Ontzettend gepest

Eleos / 3 reacties

12-01-2011, 08:53

Vraag

Als kind ben ik ontzettend gepest en soms denk ik wel eens dat ik er nooit overheen gekomen ben. Ik ben zo bang voor afwijzing dat ik soms gewoon helemaal niets zeg, omdat ik bang ben dat het niet bij iedereen in goede aarde valt. Als ik toch mijn mond open en ik krijg kritiek kan ik er dagenlang van in de put zitten en me vreselijk schamen. Ik voel me ontzettend gebonden door wat andere mensen van me vinden en daardoor kan ik mezelf niet zijn. Zou zoiets een gevolg kunnen zijn van het pesten van vroeger, of is het gewoon een karaktertrek?

Antwoord

Wanneer je als kind gepest wordt is dat heel ernstig. Je schrijft hoe je reageert op je angst voor afwijzing en je reactie op bijvoorbeeld kritiek, je gebondenheid aan de mening van wat andere mensen van jou vinden. Als eerste wil ik je laten weten dat ik het heel knap vind als je zo kan beschrijven waar je tegen aanloopt. Zeer waarschijnlijk is in jouw situatie dit zeker de gevolgen van het pesten. Gevolgen van pesten sluit aan bij iemands karakter. Wanneer je vanuit je karaktereigenschappen makkelijk naar buiten treed zal je reactie op pesten ook anders zijn, b.v. gewelddadig gedrag ontwikkelen om je eigen onzekerheid en angst te overschreeuwen. En stil en terug getrokken gedrag ontwikkelen als je een meer verlegen karakter hebt.

Hoe je zelf je gedrag, je reactie op ander mensen omschrijft vind ik fors genoeg om je te adviseren hulp te zoeken. De traumatische ervaringen van het pesten zullen goed verwerkt moeten worden. Het risico is dat er een angststoornis ontwikkeld wordt ten gevolgen van het pesten van vroeger. Uit je mail kan ik niet opmaken hoe oud je bent. Maakt niet zo heel veel uit. Ik raad je aan om hulp te zoeken. In jouw geval denk ik aan EMDR, en dan een ervaren therapeut die de vroege trauma kan behandelen en mogelijk daarna een assertiviteitstraining, dat je leert reageren op anderen.

Ik weet ook niet waar je vandaan komt en of je enigszins bekend ben in hulperverlenersland. Als het allemaal nieuw voor je is en je zou contact willen vind ik dat goed. Mogelijk kan ik je wegwijs maken. Je zou via de mail, via Refoweb (vragen@refoweb.nl) contact kunnen zoeken. of via Eleos. In het digitale tijdperk van nu hoeft dat geen probleem te zijn denk ik. Sterkte!


Met vriendelijke groet,
Ria van der Leer

Eleos

Eleos

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Nieuwegein
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

psychologie
3 reacties
TJH
12-01-2011 / 17:48
Ik ben nooit gepest, maar ik herken je verhaal wel. Vaak is het door omstandigheden, en het kan worden versterkt doordat je zelf ook al wat onzeker word. Ik heb een paar jaar geleden een zelfverrtouwen cursus gevolgd bij stichting schuilplaats, wat me ontzettend heeft geholpen, dus ik raad je dat van harte aan. Ik hoop ook dat je door alles heen mag vertrouwen op God.

Psalm 91:

1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!

3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.

4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.

5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;

6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.

7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.

8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.

9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;

10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.

11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.

16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.
Joyce
13-01-2011 / 11:47
Ben vroeger gepest en herken de dingen die je benoemd.
Heb het altijd weggedrukt , jaren!!
Nadat er met de kinderen problemen kwamen, kwam alles wat ik weg stopte weer boven. Heb zelf geen hulp gezocht maar kwam op een gegeven moment in aanraking met de hulpverlening die in de gaten kreeg dat er wat zat door mij manier van reageren. Ben achteraf blij dat ik deze hulp gekregen heb!
AL is de weg nog moeilijk en al struikel ik af en toe weet nu wat ik mag en kan doen. Neem het advies van Mevr van Leer aan het is moeilijk om deze stap te zetten maar ik denk dat je er geen spijt van zult krijgen.
Kornelie
14-01-2011 / 08:08
Herkenbaar verhaal.
Ben zelf ook gepest, 10 van mijn 12 schooljaren.
Was bekend, zowel op school als thuis, maar nooit echt over gepraat...
Onuitwisbaar leed wat veel negatieve invloed blijft hebben op allerlei situaties en relaties.
Zoek zeker professionele hulp!

Terug in de tijd

Ik weet dat God een plan heeft met ieder mens. Niet met betrekking op de eeuwigheid, want deze ligt al reeds vast van vo...
1 reactie
12-01-2013
Een vraag aan iemand van de Ger. Gem. Ik kom uit een groot gezin en ben de jongste. Gelukkig gaan al mijn broers en zuss...
1 reactie
12-01-2017
Ik ben als kind reformatorisch opgevoed door mijn ouders. Op mijn 19e heb ik mijn man leren kennen en later ben ik met h...
2 reacties
12-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering