan God alleen die dwars tegen de duisternis in Zijn l(L)icht verspreidt.

Inderdaad is het waarheid wat 1a2b3c zegt. Ga niet kijken bij jezelf: heb ik wel eens een beetje zondekennis gehad? Eerlijk: wat heb je aan zondekennis uit het verleden als je in zonde leeft in het heden en zaligheid moet ontvangen voor de toekomst? Het is beter te leven, niet bij het verleden of de toekomst, maar bij vandaag wanneer het gaat om het leven naar de wil van de Heere.

Bidt om de leiding van de Heilige Geest, Hij zal je leiden. Bidt om toepassing van Christus' Werk door de Heilige Geest aan je leven, Hij zal je vergeven. Bidt niet door nijd of ongeloof, maar als iemand die vlucht, die een toevlucht neemt.

Van mijzelf zal ik bekennen dat in donkere tijden ik die toevlucht neem door ongeloof. Maar, is het dan wel een toevlucht? Zal God ongeloof willen zegenen? Toch zal God Zijn werk niet laten varen.

Meegeven wil ik het gedicht bij Mattheus 6: 34.

Maak je geen zorgen
Om de dag van morgen
Bekommer je graag
Om de dag van vandaag
Wie zal zeggen op deze dag
Dat je morgen nog leven mag?
Het is nu de welaangename tijd
Heden is het de dag der zaligheid

Zo gij Zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden.
kneusi
02-04-2011 / 09:04
de oudjes zeiden altijd, de H.G. is de eerste die begint, en de laatste die gekend wordt.die spraken uit bevinding.achtersf kan je het overzien, maar als je er middenin zit....de gunning van de ds. wens ik jou toe

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de sprinkhanenplaag. Er staat in Exodus 10:19 dat een westenwind van God alle sprinkhanen verjoeg ...
geen reacties
24-03-2009
Aan ds. Paul. In een antwoord schreef u: "De vraag is: is de Heere Jezus je wel eens bekend gemaakt uit het Woord als de...
geen reacties
24-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering