Moorden oplossen via paragnosten

prof. dr. M.J. Paul / 1 reactie

02-02-2011, 16:00

Vraag

Er is de laatste tijd veel aandacht voor occultisme. In principe is het duidelijk voor mij wat de Bijbel hierover zegt. Toch heb ik een vraag. RTL zendt al enkele jaren een programma uit met de naam "Het zesde zintuig". Een aantal seizoenen richten zich specifiek op het oplossen van misdaden. Een voorbeeld hiervan is dat een aantal paragnosten gevraagd wordt uitspraken te doen over wat er gebeurd is met iemand die vermoord is, hoe die persoon vermoord is, waarom, etc. Soms vertellen de paragnosten de nabestaanden een boodschap die ze moeten doorgeven van de overledene. Ik kijk de uitzendingen regelmatig, omdat het me fascineert te zien hoe doorbraken bereikt worden in gesloten zaken. Pas werd er zelfs met succes een compositietekening gemaakt van de dader die een klein meisje vermoordde.

Toch vraag ik me af of het goed is naar zulke programma's te kijken? De wetten van Mozes verbieden expliciet het contact maken met overledenen. En dan is er natuurlijk nog het verhaal van Saul die vroeg om contact met de geest van Samuël. Betekend dit dat het verzamelen van informatie die kan helpen moorden op te lossen via paragnosten niet volgens de Bijbel is? En wat voor belang kan de duivel hebben (als hij erachter zit) bij het oplossen van dit soort zaken? Hij is de vorst van de duisternis, wat voor belang heeft hij erbij als zijn werken in het licht komen en ontmaskerd worden? De zonde bloeit immers in de duisternis en verdort in het licht.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Er zijn inderdaad krachten die voor de meeste mensen niet beschikbaar zijn, maar sommige mensen hebben bijzondere, paranormale gaven. Zij kunnen hierdoor zaken weten, aanvoelen, horen e.d. die in het normale leven buiten ons bereik liggen. Bij paragnosten gaat het over een bijzondere kennis (para-gnosis). Het is van belang de oorsprong en de status van dergelijke gaven na te gaan: zijn ze neutraal, of van God afkomstig, of heeft de duivel die gegeven? Het is goed alle drie de mogelijkheden te bezien. Het is in principe mogelijk dat iets een natuurlijke kracht is, terwijl we de werking ervan nog niet begrijpen (bijvoorbeeld vroeger: magnetische krachten tussen metalen polen). De meeste paragnosten hebben relaties met occulte zaken, zoals blijkt uit hun praktijken en uit het boek W. J. Ouweneel, "Het domein van de slang". Het is zeer twijfelachtig of zij algemene vermogens hanteren. In speciale gevallen gaf God aan profeten en apostelen ook extra kennis, zodat er bij hen een goddelijke oorsprong is. Ik ben ervan overtuigd dat God ook in onze tijd aan Zijn kinderen wel eens iets bijzonders bekend kan maken.

Al zijn er dus diverse mogelijkheden, in de meeste gevallen zullen we bij paragnosten uit moeten gaan van kennis uit een verkeerde bron. Op zichzelf kunnen zij soms de waarheid spreken en onbekende informatie doorgeven, bijvoorbeeld over ongelukken. Het valt me echter op dat je schrijft: "Soms vertellen de paragnosten de nabestaanden een boodschap die ze moeten doorgeven van de overledene." Het oplossen van misdaden komt dan gelijk al in de sfeer van contact met de geesten van doden. Dat laatste gaat tegen de Bijbel in. Inderdaad verbieden de wetten van Mozes zulke zaken, bijvoorbeeld in Deuteronomium 18: 9-14. Daar staat overigens niet dat de genoemde methoden niet werken, maar dat ze een "gruwel" voor God zijn. Een scherpe afwijzing is ook te vinden in Jesaja 8:19-22 en daar worden tevens de negatieve geestelijke gevolgen gemeld. De daad van Saul in 1 Samuël 28 gaat in tegen Gods wil (vgl. vers 3 en 6). Zie verder het oordeel over de tien stammen in 2 Koningen 17:17.

Waarom zijn er steeds meer programma’s op tv over het bovennatuurlijke zaken en contact met doden (Char, Ogilvie, enz.)? Waarom zien programmamakers hier brood in? Waarom scoren zulke programma’s hoge kijkcijfers? Wat zijn de gevolgen voor de kijkers die steeds verder gaan op de ingeslagen weg? Het zal duidelijk zijn dat we als christenen ons ver moeten houden van occulte praktijken en daarom raad ik het af te kijken naar de genoemde programma’s.

Wat voor belang heeft de duivel om zaken bekend te maken? Heel veel, want daardoor nemen mensen zijn macht en invloed serieus. Als hij een goede informatiebron is, zal er veel aan hem gevraagd worden en zal hij veel bekend maken. Naast zakelijk juiste informatie, of genezing en hulp op diverse terreinen van ons leven, zal hij ons echter ook negatief beïnvloeden en geestelijk schade laten lijden. Er moet dus wel een prijs betaald worden voor de informatie. Hij kan ook mensen aanzetten om iemand te vermoorden en ze daarna de dupe laten worden van paranormale krachten. Waarom niet? Hij is gekomen om te verderven en dat kan op allerlei manier.

Helaas denken nogal wat mensen: "Baat het niet, dan schaadt het niet" en zijn daarom onkritisch ten aanzien van hulpverleners. In werkelijkheid baat het soms en schaadt het tevens. De baat ligt op het terrein van de vraag, de schade op psychisch en geestelijk gebied.

Corrie ten Boom heeft in Duitsland veel pastoraal werk verricht onder mensen die op paranormale wijze te weten wilden komen wat er gebeurd was met familieleden die sinds de Tweede Wereldoorlog vermist werden. Die mensen meenden geholpen te worden met informatie, maar de geestelijke problemen namen daarna sterk toe. Ze heeft daarom met velen gebeden om bevrijding van die geestelijke bindingen. Zie haar boekje "Verslagen vijanden".

Gelukkig behoeven wij niet slechts te waarschuwen, maar mogen wij ook verkondigen dat Jezus Christus de satan overwonnen heeft en dat bij Hem bevrijding is, ook van occulte handelingen in het verleden.

Prof. dr.  M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occultparanormaaltv
1 reactie
Dorah
02-02-2011 / 18:03
We hoeven ons sowieso hierom niet druk te maken. Gewoon zulke programma's niet kijken.
Als niet 1 paragnost een moord heeft opgelost, waarom worden ze dan toch massaal door rechercheurs ingezet?

Terug in de tijd

Mijn man werkt bij de politie. Als wij dingen bespreken over het werk komt hierin ook het onderwerp overlijden tijdens d...
1 reactie
03-02-2017
Ik zit met een vraag omtrent het vragen in het gebed om een nieuw hart. Je hoort het heel vaak dat er om een nieuw hart ...
8 reacties
02-02-2012
Aan Michel van Heijningen. Ik las uw antwoord aan een meisje dat naar een popconcert is geweest met haar moeder. Ik wil...
2 reacties
02-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering