Werken in antroposofische instelling

Ds. A.S. van der Lugt / geen reacties

02-02-2012, 11:34

Vraag

Word je occult belast als je in een antroposofische instelling gaat werken? Het is de bedoeling om o.a. dagelijks spreuken van Rudolf Steiner op te zeggen. Mag ik dit weigeren? Ik had niet een duidelijk beeld van wat antroposofie inhoudt, maar wat ik er nu van gelezen heb o.a. op internet is het denk ik in strijd met de Bijbel. Ik wil er wel graag werken, alleen hoe moet ik dit zien in bijbels perspectief?

Antwoord

De antroposofie van Rudolf Steiner biedt een visie op het menselijke leven en op Christus, die duidelijk afwijkt van het bijbelse spreken over het leven, de mens en de Heere. Als een instelling werkt vanuit die principes, dan zal een christen die de Bijbel als uitgangspunt neemt voor leer en leven, daar moeite ondervinden. Nu staat in de vraag niet wat het karakter van de instelling is en welke werkzaamheden worden verwacht, maar het lijkt me moeilijk om een bijbelse levenshouding te combineren met het dagelijks opzeggen van spreuken van Rudolf Steiner. Daarom lijkt het me niet wijs een dergelijke positie aan te nemen.

Ik zou niet direct spreken over het gevaar van occulte belasting. Dat suggereert dat er bijzondere duivelse invloeden zijn in een dergelijke instelling (anders dan bij het werken in een neutrale instelling) die tot gevolg zullen hebben dat je door demonen bezet raakt en psychische of lichamelijke schade zal oplopen. Ik denk dat niet. Het feit dat een simpele vergelijking tussen de leer van Steiner en de Bijbel laat zien hoe groot de verschillen zijn, maakt duidelijk dat je een keuze moet maken. Wie zich naïef toch in een dergelijke antroposofische sfeer begeeft, loopt het gevaar van oordeelsverzwakking betreffende de leer van Christus en de weg die Hij wijst. Dat lijkt me reden genoeg om terughoudend te zijn. Daar hoeft geen angst voor occulte belasting bij te komen.

Hartelijke groeten,
Ds. A. S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

 • Geboortedatum:
  17-06-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Delft
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

antroposofiedemonenoccult
geen reacties

Terug in de tijd

Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking: “Het gaat in de dood eindigen”?
2 reacties
03-02-2017
Mijn man en ik hebben een vraag (en volgens ons staat deze vraag nog niet in het archief). Wij hebben zo ongeveer 1 á 2 ...
geen reacties
02-02-2009
Ik heb altijd last van pijnlijke steken in mijn borst. Soms schrik ik er behoorlijk van. Wat kan dat zijn? Naar een huis...
geen reacties
02-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering