Overstap naar Hersteld Hervormde Kerk

Ds. J. van Rossem / 18 reacties

06-01-2011, 17:21

Vraag

Wij zijn een jong stel uit verschillende kerkverbanden. Ik ben zelf dooplid in de GGiN en mijn vriend komt uit de PKN. Nu willen wij ons allebei aansluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk. Mijn vriend hoopt in april geloofsbelijdenis af te leggen in de PKN. Hoe gaat zo'n overstap in z'n werk?

Antwoord

Hartelijk dank voor jullie vraag. Jullie komen uit verschillende kerkgenootschappen en hebben besloten (naar ik aan neem onder biddend opzien naar de Heere) jullie samen aan te sluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk. Ik ben daar zelf ook lid van (hoezeer mij de scheuring ook smart, en er een hunkering is naar de ene ware Kerk die een planting van de Heere is), maar ik zeg er wel eens bij dat ik hoop dat de Hersteld Hervormde Kerk in de beleving een Onhersteld Misvormde Kerk is. Dan zou er nog hoop voor zijn... maar dat geldt dan voor alle kerken.

Ik weet niet of jullie getrouwd, verloofd zijn of nog vekering hebben, maar ik vind het wel verstandig dat jullie vroeg hebben besloten om samen te horen tot één kerkverband. Dt betekent ook een eenheid. Overigens, elk kerkverband is een verband buiten het paradijs en is als zodanig een noodverband of een rekverband. Beide verbanden hebben het geneesmiddel van het bloed van de Heere Jezus nodig. Het voornaamste zal zijn of we ons door genade een vriend en een metgezel weten van hen die de Heere hebben leren vrezen. Elk kerkverband bevindt zich buiten het paradijs en wij met haar!

Je vriend wil belijdenis doen bij PKN. Hoe heb je te handelen als van de PKN wilt overgaan naar de HHK? Je vraagt bij de kerkenraad van de PKN-gemeente waar je belijdenis deed een attestatie op, of een bewijs van lidmaatschap en levert dat in bij de kerkentraad van de Hersteld Hervomde Kerk waaronder je woonplaats valt. Doe je geen belijdenis en ga je samen over voor de belijdenis, dan heb je bij de kerkenraad waartoe je behoort te vragen om een doopbewijs, omdat dan bij de scriba van de kerkenraad van de HHK in te leveren.

Toch heb ik een vraag: bij het doen van belijdenis beloof je -na de trouw aan de Heere, waar je genade voor hebt- dat je ook trouw zult zijn aan de gemeente waarin je belijdenis deed (in verband van je vriend dus de PKN). Toch ga je die kerk verlaten (dat is wat anders dan de Heere verlaten!). Bovendien las ik dat je zelf nog geen belijdenis deed, om welke reden dan ook. Daarom vraag ik me af of het niet beter zou zijn om samen de belijdeniscatechisatie te gaan volgen in de Hersteld Hervormde Gemeente waartoe je wilt gaan behoren. Daarbij geldt dat het volgen van de belijdeniscatechisatie nog niet verplicht tot het afleggen van de belijdenis.

Ik zou jullie willen adviseren een en ander biddend te overwegen voor het aangezicht van de Heere. Het mooiste zou ik het vinden als jullie samen je zouden mogen voorbereiden op het doen van belijdenis, waar dan ook. Dat vraagt om het gebed van jullie allebei. Maar verkering hebben of getrouwd zijn houdt in dat je dingen samen doet. Maar boven alles geldt: wie heeft lust de Heere te vrezen!

Ik wens jullie de onmisbare zegen van de Heere toe. Groet en bedankt voor je vraag.

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

attestatiekerken en godsdiensten
18 reacties
Yukon
06-01-2011 / 22:39
Beste peter,

In de hersteld hervormde kerk geloven ze ook dat je alleen door het geloof in de Heere Jezus behouden bent.

Wat is er mis met Cathechesatie of het openbaar belijden van je geloof?

Het is mooi om belijdenis van het geloof af te leggen in de gemeente. Om daar te getuigen dat je in de Heere Jezus geloofd.

Ik ben 32 en volg vrijwillig met veel plezier de Cathechesaties. Omdat ik daar veel leert uit het woord van God en omdat ik daar mijn geloof kan delen met andere gemeenteleden.
43843
07-01-2011 / 10:11
@Yukon. Fijne reactie!
Helaas wordt vaak aangeschopt tegen wat de kerk 'oplegt'. Tegen het volgen van catechese, de doop, de belijdenis, kerkelijke regels etc.
Als je maar gelooft!
Fijn dat je met plezier de vrijwillige catechisatie volgt en er veel leert - dat je nog wil leren - uit het Woord van God. Daar is catechese voor bedoelt.
flower
07-01-2011 / 11:52
Het slaat natuurlijk nergens op om belijdenis te gaan doen in de PKN en dan over te stappen naar de HHK. Waarom begint hij niet opnieuw met belijdeniscath. bij de HHG waar jullie je bij willen aansluiten?

Als je nou jaren geleden belijdenis ergens heb gedaan en dan over wilt stappen, okay.. maar nu ga je belijdenis doen terwijl je al weet dat je over gaat stappen.. dan raakt dat toch kant nog wal?
43843
07-01-2011 / 16:34
@flower. Je reactie verdient een bloemetje.
Catherine
07-01-2011 / 18:17
Het klopt niet als je al met een overstap bezig bent, toch in de huidige kerk belijdenis te doen. Dan sta je met een "leugen" in je hart. Dan moet je recht-door-zee zijn en nu stoppen met deze catechisatie. En naar de herst herv overgaan als dooplid, daar bel. cathechisatie te volgen en te doen !
1a2b3c
07-01-2011 / 18:30
Raar eigenlijk dat het 'trouw aan de kerk' bij de geloofsbelijdenis betrokken wordt. (of moet ik zeggen MET de geloofsbelijdenis VERBONDEN?)

Rom.10:9 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
43843
07-01-2011 / 19:21
1a2b3c. Helemaal niet raar. We worden alleen lid door het doen van belijdenis.
Althans, daardoor worden we mondig lid, want lid ben je door geboorte uit gelovige ouders. Zo leert het D.F. het ons. en, 'Als lidmaten van Zijn ( Gods kerk - gemeente ) behoren we gedoopt te wezen.
Als we belijdenis doen beloven we ( laatste vraag van Voetsius ) ons te stellen onder het toezicht van de kerkenraad. v.d plaatselijke gemeente. Vandaar!
'Trouw aan de kerk - gemeente', zoals jij het hier bedoelt zou niet nodig zijn als er maar een kerk was, maar helaas!
1a2b3c
07-01-2011 / 21:11
@43843, lid worden van een kerk is heel wat anders dan geloofsbelijdenis doen.
Het zijn gewoon twee verschillende dingen die m.i. niet gekoppeld moeten worden.
Kijk naar de prachtige geloofsbelijdenis van de moorman: Han.26:37 ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
43843
07-01-2011 / 22:32
1a2b3c. Volgens mij vergeet je toch dat we 2000 jaar kerkgeschiedenis achter de rug hebben. Natuurlijk is het Credo wat je aanhaalt doorslaggevend.
1a2b3c
07-01-2011 / 23:11
@43843, 2000 jaar kerkgeschiedenis verandert een geloofsbelijdenis niet.
Trouw aan een kerkverband beloven hoort daar gewoon niet bij.
En afgezien daarvan is het ook nog eens vragen om problemen of je moet ervan uit gaan dat je met een man/vrouw uit datzelfde kerkverband trouwt als je belijdenis doet terwijl je nog single bent.

Al die verschillende kerkgenootschappen zijn sowieso al niet Bijbels, dus trouw zijn ze zelf ook niet anders hadden we niet zoveel scheuringen.
Maar ze eisen het wel van de leden en 'dwingen' een belofte af door het in te bouwen in de geloofsbelijdenis.
Ik ga daar waar het het meest Bijbels is, niet alleen de leer/prediking maar ook het gemeenteleven, er voor elkaar zijn.
Dan maakt het mij niet uit wat voor naam erop geplakt zit.
janszoon
08-01-2011 / 01:19
Geen cathechesatie...... te druk heb ik geen tijd voor of geen zin.... Geen belijdenis opgelegd door kerken... ik maak zelf wel uit wat ik doe.....

Wat kan je op cathechesatie veel leren over geloven over Heere Jezus, over bekering, over Heilig Avondmaal, over doop belijdenis van ouders, we hebben elkaar en de kerk dan toch hard nodig. Bekijk ook eens wat het de eeuwen door voor nut heeft gehad.
Cloudsadmirer
08-01-2011 / 07:54
Nou ja flower!!!

Belijdenis doe je van je geloof! En niet van je kerkverbandje! In de gergem doen ze belijdenis van de leer en in de pkn van het geloof in God! In de hhk weet ik niet hoe het zit, als ze Bijbels zijn dan is het ook van het geloof in God.

@43843,
Niet in elke kerk behandelen ze de vragen van Voetius. Laten we de vragen van God aub behandelen.

Ben het met 1a2b3c eens dat een lidmaatschap niet gekoppelt moet zijn aan een geloofsbelijdenis. Wat wel zo is: bij een oprechte geloofsbelijdenis ben je wel Lid van Gods Gemeente! Zo is het bedoelt.

@Peter1948,
Cathegesatie en belijdenis word ook helemaal niet gezien als noodzakelijk voor je bekering. Dat beweert toch niemand?
Belijdenis van je geloof.... God belooft ons wel dat als we dat doen dat Hij ons dan voor de Vader zal belijden.
Roeltje
08-01-2011 / 10:17
In sommige HHK gebruiken ze de vragen van Voetius. In andere de oude hervormde vragen. Een commisie zou zich erover buigen om in alle HHK dezelfde vragen te stellen. Of dit al gebeurt is weet ik niet. Het afgelopen jaar waren wij bij een belijdenisdienst in de HHK waar de vragen van Voetius gesteld werden. Persoonlijk vind ik als je je als HHK steeds beroept op het feit dat je Hervormd bent en blijft dan moet je ook de oude hervormde vragen stellen zoals die van oudsher in de hervormde kerk gesteld zijn. Doe je dat niet dan ben je in mijn ogen niet meer hervormd maar voeg je je bij de andere afgescheiden kerken.

Door mijn huwelijk ben ik van Hervormd (Ger.Bond) Ger. Gem. geworden. Ik heb daar toen samen met mijn man belijdenis gedaan. Om heel eerlijk te zijn vond ik het in de Ger.Gem. "gemakkelijker" om belijdenis te doen dan in de kerk waar ik vandaan kom. Dat had alles te maken met het verschil in belijdenisvragen. Achteraf zeer betreuringswaardig!
Roeltje
08-01-2011 / 10:20
Even voor jullie opgezocht:

Belijdenisvragen die gesteld worden in de PKN (waartoe ook de Ger.Bond)

1.Belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon , onze Here , en in de Heilige Geest?
2.Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat van de gemeente, die God zich in Christus ten eeuwigen leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden; uw Heiland te volgen in leven en in sterven; Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?
3.Wilt u in gemeenschap met de algemene christelijke kerk -waarvan ook de Nederlandse Hervormde Kerk gestalte is- getrouw zijn onder de bediening van het woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift, en door de u geschonken gaven medewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Belijdenisvragen van Voetius:

1. Verklaart gij dat de leer van onze kerk (welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt) houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schriften?
2. Belooft gij dat gij door de genade Gods, in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven, en in haar zult leven en sterven?
3. Belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten, en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren?
4. Belooft gij, dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien (wat God verhoede) het mocht gebeuren, dat gij u in leer en leven kwaamt te misgaan?
Cloudsadmirer
08-01-2011 / 13:34
Duidelijk is wel welke vragen Bijbels zijn en het rijkst van inhoud!
flower
08-01-2011 / 17:40
@ Rinske; belijdenis doe je in de HHK van je geloof ja. - bij mij werd daar erg op gehamerd tenminste-
maar je belooft ook te werken in de kerk waarin je belijdenis heb gedaan (en natuurlijk in dé Kerk, maar ook in je eigen gemeente)
Roeltje
08-01-2011 / 18:57
@flower, Tuurlijk doe je als het goed is belijdenis van je geloof anders heeft het hele belijdenis doen geen inhoud. Ik ben trouwens heel benieuwd welke belijdenisvragen ze bij jullie in de HHK gesteld hebben?
Catherine
10-01-2011 / 13:33
De mensen leggen belijdenis af van een zgn historisch geloof. Je wordt op een bepaalde leeftijd min of meer "gedwongen", want anders kun je immers je kindje niet laten dopen en niet deelnemen aan het H.A.
Je volgt de catechisatie van een bepaalde kerk, doet belijdenis en dan is het heel vreemd als je de volgende week: toedeloe zegt. Sorry, ik kan het niet anders zien. Het is wat anders als je ergens lid bent, je niet meer in de leer kunt vinden of moet verhuizen, elders lid wordt. Maar niet als je tijdens het volgen van de bel cath al bezig bent met overstappen.

Terug in de tijd

Ik heb bijna drie jaar verkering met mijn vriendin. Ik ben er pas achtergekomen dat mijn vriendin zich aangemeld heeft b...
geen reacties
06-01-2010
Beste G. Slurink, Als eerste vriendelijk bedankt voor uw snel gegeven antwoord. Ik heb dat ervaren als evenwichtig en me...
6 reacties
06-01-2012
Hoe moet ik deze tekst zien? In de Statenvertaling staat de tekst zo: “Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Hee...
2 reacties
06-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering