De schepping plat

prof. dr. M.J. Paul / 2 reacties

21-10-2010, 09:00

Vraag

W. J. Ouweneel getuigt dat de aarde bij de schepping plat was en dat er toen een uitspansel (koepel van metalen, e.d.) over de aarde gespannen was in de vorm van een halve cirkel. Is dat echt zo? Wanneer is de aarde dan rond geworden? En wanneer is die vaste koepel weggegaan en waarom?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Uit het boek “De schepping van God” en artikelen in het blad “Ellips” maak ik op dat W. J. Ouweneel niet zegt dat de situatie vroeger zo was, maar dat de mensen dáchten dat de wereld zo was. Hij geeft in zijn publicaties aan dat de Israëlieten een verouderd en onjuist wereldbeeld hadden, maar dat dit niet bezwaarlijk is, omdat de Bijbel vooral gegeven is om God te leren kennen.

Op deze manier van voorstellen is wel wat af te dingen. Vrij vaak neemt men aan dat de Israëlieten een primitief wereldbeeld hadden: een platte aarde op pilaren, een ondergrondse zee, een koepel met sterren, enz. Dit is echter voor een groot deel ingelezen in de Bijbel. Dr. C. Houtman, inmiddels emeritus hoogleraar Oude Testament, heeft in zijn proefschrift “De hemel in het Oude Testament” (1974) aangegeven dat de Israëlieten geen ‘wereldbeeld’ (als abstract begrip) hadden en hij wijst de populaire voorstellingen dan ook af.

Helaas geeft de gangbare vertaling van de Tien Geboden ook aanleiding tot verwarring. De meeste vertalingen hebben het immers over “de wateren onder de aarde”, maar het is beter om te vertalen met “de wateren die lager staan dan de aarde” (Ex. 20:4). De Israëlieten mogen geen godenbeelden maken van iets dat boven in de lucht is (sterren, vogels), op de aarde (een kalf, zoals het gouden kalf), of in de wateren die lager zijn dan de aarde (vissen, krokodillen). De Israëlieten konden die dieren zien, terwijl ze uiteraard niet wisten wat zich “onder de aarde” bevond.

In de vraag gaat het over het uitspansel. Het Hebreeuwse woord “raqia” wordt vaak opgevat als een metalen koepel. Het woord betekent letterlijk: dun gemaakt of uitgestrekt, en heeft betrekking op het luchtruim en het uitspansel, vgl. Jes. 45:12; 51:13; Jer. 10:12. De nadruk ligt meer op het uitstrekken dan op het metaal. We kunnen vertalen met “atmosfeer”, in Genesis 1:8 “hemel” genoemd. Als we de sterrenhemel erbij nemen, is ook de ruimte boven de atmosfeer bedoeld. Het is niet nodig aan een koepel van metaal te denken, al lijkt Job 37:18 in die richting te wijzen. Er wordt in Genesis 1 geen wetenschappelijke taal gebruikt, maar de taal van de waarneming en dat maakt het lastig om ons nauwkeurig voor te stellen wat bedoeld is. Tevens is er na de zondvloed heel wat veranderd; dan lezen we voor het eerst van seizoenen (Gen. 8:22).

Dan nog de platte aarde. Reeds in de Griekse oudheid was bekend dat de aarde rond was. De kerkvaders gingen hier ook van uit. Er is vaak beweerd dat dit pas veel later bekend werd. Verhalen doen de ronde dat Columbus in de 15e eeuw bang was van de wereld te vallen als hij te ver voer. Dit zijn echter verzinsels, omdat het bij de zeevaarders al zeer lang bekend was dat de aarde rond is. We weten echter niet hoe de Israëlieten hierover dachten.
Zie http://www.refdag.nl/opinie/opinie/kerk_geloofde_niet_in_platte_aarde_1_324669

Het lijkt mij veel veiliger aan te nemen dat de Israëlieten geen uitgewerkte voorstelling hadden van de kosmos dan dat we allerlei voorstellingen gaan inlezen in de Bijbel.

Prof. dr. M. J. Paul

Lees ook: 'Platte aarde'

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

aardecreationisme
2 reacties
Dorah
21-10-2010 / 13:48
Het is mij een raadsel waarom alle reacties zijn verdwenen..?
appelflap
23-10-2010 / 21:45
Alles wat professor Paul afdingt dingt Ouweneel zelf ook af, althans in zijn boek: Kanttekeningen bij Genesis 1. Op al deze punten zijn professor Paul en Ouweneel het dus eens. Althans afgaande op dit boekje, maar dat dateert uit 1974 en aangezien Ouweneel er om bekend staat dat hij zijn eigen uitspraken en boeken met grote regelmaat herroept of nuanceert.....

@ drusius, gelukkig dat het er nog zo veel zijn, het is immers het enige juiste.
Wat dat met deze vraag te maken heeft snap ik echter niet helemaal.

Terug in de tijd

Een goede vriendin van mij (17) heeft een relatie met een jongen/man van 34 jaar. Zij komt uit de Ger. Gem. en hij uit d...
geen reacties
21-10-2013
Aan dr. M. J. Paul. Als er in een gebouw catechisatie gegeven wordt en tegelijkertijd in een andere zaal Thai Chi wordt ...
geen reacties
21-10-2011
Ik wil niet meer leven. Er is zoveel gebeurd! Niemand blijkt te vertrouwen. Mensen gaan uiteindelijk altijd voor zichzel...
6 reacties
23-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering