Lopen met Jezus

B. Noteboom / 2 reacties

09-03-2011, 13:00

Vraag

Een hele korte vraag waar ik niet uit kom. Loop je met Jezus in het leven of loop je achter Jezus aan in het leven?

Antwoord

Beste vragensteller!

Misschien verwarrend als je beide voorbij hoort komen en daarom is het goed dat je hier om duidelijkheid vraagt! Ik kan heel kort zijn: beide horen we elke dag te doen!

Achter Jezus aan: De Heere Jezus nodigt ons uit om Hem te volgen. Hem als VOORbeeld. Zelf zei de Heiland: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
1 Petrus 2:21 zegt ons: Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.

Met/naast Jezus lopen: Het is erg belangrijk om ook iedere dag naast de Heere Jezus te lopen. In Mattheus 11 nodigt de Heere Jezus ons daarvoor uit. We mogen naar Hem toe gaan, dan ontvangen we rust! Maar in vers 29 gaat de Heere Jezus nog een stapje verder. Hij zegt: Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

We mogen dus onder Zijn juk gaan lopen. Met Hem onder één juk.  Vroeger gebruikten ze het juk bijvoorbeeld om twee koeien voor een ploeg te stellen. Één koe was ervaren en de ander was onervaren en bokkig. Het juk hield te koeien bij elkaar en de ervaren koe leerde het onervaren dier de 'kneepjes'  van hun 'vak'. Nu nodigt de Heere ons uit om onder Zijn juk te lopen. Hij leert ons zachtmoedig zijn en nederig van hart, en uit Zijn ervaring mogen we putten en weten dat dit juk zacht is en de last licht is. Bijzonder hè, om zo uitgenodigd te worden naast de Koning der Koningen te wandelen. Wat een genade!

Als laatste wil ik je een voorbeeld meegeven, die wij gelovig mogen navolgen: Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem (Markus 2:14).

Gods rijke zegen toegewenst.

Hartelijke groet van Bert Noteboom

B. Noteboom

B. Noteboom

 • Geboortedatum:
  10-02-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Almere
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  * Jeugdevangelist in Almere
  * Lid van Chr. Gem. 'De Wegwijzer'
  * Koordirigent / liedschrijver
2 reacties
Roozemond
09-03-2011 / 16:43
Pas bad ik met een geliefde broer in Christus. Wat me echt (heel) erg bij is gebleven is het volgende: leer ons om achter U aan te komen, U te volgen, niet voor U, ook niet een heel eind achter U, maar VLAK achter U.....

Zo mogen we Zijn voetstappen drukken...
Maar als je in Christus bent, loop je ook met Hem de rest van je leven, maar niet voor Hem uit....

Daar moest ik aan denken bij het lezen van deze vraag.
1a2b3c
09-03-2011 / 17:31
Gal.2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Het is geen tegenstelling: met Hem leven of Hem volgen.
Omdat Hij in de gelovige leeft, kunnen we Hem in de praktijk volgen door het geloof in de kracht van de Heilige Geest.

Terug in de tijd

Ik vind het lastig om te bepalen op welke politieke partij ik straks ga stemmen. Ik heb mij verdiept in verschillende pa...
geen reacties
09-03-2017
Welk verbond wordt er bedoeld met “het verbond” en wat houdt dit verbond precies in?
2 reacties
10-03-2020
Wij hebben ruim drie jaar verkering en zijn pas verloofd. We zijn heel zeker van elkaar en willen graag trouwen, maar da...
geen reacties
09-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering