Avondbesteding voelt zinloos

Ds. S.T. Lagendijk / 3 reacties

12-02-2020, 09:27

Vraag

Ik woon samen met mijn moeder, ik heb geen broers of zussen. Wij hebben niet veel vrienden en kennissen over de vloer, zeker niet doordeweeks. Mijn avond bestaat vooral uit huiswerk maken, ‘onzinnige’ activiteiten uitvoeren meestal achter mijn laptop en dan een tijd tv-kijken tot ik naar bed ga (en dan in de Bijbel lees).

Maar ik voel steeds meer weerstand/tegenzin jegens mijn avondbesteding; het voelt zo zinloos... maar ik mis de tips om dit te veranderen. Ik wil het graag ‘beter’ besteden waarin ik ook meer leer over God en het geloof. Dan zou u zeggen; zet de tv uit en ga de Bijbel lezen. Dat zou ik zeker doen wanneer ik alleen zou wonen, maar mijn moeder zet de tv eigenlijk gelijk aan. Wanneer ik ervoor zou kiezen om boven te zitten, dan laat ik mijn moeder dus alleen. Ze is al niet zo sociaal en wanneer ik dan boven zou zitten vereenzaamt ze misschien nog meer. Past dit binnen het gebod om voor je ouders te zorgen/respect hebben/liefde te tonen? Ik hoop dat u mij advies kunt geven.

Groeten van een student die graag wil leren leven naar Gods wil.

Antwoord

Beste student, 

Heel goed en moedig van je om kritisch naar je vrijetijdsbesteding te kijken. Elke avond achter je laptop of TV zitten geeft een leeg gevoel. Zeker als je met de Heere wil leven is het beter om een zinvollere besteding van je avonden te zoeken.

Ik denk dat de volwassen aanpak is om dit met je moeder te bespreken. Leg haar uit dat voor jou de hele avond achter de TV hangen niet goed voelt en dat je een andere invulling zoekt. Misschien gaat je moeder daarin mee en komen er ideeën op tafel waarmee je af en toe samen de avond kunt vullen. Bijvoorbeeld door samen een spel te doen. Als je nu beneden zit om je moeder niet alleen te laten, is samen met haar wat doen (zoals een spel) een manier een meer kwaliteitstijd samen door te brengen. Dat maakt het makkelijker om op andere momenten haar alleen te laten en op je kamer wat te gaan doen.

Wat als je moeder na het gesprek besluit om wel de hele avond TV te kijken? Dan is dat haar keuze en hoef je je niet schuldig te voelen als je op je kamer een boek gaat lezen, of een filmpje van geloofstoerusting kijken, een hobby oppakt, of een andere zinvolle tijdsbesteding gaat doen. Zij kan niet verwachten dat jij de hele avond met haar TV gaat kijken.

Hoe moet je je avond invullen? Wees daar niet te krampachtig in. Ontspannen is niet verkeerd. Als je moe uit school of uit je werk komt, dan is het niet verkeerd om een keer een avond met zinloos tijdverdrijf door te brengen. Een boek lezen met een vol hoofd werkt niet. Maar zorg ervoor dat dit niet avond na avond gebeurt. Dan stomp je af. Zoek dan een tijdsbesteding die wel werkt. Naast de dingen die ik al noemde, zou het een optie kunnen zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen of een doordeweekse bijeenkomst van de kerk (kerkdienst, JV, catechisatie, Bijbelkring, etc) te bezoeken.

Ik hoop dat je iets kunt met wat ik hierboven geschreven heb. Breng deze vraag ook bij de Heere, met het gebed of Hij je hierin de weg wil wijzen.

Ds. S. T. Lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

 • Geboortedatum:
  17-05-1983
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Zwartebroek-Terschuur
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

vrijetijdsbesteding
3 reacties
schoenveter
12-02-2020 / 12:52
De vraag lijkt alsof het een zaak is van 'alles of niks', is dat zo? Je kan bijvoorbeeld een kwartier/half uur afzonderen, om zo een moment voor jezelf hebben. Kan ze niet even alleen zijn?

Misschien kan je daarna een gesprek met je moeder aangaan over wat je belangrijk vind? Wie weet ontdek je iets wat haar aanspreekt? Misschien komt daar wel een mooie, zinvolle avond uit. Die momenten motiveren ook om nuttiger bezig te zijn en na te denken over het leven.
Keurhorst
12-02-2020 / 14:03
Wat fijn dat je een behoefte hebt om je tijd beter te besteden en met Gods Woord bezig te zijn.
De bijbel is hier duidelijk over zoals er hier ook staat in Efeze 5:
15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
16. en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.
Dit is een oproep van de Heere aan kinderen van Hem. Als je mag weten dat Jezus Christus voor jou is gestorven vraagt de Heere niet alleen dat we geloven dat Hij onze Verlosser is maar ons gehele leven, ook onze tijd. Ik weet zeker als je de tijd neemt met de Heere door in gebed te zijn en in de bijbel te lezen dat dit meer tot zegen is voor je moeder dan elke avond bij haar te gaan zitten wat je zelf al aangaf. Door aan de voeten van de Heere Jezus te zijn kan Hij ons vullen met Zijn liefde en kunnen we dit ook uitstralen naar onze omgeving.

En als je nog niet weet dat de Heere Jezus ook voor jou zonden aan het kruis is gestorven is de bijbel daar ook duidelijk over zoals in Jesaja 55:
1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.
2. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.
6. Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
7. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
De Heere roept je dan op om je om te keren naar Hem. Dat je mag zien dat jij een zondaar bent tegenover God en dat jou enige redding is, Jezus Christus. En dat je mag geloven (vertrouwen) dat Hij ook voor jou is gestorven.
De liefde van God voor jou komt zo openbaar in Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Als je er echt voor je moeder wil zijn geeft de Heere allereerst een opdracht aan ons.
Dit staat zo mooi in Johannes 15
4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
7. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
Ik wens je Gods onmisbare zegen toe.
Justinus
15-02-2020 / 15:31
Zou vragensteller met het antwoord van @Keurhorst echt wel uit de voeten kunnen? Ik vraag het met af.
Geef me dan maar het antwoord van ds. Lagendijk én @Schoenveter maar.
Persoonlijk zou ik aan het antwoord van ds L. nog willen toevoegen: probeer je moeder zover zien te krijgen dat ze ook eens (sociale) contacten gaat leggen of help haar daar bij (ik denk o.a. een bezoek aan een (misschien) ook eenzaam iemand, een bezoek aan een zieke... zo zijn er nog veel meer te noemen).

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn nu een jaar gelukkig getrouwd. We hebben een kindje van 2 maanden. Ik was gelijk zwanger, maar we ge...
geen reacties
12-02-2008
Aan ds. Hoekman, n.a.v. uw vraag aan mij, in uw antwoord 29-12. Wij zijn allebei rond de veertig. Hebben allebei wel een...
geen reacties
12-02-2008
Wat is precies het verschil tussen in de PKN confessioneel en Gereformeerde Bond? Waarom zijn deze twee stromingen van e...
geen reacties
12-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering