Zonden te groot

B.S. van Groningen / 4 reacties

15-12-2011, 10:13

Vraag

Wat als je zonden te groot en teveel zijn? En de angst dat je door iedereen wordt uitgespuugd als ze weten hoe zondig je bent?

Antwoord

Beste vriend,

Ik heb heel lang geaarzeld of ik deze vraag zal beantwoorden. Zo kort, maar met zo’n verstrekkende inhoud. Jammer dat ik je niet persoonlijk ken, dan zouden we onder vier ogen in een gesprek wellicht verder komen, of… niet.

Wie maakt jou wijs, dat je zonden te groot en teveel zijn? Kun je me dat aanwijzen uit Gods Woord? Ik ben benieuwd of je dat lukt. Eenmaal heeft iemand ongeveer het zelfde gezegd, wie je wie? Kaïn, nadat hij zijn broer Abel had doodgeslagen. Hij was bang, dat iedereen hem zo aanzien voor een moordenaar en hem zou doden. Wat zei hij? Mijn misdaad is groter, dan dat ze vergeven worde (Genesis 4:13 en 14). Dat moet een slag in het Aangezicht van God geweest zijn? Eerst uit jaloezie zijn broer gedood en dan de almacht van God in twijfel trekken. Een te groot zondaar, te veel gezondigd, te zwaar gezondigd. Was het dan niet erg, wat hij gedaan had? Natuurlijk wel: moord/doodslag dat is tegen Gods gebod in. Maar is er voor een moordenaar geen vergeving mogelijk? De uitspraak van Kaïn, dat zijn misdaad groter is dan Gods vergevende liefde is erger dan zijn doodslag.

Nogmaals ik ken jou niet, maar jij vindt ook dat je te veel en te zwaar gezondigd hebt. Ik weet niet waarom je dat zegt, dat schrijf je niet. Maar als ik Psalm 130 lees, dan staat er toch wat anders: … Maar bij U is vergeving!

Beste vriend, ik zou nog even door kunnen gaan om vanuit de Schrift aan te tonen, dat zulke gedachten (te veel, te zwaar gezondigd) niet bijbels zijn. Zo openbaart God Zich niet in Zijn Woord. Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol (Jesaja 1:18).

Wil je nog meer voorbeelden van mensen, die grote zondaren waren, maar toch van God vergeving mochten ontvangen? Manasse, Simson, David, Petrus, Paulus en er zijn er nog veel meer. Maar willen wij zondaar (doelmisser) zijn? Wij zijn vaak te hoogmoedig om van genade te willen leven. En angst voor mensen? Er is er maar Eén, Die jouw hart kent. Vrees de Heere en niet de mensen. Een ieder zal zijn eigen pak dragen. Maar als jij met oprecht berouw tot Hem komt, dan zal Hij jou geenszins uitwerpen.

Heb je berouw, ben je er van overtuigd, dat je in jezelf niet voor God kan bestaan? Of ben je bang voor de gevolgen van de zonden en wat mensen van je vinden? Paulus zegt: de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar… de droefheid naar de wereld werkt de dood. Breng dit alles eenvoudig in het gebed voor de Heere. Hij ziet jouw hart, Hij kent jouw gedachten. Zie de psalmen 51 en 32, die David gedicht heeft na zijn zonde met Bathséba. Hou voor de Heere niets achter, bidt om vergeving. Geef de satan geen plaats, want hij wil niets liever dan jouw ondergang, maar wie Hem need’rig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. Denk aan de vader van de verloren zoon, hij stond met uitgebreide armen te wachten, tot de zondige zoon terug kwam. En… Hij is niet beschaamd uitgekomen. Dat zul jij ook niet bij Hem, Die genoemd wordt: Vader van alle vertroosting.

Wat zegt Psalm 103 het toch mooi, zowel in de onberijmde tekst als in de berijming. Elk vers is raak: Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven; Uw krankheên kent en liefderijk geneest.

Van harte sterkte en wanhoop wel aan jezelf, maar nooit aan de Heere. Op Hem kun je aan. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

Met hartelijke groeten,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

zonde
4 reacties
Inge
15-12-2011 / 20:53
Heel mooi antwoord, een antwoord op mijn vraag waar ik zelf geestelijk mee loop. Grote zonden uit het verleden waar ik dagelijks nog last van heb. Ik sta er mee op en ga er mee naar bed.. Ik loop met de vraag; is er voor mij echt vergeving...... Ik moet het geloven! En dan is dit een antwoord dat me helpt
Hanna
16-12-2011 / 16:29
psalm 81 vers 12, een 'kinderversje' maar met een enorme diepe, rijke inhoud!

Opent uwen mond, eis van Mij vrijmoedig!
op Mijn trouw verbond, ALLES!! wat u ontbreekt,
schenk Ik zo gij het smeekt: mild en overvloedig!

er is een oudvader die zegt dat er bij de Heere vergeving is voor wel duizend werelden!
wat een genade!

Gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet,
Houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven;
Nooddruftigen, veracht Zijn goedheid niet,
Nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven.
psalm 69 vers 13 berijmd.
MUS
18-12-2011 / 12:08
Je komt in ieder geval op de tweede plaats (na Paulus):
1 Tim 1,15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

Er is hoop! Lees eens 'grace abounding to the chief of sinners' (overvloedige genade voor de grootste van de zondaren) van John Bunyan.
denkertje
27-12-2011 / 18:06
zo,n fijn en bemoedigend antwoord.ik wens dat de Heere Zich Zelf aan je komt te openbaren, als de Zaligmaker van zondaren.het bovenstaande antw. van b.s.van groningen is hartverwarmend hoor vragensteller.sterkte waar nodig is.

Terug in de tijd

Een graf onder de grond is voor dieren staat in de Bijbel, en Jezus, Lazarus, enz. werden allemaal boven de grond te rus...
geen reacties
15-12-2006
Dat we als christenen tegen een kerstboom zijn, is al vaker aan de orde geweest. Het heeft niets met Kerst te maken. Maa...
9 reacties
15-12-2012
Is er nog een wonder gebeurd na het wandelen van Jezus op de zee? In Johannes 6 gaat het erover dat Jezus wandelt op de ...
geen reacties
16-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering