Vervangen i.p.v. veranderen in de HSV

drs. L. B. C. Boot / 1 reactie

05-01-2011, 16:17

Vraag

Waarom is er in de HSV in Rom. 1:25 gekozen voor "vervangen" i.p.v. "veranderen", zoals in de SV? Ook de King James en de Luthervertaling kiezen voor de term "veranderen". Ik stel deze vraag niet om achterdocht op te wekken voor de HSV (er wordt al genoeg over gezegd), maar gewoon omdat ik graag een verklaring wil.

Antwoord

In het Middelnederlands was "vervangen" één van de betekenissen van "veranderen". Paulus gebruikt hier in het Grieks een werkwoord dat hij alleen maar in dit vers en in vers 26 gebruikt en dat voortborduurt op de kortere vorm van dit werkwoord in vers 23. In al deze gevallen wordt in de Statenvertaling "veranderen" gebruikt, maar het heeft hier de betekenis van "inwisselen, inruilen, verwisselen". Het mooie van de Statenvertaling is dat in de Kanttekeningen rekenschap wordt gegeven van deze betekenisnuance: "verwisseld" wordt als verduidelijkend alternatief in de Kanttekeningen bij vers 23 en 25 genoemd. In het grotere tekstverband en theologisch bezien, past "vervangen" ook beter, omdat je als mens weinig kunt veranderen aan de heerlijkheid van God, maar Zijn heerlijkheid wel kunt inwisselen voor iets anders. 

Kortom, omdat "veranderen" vandaag de dag niet meer de betekenis van "vervangen" heeft, is door de herzieners in Rom. 1: 23, 25 en 26 voor "vervangen" gekozen.

Hartelijke groeten,
Ds. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
1 reactie
refoweb
05-01-2011 / 12:21
De discussie over de Herziene Statenvertaling is al diverse malen gevoerd op Refoweb. Bezoek de bestaande onderwerpen om je reactie te geven. Zie bijvoorbeeld de berichten onder 'Nieuws' of op het forum.

Terug in de tijd

Wat wordt er precies bedoeld met de vaak gehoorde uitdrukking "na ontvangen genade"? Is dat als je mag weten dat je zond...
4 reacties
05-01-2013
Hoe komt het dat in de Gereformeerde Gemeenten (en waarschijnlijk ook in andere kerkgenootschappen) dominees bijna allem...
9 reacties
05-01-2012
Ik ben een jonge christen van halverwege de 20 en heb de persoonlijkheidsstoornis borderline. Altijd is het leeg in mijn...
geen reacties
05-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering