De bestemming van ongelovige mensen

Redactie Refoweb / 1 reactie

21-10-2019, 10:59

Vraag

Waarom gaan veel mensen er van uit dat ongelovige mensen naar de hel gaan? Terwijl er zoveel mensen zijn die tegenwoordig niet meer weten welk geloof ze moeten kiezen omdat het er zoveel zijn. Ik geloof persoonlijk dat als je nooit het Woord hebt gehoord, hoe oud je ook bent, dat God rechtvaardig is en je toch naar de hemel gaat. Of is dit een oordeel waar ik geen uitspraak over kan geven?

Antwoord

Wat wij persoonlijk vinden van -of geloven over- God is van weinig belang, behalve als het om onze zaligheid gaat. Gods Woord, de Bijbel, is inzake het oordeel over allen zonder het ware zaligmakende geloof helder. “Die in Hem (Jezus) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God” (Joh. 3:18), om maar eens één tekst te noemen.

Lees ook:

www.refoweb.nl/vragenrubriek/17031/vraag-van-ongelovige-klasgenoot

www.refoweb.nl/vragenrubriek/22339/bestaan-van-de-hel

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

1 reactie
evantorisch
22-10-2019 / 17:10
"Waarom gaan veel mensen er van uit dat ongelovige mensen naar de hel gaan?"

Om 'gelovig/ongelovig' te zijn moet je de boodschap kennen.
Eerder kun je het evangelie niet aannemen/afwijzen toch?
Lees Romeinen 2 over ALLLE mensen: Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.
... Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God ​rechtvaardig​ zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun ​hart​ geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het ​evangelie​ dat ik verkondig, God door ​Christus​ ​Jezus​ oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

Waar je in gelooft, daar handel je ook naar (een levend geloof, aldus Jakobsus)
Jezus zei ''wie deze mijn woorden hoort en DOET" geloven is een werkwoord! (vrucht/daden, lees maar na: Matt 7)
Ik denk ook nog aan de gelijkenis van de twee zonen. De een zei ''nee'' en deed ''ja'' en de ander andersom.
De Bijbel gaat veel meer over 'doen' dan over 'geloven' (geloven in de zin van 'voor waar aannemen')
Het gaat er dus helemaal niet om of j ehet goede dogma gelooft .... Hmm!
Goede daden en zekerheid van geloof is een ''NATUURLIJK" gevolg van een oprecht en hartelijk geloof.

Terug in de tijd

Mag je als christen werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of bij de (vreemdelingen)rechter als je als o...
3 reacties
21-10-2016
Waarom worden bij ons niet de bijbelse joodse feesten gehouden? En ook de tijdslijnen niet? Ook dat heeft de Heere niet ...
2 reacties
21-10-2014
Ik (getrouwde vrouw) heb een onnoemelijk groot probleem! Sinds een jaar heb ik contact met een vrijgezelle man. Vooral v...
23 reacties
21-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering