Trouwen met moslim

Ds. J.A. van den Berg / 15 reacties

20-10-2012, 13:44

Vraag

Ik ben christelijk opgevoed en zelf ook gelovig. Twee jaar geleden ben ik gedoopt (toen was ik 21). Ik heb inmiddels vijf jaar een vriend. Hij is Turks en moslim. Ik kan heel goed met hem praten over mijn geloof en hij laat me verder ook vrij in wat ik doe. Hij is zelf (ook) praktiserend moslim: bidden, moskee etc. Nu wil ik heel graag met hem trouwen, maar ik weet dat dat niet zomaar gaat. Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen want ik wil echt graag met/bij hem zijn. Ik heb al voorgesteld om wekelijks de Koran en de Bijbel samen te lezen (afwisselend) om op deze manier meer over elkaars geloof te weten. Ik zit zelf wel een beetje in de knoop, want ik heb het idee dat we allebei wel echt op zoek zijn en open staan voor de waarheid. Daarnaast wil ik graag met Gods' zegen aan een huwelijk beginnen, wat volgens mij met een moslim man dus niet kan (of toch wel?). Heeft iemand hier ook ervaring mee?

Antwoord

Beste vriendin, je vraag is heel belangrijk. Het gaat immers over de vraag met wie je zult trouwen. Een huwelijk kan -buiten bijzonderheden- het grootste deel van een mensenleven duren. Ik begrijp uit je vraag dat je al vijf jaar een vriend hebt. Zelf ben je christelijk. Niet alleen in naam, maar ook bewust. Je hebt je immers laten dopen. Als ik het goed begrijp was je 18 toen je omgang kreeg met je vriend en ben je nu 23. Je wilt graag met hem trouwen. Maar er is een probleem en daarom stel je deze vraag.

De vriend waar je mee wilt trouwen is Turks en moslim. Dat eerste kan een probleem zijn. Het hangt er van af in hoeverre hij aangepast is aan de Nederlandse cultuur. Vanuit de Turkse cultuur zal men anders omgaan met vrouwen dan vanuit het christelijk denken. Ik heb sterk de indruk dat de vrouw van een moslim het vaak niet makkelijk heeft. Ze is duidelijk minder waard dan de man. Dat is niet een bijbelse gedachte.

Het grootste probleem is echter dat je vriend moslim is. Hij is dat overtuigd, want hij brengt het in praktijk. De vijf jaar omgang met jou hebben hem niet daarin veranderd. Jullie kunnen goed samen praten en hij laat je vrij. Toch moet je daar je niet op verkijken. Ten eerste zijn jullie nog niet getrouwd en ten diepste is er vanuit de Islam toch geen plaats voor het christen-zijn. Al weet ik dat er veel verschil is tussen moslims in radicaliteit.

Ik heb een vraag aan jou. Waarom kom je nu pas met deze vraag? Door vijf jaar met elkaar om te gaan is er onvermijdelijk een band ontstaan. Het verlangen om met hem te trouwen is uit dat oogpunt begrijpelijk. Toch wil ik je ernstig waarschuwen. Doe het niet! Je kunt niet anders dan deze relatie verbreken. Alleen als je vriend overtuigd en van harte christen wordt, kun je met hem trouwen. Het is tegen Gods Woord om met iemand te trouwen die niet gelooft in de Vader van onze Heere Jezus en in Christus zelf.

In de praktijk zou het je ook bitter tegen vallen om trouw te blijven in de dienst van de Heere als je er alleen voor staat in het huwelijk. En om kinderen op te voeden tot Gods eer is nodig dat beiden ouders deze kinderen voorgaan in het ware geloof. De verwarring is compleet in een gezin als vader moslim is en moeder is christen.

Op dit moment overheerst de emotie van de liefde of verliefdheid. Later wordt dat vaak minder gevoeld. Dan is de trouw in het huwelijk van groot belang. Maar als je niet beiden op het zelfde geestelijke fundament staat, dan is er geen echte eenheid. Het is onmogelijk om zo samen door het leven te gaan!

Ik begrijp dat dit antwoord voor jou moeilijk is. Maar ik bid dat je deze raad zult aannemen uit gehoorzaamheid aan de Heere, tot nut van jezelf en tot behoud van je nageslacht.

Heel veel sterkte wens ik je toe. Verwacht het hierin biddend van de Heere.

Met hartelijke groet,
Ds. J. A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

islamtrouwen
15 reacties
matthew
20-10-2012 / 15:44
bescherm jezelf en doe het niet!
AHHK76
20-10-2012 / 16:51
Het is niet zelden de praktijk dat een moslim die getrouwd is, heel erg verandert.... De vrouw heeft dan geen enkele ruimte meer om haar eigen geloof te beleven en te belijden en zelfs in de gewone dingen wordt haar bewegingsvrijheid ingeperkt. Lees het boek: "In een sluier gevangen" van Betty Mahmoody maar eens. Daar staat in hoe een gelukkig huwelijk een nachtmerrie wordt. Nou dat gun je toch niemand!
@vraagsteller: neem het antwoord ter harte. Alleen trouwen als hij ook christen is geworden. Sterkte en wijsheid toegewenst!
meribel
20-10-2012 / 18:37
@vragensteller;
heel dringend advies, bespreek met je man hoe je de opvoeding van jullie kinderen wil. Krijgen jullie een zoon, zou hij dan besneden worden? Ik denk dat hij dat verlangt.
Worden kinderen christelijk of islamitisch opgevoed.
Heel, echt heel belangrijk dat je betreft dat in ieder geval echt op 1 lijn zit!!
tertullianus
21-10-2012 / 00:00
Vraag aan je huidige vriendje hoe dat hij de eventuele opvoeding van kinderen ziet? Bij mijn weten kunnen mohammedanen trouwen met christelijke vrouwen, maar eventuele kinderen moeten dan per se mohammedaans opgevoed worden. Ziet hij dat dan ook zo en kun jij dan daarmee leven?
rotterdam1
21-10-2012 / 08:49
Een lesje in Islam theologie - de vraag is uiteraard of jij daarmee kunt leven ?

DE RECHTEN VAN DE MAN
DE BEGEERTEN VAN DE MAN MOETEN ONMIDDELLIJK BEANTWOORD WORDEN

De seksuele behoeften van de man worden zo urgent beschouwd dat het beter is om eten in de oven te laten aanbranden dan een man te laten branden in het wachten voor zijn vrouw om zijn begeerte te bevredigen. Als zij weigert, zullen de engelen uit de hemel zich tegen haar keren.

“De profeet van Allah zei: ‘Wanneer een man zijn vrouw roept om zijn begeerte te bevredigen, laar haar tot hem komen zelfs als zij bij de oven bezig is.’”

(Over de bovengenoemde hadieth is overeenstemming, dat wil zeggen dat geen geleerde de authenticiteit ervan betwijfelt.)

“De boodschapper van Allah zei: Wanneer een man zijn vrouw roept naar zijn bed en zij weigert, en vervolgens hij de nacht doorbrengt in een boze stemming, vervloeken de engelen haar totdat zij bij dageraad opstaat.”

Het begrip dat de seksuele behoeften van de man belangrijker zijn dat die van de vrouw werd niet alleen geloofd door de vroege moslims, maar wordt ook geloofd door moderne moslims. Een hedendaagse geleerde schreef:

“Allah de meest verhevene heeft de psychische en fysiologische gesteldheid van de vrouw op een dusdanige manier vormgegeven dat de geneugten van de man in haar meer worden bevredigd dan haar geneugten bevredigd in hem. Niet alleen dit maar zij vindt ook haar geluk in zo te voelen.”

Een andere hedendaagse geleerde schreef:

“Seksuele gemeenschap is een handeling, en de vrouw handelt niet.”

De beroemde commentator Qortobi zei:

“De vrouw werd geschapen zodat de man in haar kan rusten… want bij haar raakt hij zijn seksuele storm kwijt. Het vrouwelijke seksuele orgaan werd geschapen voor de man. Want toen Allah de verheven zei: ‘verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen?’, maakte Allah bekend dat die plaats van de vrouw geschapen was van de man omwille van de man Dus de vrouw moet het geven wanneer haar man erom vraagt. Als zij weigert dan is zij een onderdrukker en in een ernstige positie. Voldoende bewijs hiervan werd verslagen van Sahieh Moeslim in de hadieth die zegt: ‘Wanneer een man zijn vrouw naar zijn bed roept, en zij weigert, zal de Ene Die in de hemel is boos op haar zijn totdat hij [haar man] tevreden met haar is” .
Hansje
21-10-2012 / 11:17
Het is zo ie zo al lastig als je een relatie heb met een niet christen, maar wat al eerder hier gesuggereerd wordt, hoe ga je een eventuele opvoeding vorm geven. Ga je je kind laten dopen of niet, met de belofte die je dan doet. Je moet dan wel beseffen dat het voor een kind heel erg moeilijk is om uit te leggen waarom voor de een Jezus Christus de ware God is en voor de andere Allah.

Ik heb zelf in het verleden ook een relatie gehad met een niet-christen en weet hoe lastig het kan zijn om over dat zulk zaken te spreken en daarover uit te komen. Dus als ik jou was zou ik niet alleen je gevoel laten spreken, maar ook je verstand en bovenal God bidden om wijsheid en ook praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt in je omgeving.

Het is niet zo dat ik een gemengd huwelijk afraad, maar als er kinderen erbij komen krijg je met zeer indringende keuzes te maken en ouders die verdeeld zijn geeft voor kinderen veel verwarring en ze begrijpen dat dan niet.

Gods zegen in ieder geval in je keuze!
SDG
21-10-2012 / 11:28
"To marry a non-Christian, that is, a child of the devil, is to have Satan as your spiritual father-in-law. This spells big trouble!"
MUS
21-10-2012 / 13:05
Kijk de film of lees het boek 'Not without my daughter'...
drj
22-10-2012 / 04:56
@SDG, kun je misschien de precieze tekst geven waar dat in de bijbel staat?

Ik ben het met Hansje en Tertullianus eens, dat het grootste probleem, dat jullie te wachten staat, de opvoeding van jullie eventuele kinderen is.
Het is inderdaad een stap waar jij en hij natuurlijk ook goed over na moeten denken. Jullie zijn nog relatief jong. Is er iets op tegen om nog 2 jaar te wachten, zodat jullie tijd hebben alles nog eens van voor tot achter door te denken?

Wat jullie je kinderen vertellen over God, hoe jullie met feesten om zullen gaan, hoe vaak je op bezoek gaat bij je schoonouders, of die moeten komen logeren, of de kinderen bij de schoonouders logeren, vertel jij de kinderen dat je denkt dat Mohammed een valse profeet was? Vertelt hij de kinderen dat de Joden de bijbel vervalst hebben? Is Jezus alleen een profeet? Worden jullie kinderen gedoopt of besneden? Naar welke school gaan ze, naar welke tvprogramma's kijken ze.

Maar ook als jullie alleen zijn zul je zeker veel te bespreken hebben. Hoe jullie omgaan met naar de kerk/moskee gaan, kleding, taal, enz enz enz

Wat ook niet onbelangrijk te bedenken is: als je alles van tevoren had geweten wat je nu weet en je was hem tegengekomen. Zou je dan een relatie met hem begonnen zijn? Je hebt vijf jaar van je leven in hem geinvesteerd en hij in jou. Dat is veel om zomaar weg te gooien. Maar soms is het beter de pijn op de korte termijn te nemen om de pijn op de lange termijn uit de weg te gaan.

Dit zijn zomaar wat gedachten van mij. Er bestaan veel verschillende soorten mensen. Diegenen die erg gemakkelijk over dit soort dingen denken en niet per se aan hun eigen standpunt 100% vast willen houden. In dat geval is het gemakkelijker een relatie in stand te houden als er grote verschillen zijn. Als een van jullie of allebei streng in de leer zijn, wordt het zeker een stuk moeilijker.

Je moet gewoon eerlijk zijn en je weet, dat je als je met een atheist of met een moslim trouwt, dat je dan ook wel eens water bij de wijn zult moeten doen. Dat je niet elke zondag 2 x naar de kerk kunt gaan. Dat hij ook niet precies zo zal kunnen leven zoals zijn geloof het hem voorschrijft, omdat hij voor jou wel eens een stapje terug zal moeten doen. Je kunt niet verwachten dat hij jubelt als je 3 avonden per week naar de evangelisatiemeeting of vrouwenkring oid gaat. Andersom zal het ook zo zijn.

Misschien zijn jullie het onderwerp bewust uit de weg gegaan, als jullie nu pas op het idee komen samen uit de Bijbel te lezen. Het is belangrijk dit te doen, ongeacht hoe jullie verdere levensweg zal zijn. Praat over de moeilijke onderwerpen, dan zul je erachter komen waar de valkuilen liggen. Valkuilen kan ook de (schoon)familie zijn. Zoals gezegd, als er kinderen komen zullen er allerlei emoties tevoorschijn komen, waar je nu nog geen idee van hebt. Je wilt kinderen toch opvoeden zoals jij opgegroeid bent.

Praat dus, maar bovenal: denk op een eerlijke en realistische manier na, wat de beste weg is. Vraag ook eens jou en zijn familie, vrienden enz. Vaak zien anderen het beter dan jij zelf zolang je verliefd bent. Als buitenstaanders sterk afwijzend tegenover jullie verbinding staan, zou je dat in elk geval te denken moeten geven.

Veel wijsheid, moet en Gods zegen wenst

Drj
Leanne381
23-10-2012 / 20:13
Beste vraagstelster,

Je verhaal roept heel veel herkenning bij me op. Ik (ongeveer van jouw leeftijd) heb zelf een relatie met een moslimjongen gehad. Ook ik werd erop gewezen welke dramatische verhalen er zijn over huwelijken tussen moslimmannen en westerse vrouwen, maar dat kwetste mij alleen maar: mijn vriend was oprecht en betrouwbaar (daar ben ik overigens nog steeds van overtuigd). En juist dat maakte het extra moeilijk. In mijn ogen was hij de beste jongen die op de wereld rondliep, en moest ik juist hèm laten gaan vanwege het verschil in geloof? Hij was er eerlijk in: voor hem was het niet zo'n probleem als voor mij. Maar dat is logisch: een moslimman mag met een christelijke vrouw trouwen. Kinderen worden wel automatisch moslim.

We hebben allebei ontzettend veel gebeden, want we waren er van overtuigd dat er maar 1 waarheid kan zijn: of het christelijk geloof, óf de islam. We dachten: als we nu uit kunnen vinden wat de echte waarheid is, dan is ons probleem opgelost! Helaas bleek het niet zo simpel te liggen. Ik kreeg een duidelijk antwoord van God waarbij Hij me niet beloofde dat ik deze jongen zou krijgen, maar wel dat Hij bij me zou blijven, wat er ook gebeurde. Tegelijkertijd had hij het idee dat Allah hem vertelde dat de islam de enige waarheid was.

Uiteindelijk hebben we (allebei nog even verliefd) de ongelofelijk moeilijke en pijnlijke beslissing genomen om uit elkaar te gaan. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en heeft God me een man gegeven die wel christen is en ik ervaar dat ik met hem veel gelukkiger ben dan ik met die andere jongen ooit had kunnen worden. Het is zo'n groot gemis als je juist het geloof niet samen kan delen, en dat is een kloof die uiteindelijk alleen maar groter wordt.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Als je er verder over wilt praten met me, mag je mijn e-mailadres opvragen bij de redactie.

Gods zegen toegewenst!

Leanne
moedervan2
24-10-2012 / 21:15
Ik weet natuurlijk niet hoe jullie relatie tot stand is gekomen. Maar ik denk dat je focus destijds al verkeerd lag. Niet iedere mooie aantrekkelijke man is ook een geschikte man. Als geloof je belangrijk is, als jouw God voor jou belangrijk is dan wil je toch ook een echtgenote om tot het doel te komen waarvoor God het gemaakt heeft. Samen hem te dienen! Was dat destijds dan nie belangrijk voor jou? Zelf ben ik ook wel eens een aantrekkelijk mooie man tegen gekomen, maar toen ik vroeg if hij geloofde en hij dit ontkende was voor mij de keuze wel gelijk duidelijk. Hoe leuk hij ook was, hoe jammer ik het ook vond. En ik weet het: zelfs als je hetzelfde geloof aanhangt kan dit toch mis gaan, maar dat moet toch het streven zijn van iedere christen. Een echtgenoot zoeken die samen met jou de Heere wil volgen.
Bedenk wel: elke zondag kom je alleen uit de kerk, je kunt er niet samen over praten. Hij begrijpt je niet als je het wil delen. Bij het eten zul je alleen je bijbel lezen (als je dit al doet!) Wat zal dat een verdriet geven. Zeker als het moeilijke dagen in het huwelijk komen. Want een huwelijk is geen roze wolk waarin je altijd verliefd blijft. Je moet vechten om elkaar altijd trouw te zijn en te respecteren. Als je het geloof niet deelt maak je je leven zo ingewikkeld, terwijl het huwelijk al hard werken is.
Ik las dat je om en om de koran en de Bijbel wilt gaan lezen. Meid, dit is echt niet goed. De Heere geeft zelf geen ruimte voor andere religies, waag je zelf er dan niet aan om het lezen in de koran net zo belangrijk te maken als het lezen in de Bijbel. Je begeeft je op zeer glad ijs. En je doet God er zeker verdriet mee, Hij wil niet dat wij ons mengen in afgoden, Hij wil dat we er verre van blijven!
En bedenk ook dat de Islam zeer intolerant is naar christenen toe. Kinderen die in zo'n huwelijk geboren worden, worden ook als moslims geboren... en je zult zien dat familie echt gaat eisen. Ga het niet aan, als je kinderen krijgt wordt de strijd alleen maar groter en onmogelijker.

Bidt of God je duidelijk wil maken wat je moet doen!
franska
26-10-2012 / 02:18
Zelf ben ik getrouwd met een moslim, als je wilt mag je m'n mailadres opvragen bij de redactie.
bootje
28-10-2012 / 08:51
Vragensteller Pfff wat een moeilijke vraag, en idd. Net wat de dominee zegt waarom pas na 5jaar. Kan me voorstellen dat je het antwoordt en sommige reacties lelijk of veroordelend vind maar ik sta er ook achter. Afgelopen vrijdag heb ik nog "Spoorloos" gekeken... 3 voorbeelden waarvan ik hoop dat ze jou nooit overkomen. Ik Heb zelf ook midden in Rotterdam gewerkt en helaas ik heb er niet zo'n hoge pet van op. Sterkte en wijsheid.
Elice
28-10-2012 / 19:57
Lieve vraagstelster,

In Gods woord staat niet voor niets dat we geen ongelijk span aan moeten gaan. Dus geen huwelijk met een man die niet in de Heere Jezus gelooft als zijn Heiland en Verlosser (welk geloof of ongeloof de man ook heeft). Het huwelijk kan van tijd tot tijd al moeilijk genoeg zijn, en dan is het zo belangrijk dat je allebei steun in de Heere vindt. Het huwelijk is ook een afspiegeling van de relatie van de Heere Jezus en Zijn gemeente - dat beeld past niet bij het huwelijk met een ongelovige.

Ik kan me voorstellen dat dit harde woorden zijn, die je misschien liever niet hoort. Ga ajb te rade bij de Heere, stel je voor Hem open, vraag Zijn antwoord hierop en lees met een open hart de bijbel. Hij zal je zeker antwoorden als je Hem oprecht zoekt! Ik weet waar ik het over heb, heb zelf een relatie gehad met een niet-christen en gelukkig op tijd verbroken. Ik wens je Gods zegen en wijsheid toe!
mieptruus
28-10-2012 / 22:26
Vragenstelster,
moeilijk he,want je staat alleen met deze moeilijke vraag.Omdat je eigenlijk weet dat het beter is als je niet met deze man verder gaat.

Ik weet waar ik over spreek. Ben zelf getrouwd met een moslim.
Ik raad het je af. De ene islamitische cultuur is anders dan de andere. Maar islam blijft islam.
God heeft geen Zoon word er bij hun ingeschaaft. Dat is nogal wat!!!

Kinderen worden bij hun automatisch moslim!!Heb je niets over te zeggen.
Maak je geen illusies a.u.b. Een man is de baas in de islam.
Nu kan het per land/cultuur verschillen wat de sterkte is van deze stelling natuurlijk.
Zoals bij mij valt het mee.Ik ben dan ook geen 20 meer en mijn man is gewoon heel lief!!
Maar islam blijft islam.
Een dominante, zonder echte liefde valse religie.
Die vele mensen weg houd van CHRISTUS.En dat word hun ook geleerd.
"God kan geen Zoon hebben." Dat betekent geen behoud voor de mens. Wil je dat je kinderen laten leren?
Bidden of je vriend Christus mag leren kennen mag je altijd doen!!Daar bedoel ik niet mee dat je dan wel met hem kan trouwen.Ik raad het af!!!!!
http://www.isaruhallah.nl/getuigenissen

Terug in de tijd

Ik weet niet wat ik moet doen. Mijn moeder is psychisch ziek en slaat me. Ik heb hulp gevraagd en heb daar nu weer spijt...
geen reacties
20-10-2003
Als iemand in onze kerk zegt dat hij stemmen hoort, wordt er door anderen al heel snel beweerd dat hij dan te maken heef...
1 reactie
20-10-2014
Doordat ik makkelijk praat en open contact leg trek ik veel mensen aan die gelijk vriendschappen willen opbouwen. Ik vin...
geen reacties
21-10-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering