"Op de aarde stond een ladder"

Herziene Statenvertaling / 9 reacties

12-02-2011, 15:30

Vraag

Wij zijn gisteravond op huisbezoek gewezen op een verschil tussen de SV en de HSV in Genesis 28:12. In de SV staat: "En zie een ladder was gesteld op de aarde" en in de HSV staat: "Op de aarde stond een ladder". De ouderling vond hierin verschil wat fundamenteel is, namelijk het eenzijdig Godswerk wordt niet langer benadrukt door het wordt "gesteld" te vervangen door "stond". Wij zijn helaas niet de grondtalen machtig, dus vandaar de vraag of dit voortkomt uit de grondtaal, of dat bewust voor deze vertaling wordt gekozen. Alvast hartelijk dank!

Antwoord

De bewuste Hebreeuwse werkwoordsvorm kan op twee manieren vertaald worden, namelijk met “was geplaatst” en met “stond”. In vers 13 vinden we een iets andere vorm van hetzelfde werkwoord en daar doen de statenvertalers iets dergelijks zelf ook. We lezen namelijk dat de Heere op de ladder “stond”, terwijl de letterlijke vertaling van deze werkwoordsvorm zou moeten zijn: “plaatsnemen”. Het verwijt dat de HSV krijgt, zou dus ook voor de SV moeten gelden.

De conclusie van de bewuste ouderling is ook zeer aanvechtbaar. Het feit dat de ladder ergens was geplaatst, is op zich geen bewijs dat God die ladder daar geplaatst had. Een lijdende vorm wordt juist gebruikt om het onderwerp van de zin naar de achtergrond te drukken. Als het de bedoeling van de tekst was geweest om naar voren te brengen dat God die ladder daar geplaatst had, had dat ongetwijfeld zo expliciet in de tekst gestaan. De beschuldiging dat de HSV het eenzijdige Godswerk zou ontkennen, is dus niet vol te houden.

Om verdere discussie te voorkomen, zal in een volgende editie van de HSV gekozen worden voor “was geplaatst”, omdat dat technisch gezien evengoed mogelijk is en omdat de meeste lezers daar de voorkeur aan geven.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
9 reacties
dijna61
13-02-2011 / 14:04
Hopelijk zijn dit niet de thema' s voor een huisbeoek, want dan kun je het beter afschaffen.
Heinrich
13-02-2011 / 14:53
@dijna61 waarschijnlijke wel, want het is zondiger om de HSV te lezen/bestuderen dan onbekeerd 'onze reis' naar de eeuwigheid te vervolgen...............
Evertje
14-02-2011 / 08:25
Die ouderling kan met zijn vragen gewoon terecht op de website van van de HSV. Mooie en duidelijke toelichting van de heer de Blois. Zó "werkt" dat dus bij de HSV.
lenoun
14-02-2011 / 11:06
En dit is waarom tijdens de Reformatie is gesteld dat degenen die de Bijbel uitleggen kennis moeten hebben van de grondtalen.
Roeltje
14-02-2011 / 11:19
Mooie gelegenheid om via refoweb je vragen betreffende bepaalde vertalingen van HSV kunt stellen. Hierdoor kun je een heleboel vervelende discussies voorkomen. Mijn complimenten!
sydneylover
14-02-2011 / 14:26
Tja.. de discussie over SV versus HSV zal nog wel even voortduren en er zullen tientallen andere Bijbelverzen als argumenten de revue passeren vrees ik. Daarom ben ik blij met de open en transparante houding van de HSV-betrokkenen. Dit versterkt het beeld dat er integer gewerkt wordt en dat men openstaat voor verbeteringen.
Ik vind het zó goedkoop van een kerkenraadslid om op basis van één woord in één zin een hele vertaling af te kraken, en al helemaal om dat als argument te gebruiken om mensen te bewegen de HSV dan maar niet meer te lezen. En als ik dan in het antwoord lees dat de afweging van desbetreffend kerkenraadslid bepaald niet is gebaseerd op een overdaad aan kennis, dan moet de beste man die het betreft zich diep schamen.
Race406
14-02-2011 / 16:03
@sydneylover: Dat krijg je ervan als een ouderling ergens iets hoort en dat nablaat.
De dominee zet het dus klopt het. Veelal zijn dat dominees die de grondtalen zelf niet kennen. En op internet iets opzoeken kan niet, daar ze geen internet hebben (als ze tenminste hun eigen kerkelijke standpunten zelf ook toepassen..........).
De dominees lezen dan hun SV na, en als er ergens anders (in een andere vertaling) iets anders staat is het per definitie fout. De SV is immers de enige vertaling waaraan de Here Zijn Goddelijke goedkeuring heeft verleend........
Allen andere mensen op deze wereld die zeggen christen te zijn, komen straks eeuwig om, want ze hadden geen SV....
Dorah
14-02-2011 / 16:19
Sorry, na het lezen van deze vraag heb ik toch echt de slappe lach gehad. Bij nader inzien vind ik het wel erg triest wat deze ouderling beweert. Zelfs na een inleiding Hebreeuws en Grieks, weet je meer dan voldoende om nooit zoiets te beweren..
43843
14-02-2011 / 20:36
Zullen we het over iets anders hebben?!

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik houden zielsveel van elkaar. Trouwen is voor ons (op dit moment) niet mogelijk en misschien wel nooit ...
1 reactie
12-02-2020
Wat is precies het verschil tussen in de PKN confessioneel en Gereformeerde Bond? Waarom zijn deze twee stromingen van e...
geen reacties
12-02-2014
In Hebreën 12:4 lezen we: “Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegen gestaan, strijdende tegen de zonde”. Vaak horen we...
geen reacties
12-02-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering