Zegen over de Herziene Statenvertaling

Ds. C.G. Vreugdenhil / 6 reacties

22-12-2010, 09:59

Vraag

Ik heb een vraag aan ds. C.G. Vreugdenhil. De laatste tijd wordt er veel gepraat en geschreven over de HSV. Ik vind het moeilijk om te weten wat ik nu moet geloven. Zelf heb ik een deeluitgave van de HSV. Als ik het voorwoord en op de site lees, lijkt de vertaling me goed. Ook in de Bijbel kom ik niet echt dingen tegen waar ik van vind dat het niet klopt. Nu zijn er dus ook dominees die erg waarschuwen tegen de HSV. Zij voelen dit waarschijnlijk ook als 'roeping' om daarvoor te waarschuwen. Met hun argumenten brengen ze mij aan het twijfelen, moet ik nu wel of niet de HSV lezen (naast of in plaats van de SV)? Ik kom zelf uit de Ger.Gem. en kan wel begrijpen dat ze in de kerk de SV nog willen blijven gebruiken. Er is dan ook altijd iemand bij om teksten uit te leggen. Maar als ik de Bijbel thuis lees, vind ik het soms best moeilijk om dingen te begrijpen. Natuurlijk zou ik dit ook op kunnen lossen door meer de kanttekeningen te gebruiken. Kunt u mij hier raad in geven? Nog een andere vraag: denkt u dat God Zijn zegen geeft over de HSV? Heeft u tijdens het schrijven duidelijk Gods hulp ervaren (zoals bij de SV de schrijvers bijvoorbeeld de pest niet kregen en dit vaak wordt gezien als teken dat de Heere Zijn goedkeuring gaf over de SV)?

Antwoord

Beste vriend,
 
Over het antwoord op je vraag wordt nogal verschillend gedacht binnen de gereformeerde gezindte. Ik begrijp de verwarring waarin je terecht gekomen bent. De meeste mensen die waarschuwen tegen de HSV kennen zelf de grondtalen niet. Dan ben je ook niet bevoegd om er een oordeel over uit te spreken. Er is nogal wat grof geschut gebruikt. Dat was erg onzinnig. Natuurlijk kun je van mening verschillen over een Bijbelvertaling. Dat de HSV in de Ger. Gemeente niet in de kerk wordt gebruikt is begrijpelijk. Maar daarmee is het wel een heel goed alternatief om te lezen in persoonlijk gebruik, zoals trouwens ook andere vertalingen.

Als je diepgaand geïnformeerd wil zijn moet je er een kopen en de bijgevoegde brochure lezen. Deze is getiteld: "De Statenvertaling herzien", een korte toelichting. Dat zijn toch altijd nog een kleine 50 pagina’s. Na het lezen daarvan kun je voor jezelf best een evenwichtig oordeel vellen. Het is echt niet de vraag of de Heere Zijn zegen wil geven over het lezen van de HSV. Wat denk je van al die vertalingen op het zendingsveld waarover de Heere Zijn zegen heeft gegeven zodat er jonge christelijke gemeenten mochten ontstaan. Tenslotte je laatste vraag. Als medewerkers en bestuur hebben wij vanaf het begin de hulp en goedkeuring van de Heere ervaren in het werk dat we mochten doen. Er was grote eensgezindheid, veel gebed en we geloven van harte dat we –vooral de jeugd– maar ook wel veel ouderen hiermee een dienst hebben bewezen.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
6 reacties
maria
22-12-2010 / 10:42
Wat fijn om zo'n antwoord te krijgen. laten we ook hier nuchter in zijn. In ieder geval zijn wij de HSV bij het lezen aan tafel gaan gebruiken en ik kan niet anders zeggen, dat hij heel fijn is om te lezen en dat hij heel dicht naast de SV staat. Absoluut niet vrij vertaald, wel veel duidelijker. Zullen we er met elkaar om bidden dat de HSV voor velen tot zegen mag zijn? Dat er juist weer naar de Bijbel gegrepen gaat worden, zodat het Woord van de Heere veel meer zeggenschap krijgt en er weer geluisterd gaat worden, dat zou heel groot zijn.
henkie
22-12-2010 / 10:54
Geweldig antwoord!
hjrl
22-12-2010 / 12:21
Dankuwel Ds Vreugdenhil.
appeltaart
22-12-2010 / 17:14
Mijn reactie is weggehaald jammer!!!
Je mag blijkbaar geen andere mening hebben.
Johnvb
22-12-2010 / 18:30
Appeltaart:

Je mag best een andere mening hebben. Op Refoweb geldt echter de afspraak dat een reactie niet in strijd mag zijn op het antwoord van de vraag. Dit om de vragenstellers neit extra in verwarring te brengen en ook om de beantwoorder serieus te nemen, het antwoord niet tegen te sprken of zelfs te ondermijnen.
filia
22-12-2010 / 23:56
Ha vraagsteller,

De discussie rond de HSV is inderdaad verwarrend. Ik denk dat het goed is om je vragen niet alleen aan deskundigen te stellen, en je antwoorden niet alleen in lectuur te zoeken, maar om voor alles de Heere om wijsheid te vragen. Leg het maar aan Hem voor of Hij je duidelijk wil maken of je gebruik mag maken van de HSV naast/ipv de SV.

Ik lees zelf de beide vertalingen naast elkaar, omdat de woorden van de SV voor mij veel herkenbaarder zijn en ik ze door de jaren heen lief heb gekregen. Maar ik waardeer de duidelijkheid (vooral in zinsopbouw) van de HSV. Ik vind de HSV voor zover ik die gelezen heb wel betrouwbaar, en geloof zéker dat de Heilige Geest ook door deze vertaling heen kan en wil werken!

Terug in de tijd

Fillipensen 1 vers 18: "Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verk...
geen reacties
22-12-2006
Er komen bij mij regelmatig twee Jehovah-getuigen aan de deur. Ze weten van mijn moeilijkheden wat psyche en geloof betr...
14 reacties
22-12-2015
Ik wil wat vragen over genezen en demonen uitwerpen, enzo. Hoe komen jullie op het idee dat dat alleen door de apostelen...
geen reacties
22-12-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering