Opent uwe mond

drs. J. Hoekman / 1 reactie

02-10-2010, 14:00

Vraag

Psalm 81 zegt: “Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo Gij het smeekt. Mild en overvloedig.” Mogen wij onze wedergeboorte, op grond van het verbond, van God eisen? Ik lees in eisen meer vrijmoedig vragen dan het vrijpostig eisen. En deze psalm is Gods eigen woord, dat houdt Hij toch altijd? Belooft God hier letterlijk dat Hij het echt geeft, als je er om vraagt? God zegt het hier in de gebiedende wijs. Soms kan ik hier van overtuigd zijn, maar zo vaak blijf ik naar mezelf kijken en dan slaat weer die twijfel toe: is het wel voor mij? Wil God ook mijn ongeloof te hulp komen, als ik Hem eerbiedig aan deze psalm houd? En het verbond, is dat het genadeverbond? Alvast bedankt voor uw reactie!

Antwoord

Persoonlijk denk ik, dat we niet op die manier met de Schrift moeten omgaan. Overigens staat in de grondtekst ook niet het woord “eisen”. Eisen past ook niet voor een zondig mens tegenover de heilige God. Maar er staat: “Open wijd uw mond opdat Ik hem zal vullen”. “Open” staat in de gebiedende wijs, maar dat kan pas als u ook het voorgaande van de Psalm in uw uitleg meeneemt, waar staat: "Die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte."

Wie door Christus’ bloed uit zijn/haar zondehuis is uitgetrokken, die mag zijn/haar mond openen en niet omdat wij dat zo graag doen, maar omdat de Heere gebiedt: “open”. En als we dan zien wat op deze woorden volgt: “MAAR Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord en Israël heeft Mijner niet gewild.” Of zoals Johannes later zal schrijven: “Hij is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Ieder verbond van Gods kant na de zondeval is een genadeverbond, omdat we het niet verdiend hebben en het ook niet meer verdienen kunnen. Er bestaat voor mij geen vrijpostig vragen als het gaat om een vragen aan de HEERE. Van Gods kant zijn er geen vraagtekens, laten wij die dan ook aan onze kant geen vraagtekens opwerpen, maar onvoorwaardelijk vertrouwen op Zijn genade in Jezus Christus. En die is zo helder als het maar zijn kan! Dus niet eisen, maar bidden, belijden, vertrouwen en geloven dat Hij het ook doen wil in uw leven

Ds. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
1 reactie
1a2b3c
06-10-2010 / 19:47
Hebreën 4:16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Er staan onvoorwaardelijke beloften in de Bijbel zoals: zoekt en gij zult vinden, bidt en u zal gegeven worden.
Een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden.
Wie tot Mij komt, zal Ik geenzinds uitwerpen.
Wij hebben geen recht qua verdiensten maar een genade'recht' waar je Hem aan houden mag. Als Hij iets belooft dan doet Hij het ook.
Num. 23: 19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?

Terug in de tijd

Ik ben al een tijdje gelukkig getrouwd. Mijn vrouw is een slimme vrouw die overzicht heeft over de financiën, huishouden...
3 reacties
02-10-2014
Ik moet voor school een profielwerkstuk maken over illuminatie en hoe verschillende geloofsgroepen daar naar kijken. Hoe...
6 reacties
02-10-2013
Hoe bepaalt een predikant waarover hij gaat preken? Ik heb nogal het idee dat wat de Geest tot de gemeente te zeggen hee...
1 reactie
03-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering