Attestatie opvragen

dr. G. van der Hoek / geen reacties

15-12-2010, 12:34

Vraag

Wat is in de Ger. Gem. het verschil tussen je attestatie opvragen of het bewijs van lidmaatschap opvragen? Kun je met je bewijs van lidmaatschap ook lid worden in een andere gemeente?

Antwoord

Bij het beantwoorden wil ik op twee aspecten letten: het kerkordelijke en het persoonlijke.

Kerkordelijk: Iedere kerk heeft naast haar grondslag ook een zogenaamde kerkorde. Daarin staan regels voor de behandeling van allerlei dingen die zich kunnen voordoen, zoals ook het opvragen van attestaties dan wel een bewijs van lidmaatschap. De Gereformeerde Gemeenten hanteren daarbij de Dordtse Kerkorde, die werd opgesteld op Synode van Dordrecht, 1618-1619. Artikel 82 van deze kerkorde luidt: Degenen die uit de gemeente vertrekken, zal een attestatie of getuigenis van hun wandel bij advies van de kerkenraad meegegeven worden onder het zegel der kerk  of, waar geen zegel is, van twee ondertekend.

De attestatie dient enerzijds om de betrokkene in een zustergemeente (dus ook een Gereformeerde Gemeente) goede ingang te verschaffen, maar anderzijds om te bevorderen dat ook in de andere gemeente de tucht (pastorale begeleiding en opzicht) onderhouden wordt. De attestatie is geen verhuisbiljet, maar een kerkelijk getuigschrift waarin de kerkenraad het vertrekkende  lid aanbeveelt aan de opzieners van de andere gemeente. Het is dus "een verklaring van geloof en wandel", aldus ds. De Gier in zijn toelichting op de Dordtse Kerkorde. De attestatie dient zo spoedig mogelijk zelf te worden ingeleverd bij de kerkenraad van de nieuwe gemeente.

Bij overgang naar een ander kerkverband kan geen attestatie verstrekt worden tenzij er sprake is van een zogenaamde kerkelijke correspondentie met dat kerkverband. Deze kerkelijke correspondentie is een bepaalde vorm van gemeenschap tussen kerkverbanden die in leer en in leven met elkaar overeenstemmen; hierbij wordt oa geregeld dat men elkaars attestatie aanvaardt. Zo hebben de Gereformeerde Gemeenten een kerkelijke correspondentie met de Amerikaanse Gereformeerde Gemeenten, met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en met de Oud Gereformeerde  Gemeenten.

Ook met deze regel dient met verstand te worden omgegaan. Wanneer men bijvoorbeeld in dezelfde woonplaats wil veranderen naar een kerk  waarmee wel een kerkelijke correspondentieband bestaat zal de ontvangende kerkenraad in een gesprek de reden waarom men wil veranderen ter sprake brengen.

Bij vertrek naar een ander kerkverband waarmee niet zo’n correspondentie bestaat, kan dus geen attestatie worden afgegeven. Dan kan wel een verklaring van lidmaatschap (bewijs van lidmaatschap)  of voor doopleden een doopbewijs worden afgegeven. Daarin staat vermeld dat de betrokkene lid was, met daarbij doopdatum, datum belijdenis en eventuele huwelijks datum.

Persoonlijk: Het veranderen van kerk is meer dan alleen veranderen van adres. De afgelegde belijdenis was een vrijwillige uiting van betrokkenheid met de plaatselijke gemeente, er is voor God en Zijn gemeente beleden dat men het van harte eens is met de boodschap van Gods Woord  zoals die gebracht wordt. Deze levenskeuze verandert niet bij een verhuizing. Wanneer iemand over wil  komen vanuit een kerk waarmee  geen correspondentieband bestaat, wordt gehandeld zoals dat ook gebeurt met doopleden die na de belijdenis catechisatie lid willen worden door openbare belijdenis. Hun namen worden tweemaal aan de gemeente voorgelezen, wanneer er geen bezwaren zijn wordt men lid door het beantwoorden van dezelfde  daarbij gebruikelijke vragen. Wat jaarlijks in het openbaar gebeurt , wordt bij overkomst uit een ander kerkverband dan gedaan voor de kerkenraad. Door het afleggen van deze belijdenis geeft men uiting aan de verbondenheid aan de gemeente en stelt men zich onder het opzicht van de kerkenraad.


Dr. G. van der Hoek,
Krimpen aan den IJssel

dr. G. van der Hoek

dr. G. van der Hoek

 • Geboortedatum:
  28-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Krimpen a/d IJssel
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Em. hoofddocent/rector

Tags in dit artikel:

attestatie
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend heeft soms wel eens wat moeilijkheden met zijn persoonlijkheid. Hij kan zichzelf soms moeilijk verdedigen, i...
geen reacties
15-12-2006
Graag zou ik aan onkerkelijke mensen een evangelisatiefolder geven waarin duidelijk de wet en het evangelie wordt vertel...
4 reacties
15-12-2012
Ik zit behoorlijk in de knoop! Ik ben een jongen en heb verschillende relaties achter de rug! In een eerdere relatie heb...
geen reacties
15-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering